Blog, Hírek, Programok

Újabb akolitusképzés indul Egyházmegyénkben

2024. szeptemberétől a Joppé Evangelizációs Központ szervezésében újabb akolitusképzés indul a Kaposvári Egyházmegyében.

Az akolitus feladatai

Az akolitus képzés megelőzi a szolgálatra való avatást, és segíti az akolitusokat a későbbi szolgálatukban.

Az akolitusok feladatai a II. Vatikáni Zsinat határozata alapján összevonásra kerültek a szubdiakónusok feladataival, melyek alapvetően a következők:
– közösség építés
– igeliturgia vezetés
– áldoztatás
– temetés
Konkrét feladatait a közösség igénye és a plébános útmutatásai alapján végzi. Ruházata (egyszerű fehér) tükrözze a szolgálat egyszerűségét, helyi szokás szerint a liturgikus időszaknak megfelelő színű cingulus is viselhető.

A képzésről

Az akolitus képzés egy évet ölel fel, mely első részében tartalmaz biblikus alapképzést, imaiskolát, és lelki felkészítést, melyet a lektoravatás követ.
A jelentkezők közül, az első féléves ismeret alapján a püspök választja ki azokat, akik a képzés második részébe lépve az akolitus avatásra készülnek.
Képzésük második részében elmélyítik a biblikus képzést, alapvető hittant és szentségtani bevezetést, liturgikus és alapvető lelkivezetői ismeretekre tesznek szert.

Újabb akolitusképzés indul, mely a következőképpen épül fel:

8 alkalom péntek délután kezdődik és szombat délutánig tart Balatonbogláron, hogy a lelki fejlődésnek és a közösségépítésnek is teret adjunk, valamint 2 alkalom az avatások szertartása.

Jelentkezési feltételek

– Bevezető szentségek igazolása
– Plébánosi és/vagy lelkivezetői ajánlás
– Betöltött 25. életév
– Rendezett és rendszeres szentségi élet
– Befogadó plébános, vagy plébánia
– Püspök atyának címzett kérelem
– Felvételi beszélgetés

Jelentkezés az akolitusképzésre

Jelentkezni a szükséges dokumentumok leadásával lehet, a püspökségi evangelizációs irodába Udvardy Márton részére, valamint e-mailben az evangelizacio.kaposvar@katolikus.hu címen, legkésőbb
2024. július 20.-ig.

korábbi csapatok, akik részt vettek az akolitus képzésünkön, az Egyházmegye számos településén végeznek szolgálatot.

További információk itt olvashatók.

Címlapfotó: Kling Márk

Gyermekre vágyó pároknak plakát
Blog, Hírek, Programok

Új remény a gyermekre vágyó pároknak

Napjainkban a nehezített foganás (meddőség) egyre több párt érint, egyes adatok szerint minden 5. párnál küzdelmes a gyermekáldás útja. Sok házaspár nehezen éli meg, hogy míg kortársaiknál már akár több gyermek is született, addig őket gyakran kérdezgetik a környezetükben élők, miért nem vállalnak gyermeket, mikor érkezik a trónörökös. Nehéz elmenni egy idő után keresztelőkre, a gyermekre vágyó pár lassan kiszorul addigi közösségéből, mások lesznek a problémáik. Az újabb és újabb „gólyahírek” is egyre keserédesebbek lesznek. Gyakran az irigység, a vádaskodás (kinek a hibája, vagy épp megteszünk-e mindent?) vagy akár a gyász is megjelenik az életükben.

Éppen ezért szeretnénk segítséget nyújtani azoknak a gyermekre vágyó házaspároknak, akik szeretnék Istenre bízni helyzetüket: Mit, miért és hogyan tehetnek a gyermekáldásért az Egyház tanításának fényében? Azoknak, akik keresik, hogyan tudnak megerősödni, jól szeretni ebben az érzelmileg nagyon megterhelő élethelyzetben.

A lelkigyakorlatot római katolikus pap, diakónus, orvos, pszichológus, cikluskövetés oktató és tanúságtevő házaspár kíséri.

Olyan gyermekre vágyó párok jelentkezését várjuk, akiknek már legalább egy év eltelte után sem született gyermeke, és akik először vennének részt a lelkigyakorlaton.
A részvétel kritériuma, hogy szentségi házasságban (vagy egyházilag rendezhető kapcsolatban) éljenek a párok.

