nyílt hétvége a szemináriumban
Blog, Hírek

Nyílt hétvége a győri szemináriumban

A papság iránt érdeklődő 15 és 35 év közötti fiatal férfiak számára lesz nyílt hétvége a győri Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézetben február 24. és 26. között. A kispapok egy rövid videóval invitálják azokat, akik úgy érzik, hallják Isten hívó szavát. Az elmúlt közel két hétben több mint 1500-an tekintették meg az összeállítást.

A nyílt hétvége során az érdeklődők közösen imádkoznak a kispapokkal, részt vesznek az órákon, együtt étkeznek velük, hogy megtapasztalhassák a papságra készülők mindennapjait.

A videóban kérdések és kijelentések özöne segít megérezni a vágyat a papság iránt.

Szeretnéd tudni, hogy hol lakik az Isten?

A szeminárium most is otthont ad több kaposvári egyházmegyés kispapunknak. Ha érzed Isten hívását, nem leszel egyedül.

18. életévét be nem töltött regisztráló esetén szülői nyilatkozat szükséges. A nyilatkozat a Győri Egyházmegye honlapjáról letölthető és kitöltve, e-mailban kell elküldeni a hok@bjhf.hu e-mail-címre.
Ne felejtsd; először saját egyházmegyéd püspökénél szükséges jelentkezned!

Istennek szüksége van olyan fiatalokra, akik odaszánják életüket az ő országában való munkálkodásra. Tekints bele a kispapok életébe, hogy célt találhasson benned Isten hívása!

Kérünk minden kedves érdeklődőt, hogy imádkozzon hivatásokért, kispapjainkért és a felszentelt papokért. Nagy szükség van az imára és hisszük, hogy imádságaink nem maradnak meghallgatás nélkül. Ha nem érzel hívást, imáiddal mégis segítheted azokat, akik még nem hallották meg azt, illetve azokat is, akik meghallották Isten hívását, de még nem döntöttek.

Blog, Hírek, Programok

Hetedik szeminárium férfiaknak

Immár a hetedik szeminárium vette kezdetét férfiak részére, ismét Kaposváron, ezúttal a Székesegyházban.

A péntek esti szentmisén szokatlanul sok férfi jelent meg. Nem véletlen, ez volt a bevezető alkalma a hetedik Élet a Lélekben szemináriumnak, melyet kifejezetten férfiaknak szervezünk.

A sorozat ezúttal is azzal a szándékkal jött létre, hogy közösségbe hívjuk a férfiakat – támaszkodva arra a statisztikára, miszerint; ha egy férfi megtér a családban és Istenhez fordul, hatványozottan nagyobb az esély, hogy a család is vele tart, mintha ez bármely másik családtagnál fordulna elő.

A férfiaknak nehéz megszólalni a szavakban gazdagon sziporkázó hölgyek között, és tabu témákról is könnyebben beszélnek azonos nemű társaik előtt. Ezeken a szemináriumokon gyakran előjönnek olyan gondok, nehézségek, amiket az erősebb nem képviselői máshol nem nagyon, vagy egyáltalán nem hoznak elő.

A Joppé Evangelizációs Központ immár több meghívással is mintegy várólistát alakított ki a hasonló kurzusok megtartására. Isten ajándékaként tekintünk az elmúlt 5 évre, amikor ez a küldetés kivirágzott a sok tevékenységünk között.

Az utolsó hasonló sorozat Marcaliban volt 2022 őszén, ahol azóta már megalakult a férfikör, ami közösségbe gyűjti a férfiakat imádságra, együtt gondolkodásra.

Küldetési szentmise

A hetedik szeminárium 30 fővel indult, de az első héten még elfogadunk újabb jelentkezőket. Ha betelik a létszám, újabb állomás kerül a “várólistánkra”, hogy ismét visszatérjünk az Egyházmegye szívébe.

Kérünk minden kedves olvasónkat, hogy hordozzák imádságaikban ezeket a férfiakat, hogy fellobbanhasson a szívükben Isten szeretete.

családi kapcsolatok
Blog, Hírek

Éltető kapcsolatok

Éltető kapcsolatok – Vácott találkoztak az egyházmegyék családpasztorációs munkatársai

2023. január 13-14-én tartották a családreferensek szokásos évindító találkozóját Vácott, az Althann Vendégház és Konferenciaközpontban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottsága kezdeményezésére létrejött találkozó mindenkori célja a megosztás, a tapasztalatcsere, valamint az együttgondolkodás, a közös tervezés.

Éltető kapcsolatok – péntek

A programot Marton Zsolt családreferens püspök nyitotta meg. Üdvözlő beszédében megköszönte a jelenlévőknek egész éves szolgálatukat. Örömét fejezte ki a referensi hálózat hatékonyságát illetően, melyet az elmúlt év sokszínű programkínálata is bizonyít.

Az idei találkozó kiemelt témája volt az életvédelem és a katekumenális felkészítés a házasságra.

