Gyermekre vágyó pároknak plakát
Blog, Hírek, Programok

Új remény a gyermekre vágyó pároknak

Napjainkban a nehezített foganás (meddőség) egyre több párt érint, egyes adatok szerint minden 5. párnál küzdelmes a gyermekáldás útja. Sok házaspár nehezen éli meg, hogy míg kortársaiknál már akár több gyermek is született, addig őket gyakran kérdezgetik a környezetükben élők, miért nem vállalnak gyermeket, mikor érkezik a trónörökös. Nehéz elmenni egy idő után keresztelőkre, a gyermekre vágyó pár lassan kiszorul addigi közösségéből, mások lesznek a problémáik. Az újabb és újabb „gólyahírek” is egyre keserédesebbek lesznek. Gyakran az irigység, a vádaskodás (kinek a hibája, vagy épp megteszünk-e mindent?) vagy akár a gyász is megjelenik az életükben.

Éppen ezért szeretnénk segítséget nyújtani azoknak a gyermekre vágyó házaspároknak, akik szeretnék Istenre bízni helyzetüket: Mit, miért és hogyan tehetnek a gyermekáldásért az Egyház tanításának fényében? Azoknak, akik keresik, hogyan tudnak megerősödni, jól szeretni ebben az érzelmileg nagyon megterhelő élethelyzetben.

A lelkigyakorlatot római katolikus pap, diakónus, orvos, pszichológus, cikluskövetés oktató és tanúságtevő házaspár kíséri.

Olyan gyermekre vágyó párok jelentkezését várjuk, akiknek már legalább egy év eltelte után sem született gyermeke, és akik először vennének részt a lelkigyakorlaton.
A részvétel kritériuma, hogy szentségi házasságban (vagy egyházilag rendezhető kapcsolatban) éljenek a párok.

A lelkigyakorlat helyszíne: Porta Pacis Lelkigyakorlatos Ház, Kaposszentbenedek
A lelkigyakorlat időpontja: 2024. október 25-27.
Jelentkezés: https://forms.gle/AA1KJcT8ReVGA5NX8
Jelentkezési határidő: 2024. október 6.

Blog, Hírek

Akolitusképzés a közösség jegyében

A lektoravatás után az akolitusképzés a közösség jegyében halad tovább, hogy ezen az alkalmon tanulhassunk, imádkozhassunk, beszélgethessünk.

A tizenegy lelkes akolitus-jelölt ezen a hétvégén befejezi biblikus képzését az Újszövetség témájával. Ha szolgálatba állunk, fontos a közösségformálás, közösségvezetés, így az akolitusképzés a közösség témáját tartja fókuszban. Nem utolsó sorban pedig a kommunikációról is beszélgetünk. Természetesen nem maradhat el a Biblia segítségével való imádság; az Imaiskola.

Minden plébánián más és más szolgálatot kapnak az akolitusok, igyekszünk minél szélesebb körben képezni a jelölteket. Komoly szempont a képzés során, hogy bizony előfordul olyan eset, amikor a plébános hirtelen betegszik meg, és azonnal kell a „mélybe ugrani”. Ilyenkor nem lehetünk felkészületlenek, biztos lábakon állva kell megmutatnunk, hogy Isten szolgálatában komoly szerepe van az akolitusoknak. Nyáron is rendszeresen helyettesítjük a fiatalokat táboroztató, vagy a megérdemelt pihenését töltő atyákat. A kihívásokra készen, Isten útmutatásait követve, a plébánosunk megbízásait teljesítjük: legyen szó akár liturgiáról, akár közösségekről, akár fizikai munkában való segítségről.

A korábbi esztendők tapasztalatai arra mutatnak rá, hogy az elméleti képzés során megtanultakat még akolitusavatás előtt érdemes újra átbeszélni, a kérdéseknek is teret adva. Sok visszajelzés érkezett a felavatott akolitusoktól, hogy nem csak a képzés, de az éves továbbképzések is fontos szerepet játszanak a szolgálat terén. Minden évben szeptember elején találkozunk ismét, hogy egy-egy téma kibontása mellett lehetőségünk legyen a „jógyakorlatok” megosztására, kérdések és visszajelzések megválaszolására.