A lelkigyakorlat helyszíne: Porta Pacis Lelkigyakorlatos Ház, Kaposszentbenedek
A lelkigyakorlat időpontja: 2024. október 25-27.
Jelentkezés: https://forms.gle/AA1KJcT8ReVGA5NX8
Jelentkezési határidő: 2024. október 6.

Blog, Hírek, Programok

Az ÉLET estje

Az ÉLET estje néven lelki adoptálók találkozója lesz április 8-án a siófoki Sarlós Boldogasszony-templomban. A találkozó célja, hogy közösen, ünnepélyesen elköteleződjünk, megerősítsük, megismerjük egymást, hogy találkozzunk és közösen imádkozzunk.

A programot, az Egyházmegye életvédő referensei szervezik, azzal a szándékkal, hogy közösen fogadalmat tegyünk, valamint, akik küzdenek a fogadalmukban, akik kitartanak, egymást megismerjék és megerősítsék. Akik eddig nem vállaltak ilyen szolgálatot, itt találkozhatnak vele, megismerhetik, és, ha úgy érzik, hogy Isten hívja őket, bekapcsolódhatnak az elkövetkező kilenc hónapra.

Szeretettel várjuk akár csoportosan azokat, akik más városok plébániáiról érkeznek. A program végén egy szerény agapéval igyekszünk hozzájárulni, hogy mindenki épségben hazaérhessen.

Az ÉLET estje keretében lesz tanúságtétel, buzdítás, közös imádság, melyet szentmisével koronázunk meg. A szentmise keretében tehetnek fogadalmat, akiknek már letelt a kilenc hónap, valamint azok is, akik most találkoznak először a lelki adoptálással.

A program 17 órakor kezdődik és várhatóan 19:30 körül ér véget. A szentmise 18 órakor lesz. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
További információkat elérhetőségeinken kaphattok.

lelki adoptálás egy olyan elköteleződés, ahol vállaljuk, hogy kilenc hónapon keresztül minden nap imádkozunk egy megfogant, de veszélyben lévő magzatért. A lelki adoptálás művébe való bekapcsolódás, egy – egyedül csak Isten előtt ismert – gyermek lelki szüleivé tesz bennünket. Ez az elköteleződés 9 hónapon keresztül, naponta körülbelül 10 percet vesz igénybe, de hisszük, hogy életeket menthetünk vele. Egy rövid kötött imádság és egy tized rózsafüzér az alapja. Természetesen bárki vállalhat más lemondást, böjtöt, imádságot is ezek mellé.
Téged is vár az ÉLET estje.

Blog, Hírek, Programok

Szerteágazó témák az akolitusképzésen

Ezen a hétvégén a témák az akolitusképzésen igen szerteágazó kérdésköröket hoznak. Szóba kerül az akolitus, mint esetleges ünnepeken a liturgiák vezetője, az Ószövetség, a homiletika és néhány liturgikus kérdés is.

Újabb alkalomra vonulnak Balatonboglárra az akolitusjelöltek. Képzésük felén túljutva már a Lektoravatás előtti utolsó találkozáson vesznek részt. Lektoravatásukra 2024. március 16-án 15:30-kor kerül sor a kaposvári Székesegyházban.

Érintett témák az akolitusképzésen

Ezen a hétvégén először arról beszélgetünk, hogy egyik legnehezebb feladat az atyák számára, hogy húsvétkor, karácsonykor és egyéb alkalmakon megoldják, hogy mindenki lehetőséget kapjon az ünnep méltó megünneplésére. Első témaként „ünnepek pap jelenléte nélkül” arról beszélgetünk, hogy ezeken a liturgiákon, ha ránk van szükség, hogyan készülhetünk fel, mit tehetünk, ha a plébános megbíz bennünket ezzel a szolgálattal. Mindemellett kiemelve azt a tényt, hogy feladatuk elsősorban nem erre irányul.

Kocsi György atya nagy tapasztalattal vezeti be a résztvevőket az Ószövetségi ismeretek rejtelmeibe, mert szükséges, hogy az akolitus jól ismerje a Szentírást.