A találkozó első napján a Kaposvári Egyházmegye pasztorális munkatársai mutatták be közös szolgálatukat az életvédelem és a családpasztoráció területén. „A fonott kalács íze” c. előadásukban a referensi együttműködés jelenéről, valamint jövőbeni pasztorális terveikről tájékoztatták a megjelenteket. Céljuk az élő, növekvő közösség megerősítése kíséréssel, képzésekkel, tematikus rendezvényekkel. Nélkülözhetetlen a rendszeres és személyes találkozás, kiemelten fontos a fiatalok bevonása a programokba, a kapcsolatok értékének bemutatása. A generációk közötti párbeszéd feltétele az eredményes munkának mind a családpasztoráció, mind az életvédelem terén. Udvardy Márton állandó diakónus, életvédő referens kiemelte a férfiak határozottabb bevonását az életvédelembe, hiszen az élet védelme nem csak a nők karizmája.

Az egyházmegye szép példája, hogy az életvédő és a családreferens házaspár Pisztora Ferenc családreferens atyával együtt szolgálják az életet, a családokat.

Az esti programban a mintegy 50 résztvevő egyházmegyénként osztotta meg egymással az elmúlt év eseményeit, az idei terveket.

Örömteli tapasztalat, hogy a legtöbb egyházmegyében elérhető a Ne félj, nem ítéllek el! lelkigyakorlat a magzatvesztés kapcsán segítséget keresők részére, létezik emlékhely a meg nem született magzatoknak, zarándokhely a gyermekre vágyó házaspároknak. Sok egyházmegyében már hagyománnyá vált a Lelki adoptálás március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén és a Kilenc hónap egy tanév program is egyre több egyházmegyében érhető el.

A résztvevők Bíró László püspök atyával is találkozhattak telefonos beszélgetés formájában. A nyugalmazott családreferens püspök szeretettel emlékeztette a referens munkatársakat arra, hogy ne csak életvezetési tanácsadás legyen a jegyesek kísérése, hiszen a házasság szentségének átadása a feladatunk. A házasság misztérium: az istenismeret új tapasztalata kell, hogy megnyilvánuljon benne.

Szombati események

A szombati nap közös szentmisével kezdődött, melyet Marton Zsolt püspök mutatott be a jelen lévő atyák koncelebrálásával.

A délelőtt fókuszában a házasságra való felkészítés, felkészülés szerepelt. Életre szóló döntés! címmel a Jézus Szíve jezsuita templom munkatársai mutatták be jegyespároknak szóló képzésüket. A szentségi házasságra felkészülő csoport hat közösségi alkalom és egy személyes konzultáció keretében kap beavatást a katolikus esküvő misztériumába, teológiájába, a párkapcsolati kérdések etikai és gyakorlati vonatkozásaiba Bellovics Gábor SJ, Fogarasiné Pusztai Virág és férje, Dr. Fogarasi András vezetésével.

Az előadók hangsúlyozták, hogy nem kész válaszokat kell adni a jegyeskurzuson. Segítsük a párokat abban, hogy meg tudják fogalmazni a kapcsolatukat jellemző kérdéseket és együtt találják meg a válaszokat! A boldog házasság törékeny kincs, kulcsfontosságú a felkészülés időszaka, a kísérés, a jó példák, jó gyakorlatok megosztása, házas csoportok, családcsoportok létrehozása.

A résztvevők a délelőtt folyamán kiscsoportos munka keretében, közvetlenebb formában is megoszthatták tapasztalataikat a jegyesoktatás, a házasságra felkészítés adott egyházmegyére jellemző gyakorlatairól.

Néhány kérdés, felvetés a csoportmunka során érintett témák kapcsán:

Nagyon fontos, hogy a jegyespárnak élő hite, személyes istenkapcsolata legyen, és ne csak tradícióból kössenek házasságot. Milyen módon lehet a hitet fölébreszteni, milyen kurzusokat, lelkigyakorlatokat tudunk ajánlani a pár hitének mélyítésére?

A házasságban folyamatosan fedezzük föl, mit is jelent Krisztusban való egységünk. Milyen házas lelkiségek, kurzusok, programok vannak az adott egyházmegyében, ahova csatlakozhatnak a házasok?

Szükséges, hogy a fiatal házaspárokat néhány évig kísérjék és hogy a párok kisebb-nagyobb közösségben is megoszthassák közös életük örömét, bánatát. Nagyon jó lenne, ha ez team-munkában történne meg a papok, kísérő házaspárok és szakemberek közreműködésével. Van-e valamilyen képzés az egyházmegyében a kísérő házaspárok számára?

Melyek a legfontosabb tulajdonságai a kísérő házaspárnak? Be tudjuk-e vonni a fiatal hívő házaspárokat a következő generáció fölkészítésére?

Hogyan jelenik meg a házasságra való felkészítés a gyermekek, fiatalok pasztorációjában? Hogyan tudjuk elvetni a magot, hogy legyen a fiataloknak pozitív jövőképe? Milyen eszközökkel tudjuk bemutatni az élő kapcsolatok értékét? Hogyan tudjuk a reményt, a hitet visszaadni a fiataloknak a családalapításra, gyermekvállalásra?