Az akolitusképzés a közösség jegyében halad tovább az avatásra készülve. Kérjük imáitokat értük és a képzőkért, hogy Isten akarata megvalósulhasson bennük, általuk.

Ferenc pápa üzenete
Blog, Hírek

Ferenc pápa üzenete a tömegtájékoztatás 58. világnapjára

Ferenc pápa üzenete a tömegtájékoztatás 58. világnapjára. Intelligencia és a szív bölcsessége: a teljesen emberi kommunikációért

Kedves Testvéreim!
Az úgynevezett „mesterséges intelligencia” rendszereinek fejlődése, melyről a béke világnapjára írt legutóbbi üzenetemben is szóltam, gyökeresen megváltoztatja a tájékoztatást és a kommunikációt is, rajtuk keresztül pedig a társadalmi együttélés alapjait. Ez a változás nemcsak a szakembereket érinti, hanem mindannyiunkat. Az, ahogyan egyre gyorsabban terjednek a csodálatos találmányok, amelyek működése és a bennük rejlő lehetőségek legtöbbünk számára megfejthetetlenek, a lelkesedés és a zavarodottság között ingadozó csodálkozást vált ki, és elkerülhetetlenül szembesít alapvető kérdésekkel: mi is az ember, mi a különlegessége, és milyen jövője lesz a homo sapiensnek nevezett fajunknak a mesterséges intelligenciák korában? Hogyan maradhatunk teljes egészében emberek és a folyamatban lévő kulturális változásokat hogyan fordíthatjuk a jó irányába?

A szívből kiindulva

Mindenekelőtt érdemes megtisztítani a terepet a katasztrófát kiáltó olvasatoktól és azok bénító hatásaitól. Romano Guardini már egy évszázaddal ezelőtt arra szólított fel a technológiáról és az emberiségről elmélkedve, hogy ne legyünk mereven elutasítók az „újjal” szemben, és ne próbáljunk „megőrizni egy eltűnésre ítélt szép világot”. Ugyanakkor prófétai módon figyelmeztetett: „A változásban van a helyünk. Ennek a folyamatnak részeseivé kell válnunk, mindenkinek a maga helyén […], őszintén ragaszkodva hozzá, de megvesztegethetetlen szívvel érzékenynek maradva mindarra, ami benne romboló és embertelen.” És így zárta: „ezek, igaz, technikai, tudományos, politikai természetű problémák; de csakis az emberből kiindulva lehet megoldani őket. Mélyebb lelkiséggel, új szabadsággal és új belső világgal rendelkező új embertípusnak kell kialakulnia.”

Korunkban, melyet az fenyeget, hogy technológiában gazdag, emberségben viszont szegény lesz, eszmefuttatásunknak az emberi szívből kell kiindulnia. Csak akkor tudjuk értelmezni korunk újításait és csak akkor tudjuk újra felfedezni a valóban emberi kommunikációhoz vezető utat, ha spirituális nézőpontot sajátítunk el és visszanyerjük a szív bölcsességét. A szív, melyet bibliai értelemben a szabadság és az élet legfontosabb döntéseinek középpontjaként értelmezünk, a teljesség és az egység szimbóluma, de érzelmeket, vágyakat, álmokat is magába foglal, mindenekelőtt pedig az Istennel való találkozás helye az emberben. A szív bölcsessége tehát az az erény, amely lehetővé teszi számunkra az egész és a részek, a döntések és következményeik, az erősségek és a gyengeségek, a múlt és a jövő, az én és a mi összekapcsolását.

A szívnek ezt a bölcsességét megtalálhatják azok, akik keresik, felismerhetik, akik szeretik; megelőzi azokat, akik vágynak utána és megkeresi azokat, akik méltók rá (vö. Bölcs 6,12–16). Azokkal van, akik megfogadják a tanácsot (vö. Péld 13,10), akik tanulékony szívűek, akik halló szívűek (vö. 1Kir 3,9). Ez a bölcsesség a Szentlélek ajándéka, vele válik lehetővé, hogy Isten szemével lássuk a dolgokat, megértsük az összefüggéseket, a helyzeteket, az eseményeket, és felfedezzük értelmüket. E bölcsesség nélkül az élet ízetlenné válik, mert éppen a bölcsesség (sapientia) – amely latinul az íz (sapor) szóval hozható kapcsolatba – adja az élet ízét.