További témák az akolitusképzésen a homiletika, és a liturgia. A homiletika csak betekintést enged abba, hogy ha igeliturgia keretében prédikációra, tanúságtételre, vagy buzdításra kerül sor, hogyan készülhetnek, és hogyan beszéljenek. Beszédstílusok, segédanyagok és eszközök is szóba kerülnek. A liturgia kérdéskörében szó lesz a liturgia elemeiről, az egyházi év eltérő liturgikus megjelenéséről és eszközeiről.

akolitus képzés - jellemző eszközök

A képzés folytatása

Az akolitusképzés folytatásaként lektoravatásra kerül sor, majd ismét próba-igeliturgiák keretében lesz lehetőségük ezekre az eseményekre készülni. További témák az akolitusképzésen az Újszövetségi ismeretek, a kommunikáció, a közösségformálás, alapvető hittan, lelkivezetés és az evangelizáció.

Fontos szerepet kap, hogy az akolitus segítse a hivatások ébredését. Mindezt közösségek alapításával, vezetésével, imádságaival és a fiatalokhoz való hozzáállásával tudja elsősorban megtenni. Minden igeliturgiában célszerű az egyetemes könyörgések kiegészítéseként hivatásokért imádkozni.

Kérjük, hogy imádkozzatok papi hivatásokért, a diakónusokért, az akolitusokért, valamint azért, hogy ez a képzés Isten akaratának megfelelően folytatódjon!

Szeretettel várunk minden kedves atyát, érdeklődőt és családtagot a lektoravatásra, mely 2024. március 16-án 15:30-kor lesz a Székesegyházban.

Szentlelkes élet cover
Blog, Hírek, Programok

Jelenlétedben – „szentlelkes élet” ifi hétvége Kaposváron

Jelenlétedben – „szentlelkes élet” ifi hétvégét szervez Kaposváron a Szociális Testvérek Társasága és a kaposvári Jubilate Imádság Háza

Jelenlétedben – „szentlelkes élet” ifi hétvégére-re hívunk szeretettel,
– hogy betöltsön az öröm és a szabadság Lelke,
– hogy megtapasztaljuk az Isten jelenlétét,
– hogy a Lélek új felismerésekkel vezessen tovább utunkon,
– hogy történjen, ami a legjobb!

Olyan, mint a „szentlelkes élet” imaest – csak éppen XXL-méretben! ?
4 óra helyett 40 órát tölthetünk együtt, hogy TALÁLKOZZUNK – a Szentlélekkel, egymással, önmagunkkal.

A programban: püspöki szentmise, tanítás, kiscsoport, szentségimádás, dicsőítés, közbenjárás, játék – egyszóval: EGYÜTT az Ő JELENLÉTÉBEN.
Kikkel? – Varga László püspök atyával, a szociális testvérekkel és a szentlelkes csapattal.
Mikor? – 2024. január 26. péntek 18.00 órától 28-án, vasárnap 12.00 óráig.
Hol? – Kaposváron, a Szent Fausztina Irgalmasság Házában.
Hogyan? – Örömben, lendületben, szabadságban, ott-alvással, étkezéssel – egyszerűségben (hálózsák, polifoam).

Hozzájárulás: kb. 5000 Ft

Regisztráció: https://forms.gle/xqcX8Vzgukdv6gx36

Jelentkezési határidő: január 18.

Törőcsik Juli testvér és a szentlelkes csapat

***

Ha még nem voltál imaestünkön, és nem tudod, mi ez, akkor íme egy kis bemutatás:

A szentlelkes élet-nemcsak karizmatikusoknak imaestek a szociális testvérek – egy magyar alapítású szerzetesközösség – programja fiataloknak, amit 2018-óta havonta tartunk, Budapesten. Tanévről tanévre imában kérjük el a témát. Idei évadunk mottója: Ahol a Lélek, ott a szabadság. Alkalmaink azért vannak, hogy meghalljuk, Isten mire hív, hogyan élhetjük az élet teljességét, hogyan segít a Szentlélek megtalálni a saját utadat, hogy az légy, akinek Isten elgondolt.

Honnan származik ez a kifejezés: szentlelkes élet?

A Szociális Testvérek alapítója, Slachta Margit kifejezése arról szól, ahogyan őt és azóta sokunkat vezet és formál a Szentlélek, hogy SZENTek legyünk akár családosként, vagy szerzetesként.