Hogyan tudunk segíteni a nehézségekkel küzdő házaspároknak? Vannak-e szívből ajánlható szakembereink? Vannak-e olyan házas csoportok, akik megtartó erővel bírnak?

A kiscsoportos munka kiértékelését követően Marton Zsolt püspök atya zárszavában hangsúlyozta az egységben rejlő erő jelentőségét a referensközösség szolgálatában is. Tanuljunk meg együtt munkálkodni, mert Isten az egységet áldja meg és megsokszorozza azt, amit neki adunk! A program végén a családreferens püspök köszöntötte Fekete Gyöngyi veszprémi családreferens munkatársat, aki 27 éven át szolgálta a hazai családpasztoráció ügyét.

A találkozó hálaadó imával, püspöki áldással zárult.

Forrás: csaladegyhaz.hu

Közösség, közös szolgálat
Blog, Hírek

Világnap a Katolikus Egyházban

A Katolikus Egyházban az utóbbi évtizedekben több saját világnap létesült, mintegy kiegészítve a különböző liturgikus (egyházi) ünnepeket. Ezek közös célja a figyelemfelhívás egyes speciális élethelyzetekre (idősek, betegek, migránsok, szegények), egyházi kategóriákra (szerzetesek, papok, misszionáriusok), avagy célokra (béke, hithirdetés, a Biblia ismerte). Egy részüket jellemzően helyi szinten ülik meg, míg mások alkalmából a pápa évről évre külön írott üzenettel jelöli ki az aktuális tematikát.

Béke Világnap

VI. Pál kezdeményezésére 1968 óta üli meg az egyház a Béke Világnapját január 1-jén, ami egyébként Mária Istenanyaságának főünnepe is. Erre a napra a pápa minden évben külön téma szerint üzenetet intéz a hívekhez a béke egy-egy aktuális aspektusát érintve. Az üzenetet, melyet eredetileg az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa dolgozott ki, újabban pedig annak utóda, az Átfogó Emberi Fejlesztés Dikasztériuma, diplomáciai úton eljuttatják a világ állam- és kormányfőihez is.

Szentírás avagy az Isten Ige Vasárnapja

Jelenlegi formájában Ferenc pápa rendelte el, ám már a II. Vatikáni Zsinatot követő évektől külön vasárnapon ünnepelték a Katolikus Egyházban a Szentírást, méghozzá a Bibliát latinra lefordító Szent Jeromos szeptember 30-i ünnepéhez igazodva. A 2019-es pápai rendelkezés viszont az Évközi III. Vasárnapra helyezte át, ami a januárban tartott ökumenikus imahéttel esik egybe, és azt hivatott hangsúlyozni, hogy a keresztények áhított egységének éppen a Szentírás iránti közös tisztelet az egyik legfontosabb alapja. A világnap megünneplésének felelőse a Vatikánban az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa, illetve a 2022-es vatikáni intézményi reformokat követően immár az Evangelizációs Dikasztérium.

Tömegtájékoztatás Világnapja

A II. Vatikáni Zsinat Inter mirifica kezdetű 1963-ban kiadott határozata rendelkezett arról, hogy a világ egyházmegyéiben minden évben tartsák meg a tömegtájékoztatás világnapját. A kezdeményezés célja a hívek figyelmének felhívása a katolikus sajtó fontosságára (beleértve a filmművészetet is), illetve annak anyagi és imádságos támogatására. A kezdeményezést VI. Pál pápa öntötte formába, amikor 1967-ben első ízben üzenetet fogalmazott meg a világnapra. Azóta a pápa minden évben január 24-én, a sajtó védőszentjének tartott Szalézi Szent Ferenc ünnepén teszi közzé aktuális tematikus üzenetét. Magát a világnapot a Pünkösd előtti vasárnap tartják, ám mivel számos országban akkor ülik meg Jézus Mennybemenetele ünnepét, a világnap kissé háttérbe szorul – pontosabban inkább Szalézi Szent Ferenc napján „foglalkoznak vele”.

Tömegtájékoztatás

Megszentelt Élet Világnap

II. János Pál 1997-ben tette meg Gyertyaszentelő Boldogasszony február 2-i ünnepét – amikor az egyház Jézusnak a jeruzsálemi templomban történt bemutatására, tehát Istennek felajánlása emlékezik – egyben a Megszentelt Élet Világnapjává. Ennek célja a szerzetesi életformára történő figyelemfelhívás az egyházon belül, mely maguknak a szerzeteseknek is alkalmat ad hivatásuk ünneplésére.

Betegek Világnapja

Az 1990-es évek elején II. János Pál pápánál diagnosztizálták a Parkinson-kórt, illetve egy daganat miatt is műtétet kellett végrehajtani rajta. Személyes tapasztalatai is hozzájárultak tehát, hogy 1992 májusában elrendelje a Betegek Világnapját. Időpontjául február 11-ét, a Lourdes-i Szűzanya ünnepét választotta, tekintettel arra, hogy a lourdes-i kegyhely az ott történő csodás gyógyulásokról (is) nevezetes. Már 1984-ben is a Lourdes-i Szűzanya ünnepén keltezte „Az emberi szenvedés keresztény értelméről” szóló Salvifici doloris kezdetű apostoli levelét.