Lehetőségek és veszélyek

Ezt a bölcsességet nem várhatjuk el a gépektől. Bár a tudományos szakirodalomban használt mesterséges intelligencia kifejezés mára már felváltotta a helyesebb kifejezést, a gépi tanulást (machine learning), magának az „intelligencia” szónak a használata félrevezető. Kétségtelen, hogy a gépek mérhetetlenül nagyobb kapacitással rendelkeznek az adatok tárolására és összekapcsolására, mint az ember, de azok értelmezésére az ember és csakis az ember képes. Nem arról van tehát szó, hogy a gépektől emberi viselkedést várunk el. Sokkal inkább arról, hogy az embert fel kell ébreszteni az álomból, amelybe a mindenhatóság téveszméje ringatja, amikor teljesen autonóm és önreferenciális lénynek hiszi magát, aki megszabadult minden társadalmi köteléktől és megfeledkezett teremtményi mivoltáról.

Valójában az ember minden korban megtapasztalta, hogy nem elég önmagának, ezért minden eszközzel próbálta legyőzni kiszolgáltatottságát. Kezdve a legkorábbi, őskori tárgyaktól, melyeket a kéz meghosszabbításaként használtak, a beszéd kiszélesítésére alkalmas médián keresztül napjainkra eljutottunk a legfejlettebb gépekig, melyek a gondolkodás segédeszközeként működnek. Mindegyiket megfertőzheti azonban az az ősi kísértés, hogy Isten nélkül Istenhez hasonlóvá váljunk (vö. Ter 3), vagyis hogy saját erőből akarjuk meghódítani azt, amit valójában Isten ajándékaként elfogadnunk kellene és másokkal való kapcsolatunkban megélnünk.

A szív irányultságától függően válik minden az ember kezében lehetőséggé vagy veszéllyé. Még a test is, mely a kommunikáció és a közösség helyének teremtetett, az agresszió eszközévé válhat. Hasonlóképpen lehet az emberiség bármely technikai fejlesztése a szeretetteljes szolgálat vagy az ellenséges uralkodás eszköze is. A mesterséges intelligencia rendszerei hozzájárulhatnak ahhoz, hogy megszabaduljunk a tudatlanságtól, és megkönnyíthetik a különböző népek és generációk közötti információcserét. Hozzáférhetővé és érthetővé tehetik például a régmúlt időkben leírt hatalmas tudásanyagot, vagy lehetővé válhat segítségükkel az emberek számára az általuk nem ismert nyelveken való kommunikáció. Ugyanakkor eszközeivé válhatnak a „kognitív környezetszennyezésnek” is, a valóság eltorzításának, részben vagy teljesen hamis narratívák mentén, melyeket sokan mégis úgy hisznek el – és osztanak meg –, mintha igazak lennének. Elég, ha a dezinformáció problémájára gondolunk, mellyel évek óta találkozunk az álhírek (fake news) formájában, és amely manapság a deep fake-et használja fel, azaz olyan képek létrehozását és terjesztését, amelyek tökéletesen hihetőek, de hamisak (ilyennek én is voltam már célpontja), vagy olyan hangüzenetekét, amelyek egy személy hangját felhasználva olyan kijelentéseket adnak a szájába, amelyeket ő soha nem mondott. Az eme programok alapjául szolgáló szimuláció hasznos lehet bizonyos speciális területeken, de visszássá válik, amikor eltorzítja a másokkal és a valósággal való kapcsolatot.