A „szentlelkes élet” egy csodálatos lelkiségi út, mód, melynek kincseit örömmel osztjuk meg veletek, hogy a Szentlélek alakítson, megújítson, újjáteremtsen, hogy életedben valósuljon Isten szeretet-terve.
A „szentlelkes élet” nemcsak a karizmatikusoknak, hanem mindenkinek szóló meghívás, aki szeretne a Szentlélek által egyre bensőségesebb szeretetben élni, és Isten jelenlétét megtapasztalni.
Alkalmaink lehetőségek, hogy Te is megismerhesd ezt a lelki utat, és egyre inkább valósuljon benned az Úr üdvözítő terve.
Azt keressük, azért imádkozunk, hogy egyre több élet legyen bennünk, hogy a Szentlélek által azzá alakuljunk, akinek az Úr teremtett minket.

GYIK

* Hány évesek jöhetnek? – a program (16)-18-30 éveseknek szól.
* Csak katolikusok jöhetnek? – Minden testvérünket szeretettel látjuk, aki örömmel merít katolikus kincseinkből.
* A program karizmatikusoknak szól? – Nem. Mindenkinek, aki vágyik mélyebb kapcsolatba kerülni Jézus Krisztussal és a Szentlélekkel.

2024-es további budapesti imaestjeink: február 9., március 22., április 26., június 7.

Blog, Hírek, Programok

Szentlélek Szeminárium az Irgalmasság Házában

Az első induló szeminárium az Irgalmasság Házában 2024 januártól egy Élet a Lélekben szeminárium. Erre a lelkigyakorlatra elsősorban olyanokat várunk, akik még nem vettek részt ilyen programsorozaton.

A jellemző célcsoport a 16 és 50 év közöttiek korosztálya, de senkit sem zárunk ki, aki még nem vett részt Élet a Lélekben szemináriumon. Az előadóink Varga László, Udvardy Márton és Zsifkó Zoltán lesznek.

A szeminárium az Irgalmasság Házában, 9 héten át vezet be minket egy mélyebb megtapasztalásba a hitünkkel kapcsolatban. Január 18-tól március 14-ig hetente ismerjük meg az újabb kérdésköröket. A témák között elhangzik Isten személyes szeretete, a megváltás, a megtérés, a tanítványság, a Szentlélek, a közösség, valamint a küldetés.

A programsorozat regisztrációhoz kötött, a jelentkezési lap letölthető innen, vagy az Irgalmasság Háza recepcióján átvehető. Jelentkezni legkésőbb 2024 január 5-ig lehet.

A részvételi díj 2000 Ft, mely tartalmazza a szemináriumi munkafüzet árát, valamint az egyéb felmerülő költségeket, eszközöket.

Ez az első szeminárium az Irgalmasság Házában. Legyél te is részese! Az életed során számtalanszor tapasztalhatod meg a segítségét, ha elakadsz, ha kérdéseid vannak…

Az elmúlt évtizedekben több ezren végezték el hazánkban az Élet a Lélekben Szemináriumot. A lelki megújulások, megtérések, a lelki ajándékok felfedezése és a hit örömének megtapasztalása mérhetetlen áldást hozott sokaknak. Ez a szeminárium és rajta keresztül a Szentlélek megtapasztalása valóban Isten különös ajándéka ebben a korban, amikor sokan elhagyják az Egyházat.

Ha teheted, jelentkezz! Nem tudhatjuk mikor lesz legközelebb Szeminárium az Irgalmasság Házában. Ha valami miatt most nem fér bele az életedbe, vagy már voltál Élet a Lélekben szemináriumon, akkor kérünk imádkozz a résztvevőkért, az előadókért és a program megvalósulásáért!

Szeminárium férfiaknak Siófokon
Blog, Programok

Szeminárium indul férfiaknak Siófokon

Élet a Lélekben Szemináriumot indítunk férfiaknak Siófokon. A férfiak részére indított szemináriumokból ez már a nyolcadik sorozat Egyházmegyénkben.

Fontos, hogy egyházközségeinkben, plébániáinkon férfiak is jelen legyenek. Statisztikai adatok igazolják, hogy azok a közösségeink, ahol férfiak is jelen vannak, vonzóbbak a fiatalok számára, akik ritkán, vagy egyáltalán nem járnak templomba.