Hivatások Világnapja

Húsvét negyedik vasárnapját Jó Pásztor vasárnapnak is nevezik, ami Jézus saját magára alkalmazott hasonlatára emlékeztet, akinek példáját a papok követni hivatottak szolgálatuk során. Így VI. Pál 1964-ben ezt a napot jelölte ki a papi hivatásokért végzett imádság napjának.

Nagyszülők és Idősek Világnapja

A legfiatalabb világnapja az egyháznak az idősekre, köztük is kiemelten a nagyszülőkre irányul. Ferenc pápa rendelte el 2021-ben július negyedik vasárnapjára, Szent Anna és Joachim, Jézus nagyszüleinek július 26-i liturgikus ünnepéhez igazodva. A pápa célja a modern társadalmakban sokszor elhanyagolt idősekre való figyelemfelhívás, az ő bevonásuk az egyház életébe. Megünneplésének vatikáni felelőse a Világiak, Családok és Életvédelem Dikasztériuma.

Migránsok és Menekültek Világnapja

A legrégibb múltra visszatekintő katolikus világnap maga is többször „vándorolt” a naptárban. Első ízben 1915 februárjában rendezték meg Olaszországban (amely akkor még nem lépett be a világháborúba), és az olasz kivándorlók lelkipásztori gondozását célzó kezdeményezések álltak a fókuszában. 1928-ban áthelyezték Advent első vasárnapjára, majd XII. Piusz 1952-es, a menekültek pasztorációjával foglalkozó Exsul Familia, apostoli konstitúciója alakította igazán nemzetközi világnappá. Témája ezt követően is elsősorban a kivándorlók lelkipásztori gondozása volt, a menekültek csak 2004 óta kerültek be a világnap címzettjei közé. II. János Pál még ugyanabban az évben a Vízkereszt utáni vasárnapot jelölte ki számára. Később Ferenc pápa 2019-től kezdődően szeptember utolsó vasárnapjára helyezte át a Migránsok és Menekültek Világnapját, melynek lebonyolításáért a korábban a Migránsok és Útonlevők Pápai Tanácsa, ma pedig az Átfogó Emberi Fejlesztés Dikasztériuma a felelős.

Missziós Világnap

1926-ban tartották az első Missziós Világnapot október utolsó előtti vasárnapján. Kezdettől fogva fő célja egyrészt a figyelemfelhívás az egyház hitterjesztő tevékenységére. Másrészt támogatások gyűjtése az ún. missziós területeken működő egyházi intézmények, illetve a missziós munkában tevékenykedők javára.

Szegények Világnapja

A 2016-ban megtartott Irgalmasság Szentévének folyományaként, és a szegényekre irányuló egyházi figyelem intézményesítése érdekében Ferenc pápa külön világnapot létesített november hónapban, az Évközi XXXIII. Vasárnapra, ami a szegényeket segítő Szent Márton, illetve Árpádházi Szent Erzsébet ünnepének környékére esik. Felelőse az Evangelizációs Dikasztérium, mely különböző gyakorlati kezdeményezésekkel készül a világnapra (pl. ingyenes orvosi ellátás, vagy ebédosztás a szegényeknek), a pápa pedig üzenetet ír az alkalomra. A helyi egyházak hasonlóképpen különböző kezdeményezésekkel hivatottak megülni a világnapot.

Forrás: Vasárnap.hu

Blog, Hírek

Elhunyt XVI. Benedek emeritus pápa

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai megilletődött szívvel értesültek arról, hogy XVI. Benedek emeritus pápa 2022. december 31-én, 9 óra 34 perckor a Mater Ecclesiae Monostorban, a Vatikánban földi útját befejezte, és hazatért a Mennyei Atya Házába.

A Gondviselő Isten iránt érzett, hálatelt szívvel gondolunk személyére. Joseph Ratzinger, majd XVI. Benedek egész élete tanúságtétel volt mindannyiunk számára rendíthetetlen, személyes hitéről; tudása és bölcsessége egész nemzedékeknek mutatott irányt.

Ferenc pápához csatlakozva kérünk minden jószándékú embert, hogy imáiban emlékezzen meg az emeritus pápáról, továbbá buzdítunk minden testvérünket, imádkozzon Szentatyánkért és az egész Egyházért.

XVI. Benedek pápa életrajza

Joseph Ratzinger 1927. április 16-án született a németországi Marktl am Inn-ben, a Passaui Egyházmegye területén. Édesapja a csendőrség tisztje volt, régi bajor földműves családból származott.
Fiatalságának éveit Traunsteinben töltötte. A II. világháború legutolsó szakaszában a légvédelmi egységekhez hívták be kisegítőnek.