Már saját bőrünkön tapasztaltuk a mesterséges intelligencia első hullámának, a közösségi médiának az ambivalens jellegét, a benne rejlő lehetőségek mellett a kockázatait és kóros vonásait is. A generatív mesterséges intelligencia második szintje vitathatatlan minőségi ugrást jelent. Ezért fontos, hogy képesek legyünk megérteni, kézben tartani és szabályozni azokat az eszközöket, amelyek rossz kezekben negatív folyamatokat indítanak el. Mint semmi, ami az ember elméjéből születik és keze közül kerül ki, az algoritmusok sem semlegesek. Ezért megelőző jelleggel kell fellépni, olyan etikai szabályozási modelleket javasolva, amelyekkel megfékezhetők a mesterséges intelligencia rendszereinek káros és diszkriminatív vagy társadalmilag igazságtalan hatásai, és megakadályozható azoknak a pluralizmus csökkentésére, a közvélemény polarizálására vagy egy kizárólagos gondolkodásmód kialakítására irányuló felhasználása. Ezért megismétlem felhívásomat, és sürgetem „a nemzetközi közösség együttműködését egy olyan kötelező erejű nemzetközi egyezmény megkötése érdekében, amely szabályozza a mesterséges intelligencia fejlesztését és használatát annak változatos formáiban”. De a szabályozás önmagában, mint az élet más területein, nem elegendő.

Ferenc pápa üzenete

Növekedés az emberségben

Arra kaptunk meghívást, hogy együtt növekedjünk, emberségben és mint emberiség. Az a kihívás áll előttünk, hogy minőségi ugrást tegyünk, hogy meg tudjunk felelni egy összetett, soknemzetiségű, pluralista, sokvallású és multikulturális társadalomnak. Rajtunk múlik, hogy elgondolkodunk-e az új kommunikációs és tudáseszközök elméleti fejlődéséről és gyakorlati alkalmazásáról. Az adódó nagyszerű lehetőségek mellett fennáll annak veszélye, hogy mindenből absztrakt számítás lesz, mely az embereket adatokká, a gondolkodást sémává, a tapasztalatot esetté, a jót haszonná silányítja, végül pedig tagadja minden egyes embernek és személyes történetének egyediségét, statisztikai adatok sorozatává oldva fel a valóság konkrétságát.

A digitális forradalom szabadabbá tehet bennünket, de akkor biztosan nem, ha – a ma ismert kifejezéssel – visszhangkamrákba (echo chamber) zár be. Ilyenkor azt kockáztatjuk, hogy ahelyett, hogy növelnénk a tájékoztatás pluralizmusát, beleveszünk egy névtelen mocsárba, a piac vagy a hatalom érdekeinek engedelmeskedve. Elfogadhatatlan, hogy a mesterséges intelligencia használata név nélküli gondolkodáshoz, nem hitelesített adatok összegyűjtéséhez, kollektív szerkesztői felelőtlenséghez vezessen. Valójában bármennyire is hasznos lehet a gépek számára, ha a valóságot nagy adatokban jelenítjük meg, a dolgok igazsága jelentős veszteséget szenved, ami akadályozza a személyek közötti kommunikációt, és azzal fenyeget, hogy maga az emberségünk sérül. A tájékoztatás nem választható el az egzisztenciális kapcsolattól: a testet, a valóságban való létezést feltételezi; nemcsak az adatok, hanem a tapasztalatok között is kapcsolatot kíván létesíteni; arcot, tekintetet, együttérzést és megosztást követel.

Gondolok itt a háborúkról szóló tudósításokra és a „párhuzamos háborúra”, amelyet dezinformációs kampányok révén folytatnak. És arra is, hogy hány riporter sérül vagy hal meg a harcmezőn azért, hogy láthassuk, amit ők láttak a helyszínen. Mert csak akkor érthetjük meg a háború abszurditását, ha közvetlenül értesülünk a gyermekek, nők és férfiak szenvedéséről.

A mesterséges intelligencia alkalmazása akkor tud majd pozitívan hozzájárulni a kommunikációhoz, ha nem szünteti meg az újságírás szerepét ezen a területen, hanem éppen ellenkezőleg, kiegészíti azt; ha növeli a kommunikáció szakmaiságát és annak minden résztvevőjét felelősséggel ruházza fel; ha minden embernek visszaadja a kritikára képes alany szerepét a kommunikáció folyamatában.