Mindannyiunkban van egy kép Istenről. Még azokban is, akik magukat ateistának tartják. A férfi az atyakép megtestesítője a családokban. Ha a családokban férfiak nincsenek jelen, ott sérül az istenkép. Ugyanígy azokban a közösségekben, ahol nincsenek férfiak, nehezebb az istenkép bemutatása, javítása.

Ezek figyelembevételével indítottuk a sorozatot, mely most nyolcadik alkalommal, kizárólag férfiaknak Siófokon kerül megszervezésre. A korábbi években többek között Barcson, Kaposváron, Kaposfüreden és Marcaliban is segített férfi közösségek kialakulásában ez a kezdeményezés.

Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és leadásával lehet, vagy a siófoki templom sekrestyéjében, vagy levélben küldve ide. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Szeminárium férfiaknak Siófokon

Nehéz megszólítani másokat, most mégis arra kérünk mindenkit, hogy személyesen hívjon meg férfiakat Siófokról, vagy környékéről, hogy ebben a néhány hétben együtt megerősödve találjunk válaszokat kérdéseinkre.

Ez a szeminárium biztonságot ad a mindennapok útvesztőiben. Társakat állít mellénk, hogy ne egyedül viseljük a terheket, hatalmat ad a kísértésekkel szemben, valamint új életet Jézus Krisztusban a Szentlélek által. Gyere és jelentkezz!

Rajzpályázatot hirdettek
Blog, Programok

Rajzpályázatot hirdet Egyházmegyénk

„Legkedvesebb bibliai történetem” – rajzpályázatot hirdet Egyházmegyénk. A Kaposvári Egyházmegye „Legkedvesebb bibliai történetem” címmel rajzpályázatot hirdet az egyházmegye területén élő hit- és erkölcstanra, fakultatív hittanra, valamint egyházi fenntartású intézményeiben hittanra járó óvodásainak, általános- és középiskolás tanítványainak.

Beadási határidő: 2024. 01. 31.

A pályázat célja:

Szeretnénk, ha a pályázók életkoruknak megfelelően bemutatnák legkedvesebb bibliai történetüket az általuk már jól ismert és biztosan használt technikai eszközeikkel, módszereikkel.

Formai követelmények:

Az alkotást A/5-A/3-as méretben, papírra kérjük elkészíteni, keret nélkül, hátoldalán névvel, korosztállyal (óvoda, osztályfok) ellátva. A rajzok elkészítéséhez bármilyen technika és eszköz használható: filc, ceruza, toll, tempera, olaj-, akril-, vízfesték, por- vagy pasztell-, zsírkréta, illetve ezek kombinációja, kollázs, montázs, mozaik stb. Minden pályázó csak egy alkotást nyújthat be!

 A rajzpályázatot a következő módokon lehet beküldeni:

hit- és erkölcstanra, fakultatív hittanra járó pályázók a hitoktatóknak adják le a pályamunkát, az Adatlapot, valamint a Szülői beleegyező nyilatkozatot.

hittanra járó pályázók (a Kaposvári Egyházmegye által fenntartott intézmények tanulói) az alábbi címre küldjék be a pályamunkát, az Adatlapot és a Szülői beleegyező nyilatkozatot: Kaposvári Egyházmegye 7400 Kaposvár, Zárda u. 4.

A borítékra kérjük ráírni: Rajzpályázat

Rajzpályázatot hirdettek

A határidő után érkezett pályaművek, vagy a hiányos pályázati csomagok kiesnek ebből a pályázati lehetőségből, ezek az alkotások nem kerülnek a zsűri elé!

Díjak:

Minden pályázó emléklapot és kisebb ajándékot, tárgyjutalmat kap. Az egyházmegyei zsűri által kiválasztott művek arany-, ezüst- és bronzminősítést kaphatnak oklevéllel és tárgyjutalommal.

Ünnepélyes díjkiosztó: 2024 tavaszán. A pontos időpontról az érintetteket értesíteni fogjuk.

A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás kérhető:

Farkasné Magyar Anikótól a mentor.kaposvar@katolikus.hu címen.

Örömteli alkotást kívánunk!