1946-tól 1951-ig filozófiát és teológiát tanult a Müncheni Egyetemen és a Freisingi Filozófiai és Teológiai Főiskolán. 1951. június 29-én szentelték pappá és ezután nem sokkal megkezdte tanári tevékenységét.
1951-ben München-Moosachban volt kisegítő lelkipásztor, majd 1951-52-ben München-Bogenhausenben káplán. 1952-től 1954-ig a Freisingi Szemináriumban volt tanár.
1954-től 1957-ig a Freisingi Filozófiai és Teológiai Főiskolán a dogmatikus és a fundamentális teológia docense, majd ugyanitt 1958-59-ben rendkívüli egyetemi tanár. 1959-től 1963-ig a fundamentális teológia egyetemi tanára Bonnban. 1962 és 1965 között a II Vatikáni Zsinat teológiai szakértőjeként, peritusaként tevékenykedett. 1963 és 1966 között a dogmatika és a dogmatörténet professzora a Münsteri Egyetemen, majd ugyanezeket a tárgyakat tanította 1966-tól 1969-ig a Tübingeni Egyetemen és 1969-től 1977-ig a Regensburgi Egyetemen, ahol 1976-77-ben az egyetem rektorhelyettese volt.

Püspökké szentelés után

VI.. Pál pápa 1977. március 25-én münchen-freisingi érsekké és ugyanezen év június 27-én bíborossá nevezte ki. 1981. november 25-én az azóta szentté avatott II. János Pál pápa a Hittani Kongregáció prefektusává nevezte ki. Ezzel egyidejűleg a Nemzetközi Teológiai Tanács és a Pápai Biblikus Tanács elnöke is lett.
1986 és 1992 között a Katolikus Egyház Katekizmusát összeállító pápai bizottság elnöki teendőit is ellátta.
1998. május 21-én a budapesti Szent István Társulat Stephanus-díjjal tüntette ki.
2002-ben választották meg a bíborosi kollégium dékánjává.
2005. április 19-én a bíborosi konklávé Szent II. János Pál pápa utódjául Joseph Ratzingert választotta meg, aki XVI. Benedek néven kezdte meg szolgálatát. Pápai jelmondata: „Cooperatores veritatis”, azaz „Az igazság munkatársai” (3Jn 1,8). Ő a nyolcadik német pápa és a 265. a római katolikus egyházfők sorában.
Pápai hivatala során megjelent három enciklikája: Deus Caritas est (2005), Spe salvi (2007), Caritas in veritate (2009), közel ötven apostoli konstitúciója, négy apostoli buzdítása és számos egyéb írása, közülük kiemelendő a Názáreti Jézusról szóló trilógia. Teológiai köteteinek, tanulmányainak éppoly terjedelmes a listája, mint különböző egyetemektől kapott elismeréseinek, díszdoktori kitüntetéseinek sora. Nem hivatali tekintélye, hanem személyes tekintélye és világos előadásmódja tette, hogy előadásai zsúfolt előadótermek előtt hangzottak el, könyvei pedig nagy példányszámban érdekelték az embereket. Magyar nyelven közel negyven munkája jelent meg.
2013. február 10-én kelt nyilatkozatában korára és fogyatkozó erejére hivatkozva le kívánt mondani a pápai hivatalról. Szándékát a következő nap jelentette be, és az február 28-án lépett hatályba.

Budapest, 2022. december 31.
Forrás: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa
Fotó: Magyar Kurír/Vatican News

Blog, Hírek

Kilenc hónapon át egy magzatért

Megtartották a Lelki adoptálók egyházmegyei találkozóját Kaposváron a Székesegyházban. A szentmise keretében tettek fogadalmat mindazok, akik vállalták, hogy kilenc hónapon át naponta imádkoznak egy veszélyben levő magzatért. Voltak, akik már nem az első gyermekért kezdték el ezt a nemes imaszolgálatot, valamint olyanok is, akik most találkoztak először a lelki adoptálással.

A program plébánosi köszöntővel kezdődött. Ezután Udvardy Márton és Udvardyné Tóth Lilla, a Kaposvári Egyházmegye életvédő referensei beszéltek röviden a lelki adoptálás hátteréről és módjáról. Az est folyamán több tanúságtétel is elhangzott, mely mind azt erősítette meg, hogy mekkora ereje van az imának. A résztvevők hallhattak arról is, hogyan alakult új közösség a lelki adoptálás kapcsán, valamint, hogy miként készítette az Úr kilenc hónapon át egy család lelkét az örökbefogadott gyermek érkezésére. Ezután Udvardy Márton buzdító szavakat intézett a jelenlévőkhöz, kiemelve az idősek szerepét és jelentőségét a kisebb és nagyobb közösség életében. Ahogy a 92. zsoltár is fogalmaz:

“Öregségükben is gyümölcsöt teremnek”.

Ezt követően a megjelentek közösen mondták el a lelki adoptálás napi imáját és a tized rózsafüzért.

Megható pillanata volt a találkozónak, amikor Varga Péter esperes atya és Matykó Árpád állandó diakónus külön áldásban részesítette az életvédő referenseket és munkájukat.