Kérdések a ma és a holnap számára

Felmerül tehát néhány kérdés: hogyan lehet világszerte megvédeni a kommunikáció és a tájékoztatás területén dolgozók, valamint a felhasználók szakmaiságát és méltóságát? Hogyan garantálható a platformok közötti átjárhatóság? Hogyan biztosítható, hogy a digitális platformokat fejlesztő vállalatok ugyanúgy felelősséget vállaljanak az általuk terjesztett és számukra profitot termelő tartalmakért, mint a hagyományos médiaszolgáltatók? Hogyan lehet átláthatóbbá tenni az indexelést és az indexelés eltávolítását végző algoritmusok és keresőmotorok mögött álló kritériumrendszert, amelyek alapján embereket és véleményeket, történeteket és kultúrákat felértékelnek vagy eltörölnek? Hogyan biztosítható az információs folyamatok átláthatósága? Hogyan lehet elérni, hogy látszódjon az írások szerzősége, nyomon követhetőek legyenek a források, megakadályozva az anonimitásba rejtőzést? Hogyan tudjuk egyértelművé tenni, hogy egy kép vagy videó ábrázol vagy szimulál egy eseményt? Hogyan lehet megakadályozni, hogy a források egy kizárólagos, algoritmikusan generált gondolkodásmódra redukálódjanak? Hogyan lehet ehelyett olyan környezetet kialakítani, amely megőrzi a pluralizmust és megjeleníti a valóság összetettségét? Hogyan tehetjük fenntarthatóvá ezt a nagy erejű, drága és rendkívül energiaigényes eszközt? Hogyan tehetjük elérhetővé a fejlődő országok számára is?

Az ezekre és más kérdésekre adott válaszokból derül majd ki, hogy a mesterséges intelligencia terjedése információs dominancián alapuló új érdekcsoportok kialakulásához vezet-e, ami a kizsákmányolás és az egyenlőtlenség új formáit hozza létre; vagy éppen ellenkezőleg, nagyobb egyenlőséghez, elősegítve a helyes tájékoztatást és a mai korszakváltás mélyebb tudatosítását, támogatva az emberek és népek különböző igényeinek meghallását egy artikulált és pluralista információs rendszerben. Egyfelől egy új rabszolgaság rémképe sejlik fel, másfelől nagyobb szabadság elnyerése jelenik meg a láthatáron; egyfelől annak a lehetősége, hogy kevesek határozzák meg mindenki gondolkodását, másfelől azé, hogy mindenki részt vehet a gondolkodás kialakításában.

A válasz egyelőre nyitott, rajtunk múlik. Az emberen múlik a döntés, hogy algoritmusok zsákmányává válik vagy a szívét szabadsággal táplálja, ami nélkül nem tudunk bölcsességben növekedni. Ez a bölcsesség az idő okos hasznosításával és a sebezhetőség elfogadásával érlelődik. A nemzedékek közötti szövetségben, a múlt emlékét őrzők és a jövőképpel rendelkezők közötti szövetségben növekszik. Csak közösen növelhetjük képességünket arra, hogy tudjunk megkülönböztetni, hogy éberek legyünk, hogy a dolgokat a beteljesülésük felől lássuk. Hogy ne veszítsük el emberségünket, keressük a mindent megelőző Bölcsességet (vö. Sir 1,4), aki a tiszta szíveket átjárva készíti fel Isten barátait és a prófétákat (vö. Bölcs 7,27): ez a Bölcsesség segítsen bennünket, hogy a mesterséges intelligencia rendszereit is a teljesen emberi kommunikációhoz igazítsuk.

Kelt Rómában, a Lateráni Szent Jánosnál, 2024. január 24-én.

Ferenc

Forrás: katolikus.hu
fotó: Lambert Attila

Blog, Hírek

Lelki adoptálók találkoztak Siófokon

Az ÉLET estje néven lelki adoptálók találkoztak Siófokon, hogy halljanak az életvédelemről, együtt imádkozzanak és közösen elköteleződjenek.