Letölthető dokumentum:

Adatlap, Szülői beleegyező nyilatkozattal

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Élni TELJESEN Jó plakát
Blog, Hírek, Programok

Élni TELJESEN Jó – országos életvédelmi nap

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Családügyi Bizottságának támogatásával, a Székesfehérvári Egyházmegye szervezésében, Élni TELJESEN Jó címmel országos életvédelmi napot rendeznek Székesfehérváron november 18-án, szombaton. Tisztelettel és szeretettel hívnak mindenkit Egyházunk és társadalmunk kiemelt jelentőségű ügyének programjára.

Neves előadók részvételével kerekasztal-beszélgetések, tanúságtételek, workshopok várják a felnőtteket és középiskolásokat. Az általános iskolásoknak a cserkészek készülnek programmal; a legkisebbeket pedig kézműveskedés, bábelőadás, mese, játék várja.

Az Élni TELJESEN Jó-napon a program 9–16 óra között több helyszínen párhuzamosan zajlik. A felnőttek, az óvodások, illetve az általános iskolások számára a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház különböző termeiben; a középiskolás korosztály programjainak a Ciszterci Szent István Gimnáziumban adnak helyet.

Élni TELJESEN Jó fiatalok

A program 16 órakor közös szentmisével zárul a székesfehérvári bazilikában.

A találkozóra mindenkit szeretettel várnak: fiatalokat, idősebbeket, egyedülállókat, házasokat, családosokat, papokat, pedagógusokat, egészségügyi dolgozókat, és minden kedves érdeklődőt.

Az országos életvédő nap több helyszínen megszervezésre került már, – köztük Kaposváron is. Most Székesfehérvár ad otthont a rendezvénynek, mely sok tekintetben más az eddigieknél.

További információk a facebookon találhatók, regisztrálni is ezen a felületen lehet. A programon való részvételhez szükséges a regisztráció! A záró szentmisére regisztráció nélkül is be lehet jutni. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

Kérünk mindenkit, aki fontosnak tartja, hogy egy fohásszal járuljon hozzá a program sikeréhez!

gyermekre vágyó szívek
Blog, Hírek, Programok

Remény a gyermekre vágyó házaspároknak

Napjainkban a nehezített foganás (meddőség) egyre több párt érint, egyes adatok szerint minden 5. párnál küzdelmes a gyermekáldás útja. Sok házaspár nehezen éli meg, hogy míg kortársaiknál már akár több gyermek is született, addig őket gyakran kérdezgetik a környezetükben élők, miért nem vállalnak gyermeket, mikor érkezik a trónörökös. Nehéz elmenni egy idő után keresztelőkre, a gyermekre vágyó pár lassan kiszorul addigi közösségéből, mások lesznek a problémáik. Az újabb és újabb „gólyahírek” is egyre keserédesebbek lesznek. Gyakran az irigység, a vádaskodás (kinek a hibája, vagy épp megteszünk-e mindent?) vagy akár a gyász is megjelenik az életükben.

Éppen ezért szeretnénk segítséget nyújtani azoknak a gyermekre vágyó házaspároknak, akik szeretnék Istenre bízni helyzetüket: Mit, miért és hogyan tehetnek a gyermekáldásért az Egyház tanításának fényében? Azoknak, akik keresik, hogyan tudnak megerősödni, jól szeretni ebben az érzelmileg nagyon megterhelő élethelyzetben.

A gyermekre vágyók lelkigyakorlatát római katolikus pap, diakónus, orvos, pszichológus, cikluskövetés oktató és tanúságtevő házaspár kíséri. Vezetője Dr. Csépányi Gábor atya lesz.

Olyan párok jelentkezését várjuk, akiknek már legalább egy év eltelte után sem született gyermeke, és akik először vennének részt a lelkigyakorlaton.
A részvétel kritériuma, hogy szentségi házasságban (vagy egyházilag rendezhető kapcsolatban) éljenek a párok.

A lelkigyakorlat helyszíne: Porta Pacis Lelkigyakorlatos Ház, Kaposszentbenedek
A lelkigyakorlat időpontja: 2023. november 3-5.
Jelentkezés: https://forms.gle/AA1KJcT8ReVGA5NX8
Jelentkezési határidő: 2023. október 22. MEGHOSSZABBÍTVA: október 27-ig.