A jelenlévők a Kaposvári Egyházmegye számos pontjáról érkeztek, többségében Gölle, Fonó, Kisgyalán, Kaposvár, Kaposfüred, Csurgó, Somogydöröcske és Pincehely településekről. A szentmise előtt minden résztvevő egy kis ajándékot kapott a szervezőktől.

Aprószentek ünnepéhez kapcsolódva Varga Péter atya kiemelte, hogy

“A mai napon szeretnénk felhangosítani azoknak a gyermekeknek a hangját, akiket nem engedtek megszületni.”


Az egyház szentként tiszteli őket, mert bár szavukkal nem vallhatták meg Krisztust, mégis helyette haltak meg. Másnak a gyűlölete, zsarnoksága, kénye-kedve miatt. Az esperes atya ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

“Amikor kimondjuk, hogy az abortusz halálos bűn, tesszük ezt annak tudatában, hogy van bűnbánat és megbocsátás. Jézus Krisztus elhozta számunkra a kiengesztelődés lehetőségét.”

A szentmise keretében több testérünk tett ünnepélyes fogadalmat, hogy kilenc hónapon át imádkozik egy veszélyben levő magzatért. Az esemény szerény agapéval zárult, ahol lehetőségük volt a különböző településről érkezőknek ismerkedni, kötetlenül beszélgetni is.

Blog, Hírek, Programok

Lelki adoptálók találkozója

Lelki adoptálók egyházmegyei találkozója lesz december 28-án a Kaposvári Székesegyházban. A találkozó célja, hogy megerősítsük, megismerjük egymást, hogy találkozzunk és közösen imádkozzunk.

A programot, az Egyházmegye életvédő referensei szervezik, azzal a szándékkal, hogy akik küzdenek a fogadalmukban, akik kitartanak, egymást megismerjék és megerősítsék. Akik eddig nem vállaltak ilyen szolgálatot, itt találkozhatnak vele, megismerhetik, és, ha úgy érzik, hogy Isten hívja őket, bekapcsolódhatnak, közösen fogadalmat tehetnek az elkövetkező kilenc hónapra.

Szeretettel várjuk akár csoportosan azokat, akik az egyházmegye távolabbi településeiről érkeznek. A program végén egy szerény agapéval igyekszünk hozzájárulni, hogy épségben hazaérhessenek.

A Lelki adoptálók találkozója keretében lesz tanúságtétel, buzdítás, közös imádság, melyet szentmisével koronázunk meg. A szentmise keretében tehetnek fogadalmat, akiknek már letelt a kilenc hónap, valamint azok is, akik most találkoznak először a lelki adoptálással.

A program 16:30-kor kezdődik és várhatóan 20 óra körül ér véget. A szentmise 18 órakor lesz. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
További információkat elérhetőségeinken kaphattok.

A lelki adoptálás egy olyan elköteleződés, ahol vállaljuk, hogy kilenc hónapon keresztül minden nap imádkozik egy megfogant, de veszélyben lévő magzatért. A lelki adoptálás művébe való bekapcsolódás, egy – egyedül csak Isten előtt ismert – gyermek lelki szüleivé tesz bennünket. Ez az elköteleződés 9 hónapon keresztül, naponta körülbelül 10 percet vesz igénybe, de hisszük, hogy életeket menthetünk vele. Egy rövid kötött imádság és egy tized rózsafüzér az alapja. Természetesen bárki vállalhat más lemondást, böjtöt, imádságot is ezek mellé.

csillagtestvérek - léggömbök
Blog, Hírek

Csillagtestvérek Éjszakája Kaposváron

„Örömünk forrása, hogy van örök élet és feltámadás” – Varga László megyéspüspök celebrált szentmisét 2022. december 11-én, advent harmadik vasárnapján, a Csillagtestvérek Éjszakáján.

Szentmise a Csillagtestvérek Éjszakáján

A főpásztor a feltámadásból és az örök életből forrásozó örömről beszélt prédikációjában. – Advent harmadik vasárnapja az öröm vasárnapja. „Örüljetek az Úrban szüntelen! Újra csak azt mondom, örüljetek!” – írja Szent Pál apostol a Filippieknek, majd hozzáteszi: „örömötökről ismerjen meg mindenki! Az Úr közel van!”

Amikor Assisi Szent Ferenc elküldte a követőit misszióba, hogy hirdessék az örömhírt, akkor azt mondta nekik, hogy semmilyen más bizonyíték nem kell a hitelességhez, csak az öröm. Ha örültök, el fogják nektek hinni mindazt, amiről beszéltek. Miből forrásozott Szent Ferencnek és a többi szentnek az öröme, s miből forrásozik a mi igazi örömünk?

Az örömünk legegyszerűbb forrása a szeretet. Mindannyian vágyakozunk rá, hogy szeretve legyünk és arra is, hogy elfogadják a szeretetünket, s hogy tudjunk szeretni. Aki ezt a forrást felfedezi, az az öröm forrására talált rá. Jézus Krisztus azért jött, hogy felébressze a hitet Isten irántunk való szeretetében. Az öröm forrásához vezet bennünket az a Jézus, akinek az eljövetelére emlékezünk, születésére készülünk és a második eljövetelére várunk.

A szeretve vagyok és szeretni tudok öröme minden embernek, vallástól és erkölcsi állapottól függetlenül. Erre mondhatjuk, hogy de engem nem szeretnek, vagy azt, hogy én nem tudok szeretni. Én azért kérdőjelet tennék e két kérdés mögé. A mennyei Atya irántunk való szeretetét senki sem tudta még megingatni. Nem függ semmitől, csak önmagától. Életünk legbiztosabb pontja Isten irántunk való szeretete. Szeretetből akarta, hogy megszülessünk erre a világra, szeretete indította el életünket és a szeretete tartott meg bennünket mind a mai napig. Szeretetében fog beteljesedni valamennyiünk élete.

Merünk-e hinni a szeretetben? Kontinentális erők próbálják letörni Isten irántunk való szeretetébe vetett bizalmunkat. Azt bizonyítják minden csatornán, hogy a gonoszság az úr, s a szeretet igazából nem létezik. Csak a bűn és a gonoszság az, ami ezt a világot megtartja és átjárja. Mi pedig azt hirdetjük, hogy jött valaki, aki legyőzte a rosszat, a gonoszságot. A gonosz hatalmát megtörte, mert megbocsátotta a bűneinket és új, örök életet hozott számunkra. Amikor Jézus elküldi János tanítványait, akkor meghagyja nekik, hogy mondják meg Jánosnak: a vakok látnak, a süketek hallanak, a halottak feltámadnak és a szegényeknek hirdetik az örömhírt.

A halottak feltámadnak. A gonoszság a gonosz legnagyobb küldetése elpusztítani az életet és az örök életet. Jézus Krisztus pedig a halálával és feltámadásával legyőzte a gonosz legnagyobb diadalát, a halált. Örömünk forrása, hogy van örök élet és feltámadás, s hogy akiket elveszítettünk, azoknak a léte nem a semmibe hullott. Azok, akik már nincsenek közöttünk, reményünk szerint Isten szeretetének boldog színelátásában vannak. Ez a hit titka, mint ahogyan első pontként az is a hit titka, hogy Isten feltétel nélkül, visszavonhatatlanul, mindig szeret bennünket. Aki hiszi, az meg fogja tapasztalni. A hitből fakadó tapasztalat lesz az, ami igazán be tudja tölteni örömmel és szeretettel a szívünket. […]

A mai napon az egyház arra hív minket, hogy legyünk hálásak azért, mert ez a szeretet megjelent közöttünk, s ez a szeretet bennünk is működik. Kérjük Isten Szentlelkét, hogy erősítse meg a hitünket Isten irántunk való szeretetében. Legyünk egymásnak támaszai, megerősítői, mert sokan vannak közülünk, akik félnek, kétségbe esnek, kételkednek és bizonytalanok, mert nem mernek hinni. Először a hit, s csak utána a tapasztalat. Kérjétek Isten Szentlelkét, hogy ébressze fel a szívetekben a hit ajándékát, hogy merjetek hinni, s aztán ezt a hitet ajándékozzátok másoknak is. Az ebből fakadó öröm bizonyíték lesz mások számára is, hogy tényleg igaz, amit hirdetünk. Ha tudsz örülni, hálás szívvel jelen lenni egy ilyen világban, akkor felmerül a kérdés, hogy lehet, hogy igaz. Az öröm ragadós, fertőz, ahogyan az idegesség és a türelmetlenség is megfertőzi a környezetünket. Fertőzzétek meg ezt a várost és a környezeteteket az Isten irántunk való szeretetébe vetett, hitből fakadó örömmel! – fogalmazott a megyéspüspök.

Csillagtestvérek éjszakája megemlékezés

A szentmisét követően a Csillagtestvérek éjszakáján emlékezők a Kossuth térre vonultak át, ahol a Csiky Gergely Színház két művésze, Török Saca és Fándly Csaba adott műsort, majd Hegedüs Gábor evangélikus lelkész osztotta meg gondolatait.

– Az örömhír, hogy bármi baj is ér, bármilyen gyász is nyomja a lelkemet, nem kell vele egyedül megküzdenem. Még hogyha az élet múlandóságát is látom magam előtt, nem kell vele egyedül szembe néznem, mert nemsokára itt van az, aki az örök életet hozta el – fogalmazott az evangélikus lelkész, akinek gondolatait követően emlékséta indult a Nagyboldogasszony-székesegyház előtti térre. Az emlékezők pillangóalakot formálva elhelyezték mécseseiket, mely a lelkek fájdalommentes búcsúzásának alakjává vált.

csillagtestvérek - léggömbök

A Csillagtestvérek Éjszakáján az emlékezés, Varga László megyéspüspök imádságával ért véget, melyet követően a családok a magasba engedték a fehér héliumgömböket, melyekre elhunyt gyermeküknek szánt üzeneteiket fogalmazták meg.

Fotó: Kling Márk
Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Blog, Hírek, Programok

Hatodik szeminárium férfiaknak

Kezdetét vette a jelentkezési időszak a hatodik Élet a Lélekben Szeminárium férfiaknak programsorozatra. A Joppé Evangelizációs Központ által szervezett kurzusnak most a kaposvári Székesegyház ad otthont, de számos helyről várunk érdeklődőket.

Szeminárium férfiaknak

Az első ilyen jellegű szemináriumot 2013-ban Kaposváron szerveztük, mintegy ötven fő részvételével. Ezt követően közel 4 év kihagyással döntöttünk úgy, hogy az Egyházmegyében, mintegy sorozatként keressük fel a nyitott plébánosokat, plébániákat. A második nagyobb állomás ismét Kaposvár volt, de itt már szinte az összes környező településről érkeztek résztvevők.

Tartottunk Kaposfüreden, Barcson, ismét Kaposváron férfiaknak szemináriumot, a csurgói állomást a covid lehetetlenítette el. Természetesen Csurgó is a terveinkben szerepel ismét, de már várólista alakult ki az érdeklődő települések száma miatt. Alig több, mint egy hete zárult az utolsó szeminárium férfiaknak Marcaliban.

szeminárium férfiaknak

A székesegyházi sorozat

A Székesegyházban január 20-án veszi kezdetét a sorozat, melyre most indult a jelentkezési lehetőség. Csatlakozni kitöltött jelentkezési lappal lehet, mely leadható a sekrestyében, a plébánián, vagy e-mail címünkön legkésőbb január 8-ig.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Az Élet a Lélekben Szeminárium férfiaknak, ugyanúgy épül fel, mint egy “koedukált”, “hagyományos” Szentlélek szeminárium. A különbség mindössze annyi, hogy a tanítások és az egyéb alkalmak férfias képekkel és tanítási fogásokkal vannak tűzdelve. A résztvevők ugyanazt a munkafüzetet használják, mint más hasonló esetben.

Minden településre azzal a szándékkal érkezünk, hogy ott, helyben alakuljon egy olyan közösség, ahol a férfiak közösen imádkoznak rendszeres találkozóik során. Az imádság mellett egy-egy közösen választott témáról beszélgetnek, majd szerény agapéval zárják az alkalmat.

Bízunk benne, hogy Isten elvégzi a munkát Székesegyházunkban is, kialakul, illetve bővül egy összetartó, mély dolgokról is beszélgetni képes csapat, akikre számíthat a plébános és az egyházközség is.

Jelentkezni kitöltött jelentkezési lappal lehet, mely leadható a sekrestyében, a plébánián, vagy e-mail címünkön legkésőbb január 8-ig.

Kérünk benneteket, ha tehetitek, hordozzátok ezt a sorozatot is imádságban, hogy bátran jelentkezzenek, és a résztvevők szívében Isten el tudja végezni a munkát, mindenkinek gyümölcsöt hozzon ez a szeminárium az életében.

Liturgikus témák az akolitus képzésen
Blog, Hírek

Liturgikus témák az akolitus képzésen

Litugikus témák az akolitus képzésen is fontos szerepet kapnak, mivel sok liturgián előfordul, hogy pap távollétében az akolitusok vezetik a közös imádságokat, szertartásokat.

Mint ahogy korábbi cikkünkben jeleztük, új formába kellett ölteni az idei akolitus képzést. A jelöltek jól vették az akadályt, nem okozott különösebb fennakadást a változás. Különös figyelmet kaptunk a Székesegyház plébániaépületében, ezért hálásak vagyunk Péter atyának és munkatársainak.

Az egész napot a liturgikus témák szőtték át, mélyebben átnézve az egyházi évet, a szükséges könyveket, a direktóriumot és az ájtatosságokat. Külön gyakorolták a purifikációt, a felolvasás módját, szóba kerültek az ájtatosságok, a temetés is. Fontos szerepet kapott az igeliturgia, mivel várhatóan ez lesz a szolgálatukban a leginkább jellemző az áldoztatás és közösségszervezés mellett.

Ezen az alkalmon a liturgia mellett csak az imádság kap teret, szintén az imaiskola keretein belül, hogy a közösség is fontos szerepet töltsön be.

Külön öröm és ajándék volt ezen a napon, hogy – ha csak fényképen is – megismerhettük egyik jelöltünk újszülött kislányát. Ezúton is szívből gratulálunk a családnak.

Az elkövetkező két alkalommal Kaposváron a Püspökségen folytatjuk a képzést. Május hónapban tudunk csak visszatérni Balatonboglárra, mely után már csak egy alkalom marad, szintén a Püspökségen.

Liturgikus témák az akolitus képzésen ez után csak gyakorlatban kerülnek elő, próba igeliturgiák keretében, valamint a közös imádságokban.

A két fontosabb esemény a lektoravatás, valamint az akolitusavatás a Székesegyházban lesznek. Lektoravatásra 2023 április 22-én kerül sor, délután fél négykor, az akolitusavatás pedig június 17-én szintén fél négyes kezdéssel lesz.

Kérjük hordozzák továbbra is a jelölteket imádságaikban, hogy kitartsanak a képzés idején és a szolgálatban is.