A Lelki adoptálás révén lehetőség van 9 hónapon át mindennap imádkozni egy – egyedül Isten előtt ismert – halállal fenyegetett magzat életéért.

A program elején rövid bemutatkozás és témafelvezetés után egy közös imádsággal indult az esemény, majd a magzati élet védelméről beszélt az életvédő referens házaspár. Kiemelték, hogy hamarosan lesz egy életvédő konferencia Ukrajna területén, ahol azért gyűlnek össze, mert a háború ellenére is az anyaméh a legveszélyesebb hely egy élet számára.

Ezt követően Dr. Matykó Árpád és felesége, Mária tanúságtételét hallgathattuk meg, akik arról beszéltek, hogy hogyan találta meg őket a tűz az élet védelme kapcsán a kaposvári életvédő napon. Megosztották, hogy a lelki adoptálás elkezdésével egy közösség is formálódott körülöttük, ahol a havi találkozókon a magzatokért való közös imádságon túl sok korábbi lelki seb is gyógyulhatott.

A szentmise előtt Udvardy Márton kiemelte az idősek szerepének fontosságát: azt, hogy ők sem fölöslegesek a társadalomban. Sokan tesznek ugyanis tanúságot arról, hogy a nagyszüleik révén lett kapcsolatuk Istennel, erre tudják visszavezetni az első találkozást az imádsággal és a templommal. A régebb óta fiataloknak kiemelt feladatuk van a megélt pozitív és negatív tapasztalatok továbbadásában és az imádságban is – emelte ki az életvédő referens. Ezután Udvardyné Tóth Lilla hozzátette, hogy nagyon fontos, hogy tanítsuk az ifjúságot, hogy van más út, mint amit a társadalom és a napi divatok diktálnak. Az objektív tudás és a segítő lehetőségek ismerete valóban életet menthet. Ehhez ma már számos szórólap, könyv és szervezet is elérhető, ezekből egy kis ízelítőt is láthattak a jelenlevők.

A szentmise keretében több, mint húsz testvér kapcsolódott be a lelki adoptálók közé, hogy kiálljanak az élet védelme mellett.

A program agapéval végződött, ahol lehetőség nyílt a találkozásra és a kötetlen beszélgetésre is.

Blog, Hírek

Lektoravatás a Kaposvári Egyházegyében

„Szeressétek nagyon Isten szavát!” – Lektoravatás a Kaposvári Egyházegyében. 2024. március 16-án Varga László megyéspüspök a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban celebrált szentmise keretében lektorrá avatott tizenegy akolitusjelöltet. A jelöltek a Joppé Evangelizációs Központ és a Kaposvári Egyházmegye akolitusképzésén vesznek részt.

– Kedves avatásra készülő Testvéreim! Ismerjétek meg személyesen Isten igéjét, amelynek szolgái lesztek! Az ige ismerete és különösen az evangéliumok ismerete Jézus ismeretét jelenti. Ha nem ismerjük a Szentírást, nem ismerjük Jézust – kezdte szentbeszédét a megyéspüspök.

– Nem elég ismerni, vagy idézeteket megtanulni Isten igéjéből, bár nagyon fontos, hiszen a zarándokutunkon úgy van jelen Isten igéje, mint vezércsillag, melyhez minden körülmények között igazíthatjuk a lépéseinket, döntéseinket. Minél több szentírási igét ismertek, annál jobban bevésődik az elmétekbe és a szívetekbe az örömhír, az élet igéje, s esély lesz arra, hogy a ti személyes életetek igéje is legyen. Ismerjétek az igét, tudjátok az igét, néhány szakaszát akár fejből is, és szeressétek nagyon Isten szavát! – hangsúlyozta a főpásztor, majd hozzátette: Nagy Szent Gergely pápa szerint a Szentírás Isten hozzánk írott szerelmeslevele.

– Ha szerető szívvel olvassuk, ízleljük Isten szavát, akkor nemcsak az ismeretünk, a tudásunk lesz nagyobb általa, hanem megérinti a szívünket is. Isten szava nem információ a világ keletkezéséről, erkölcsi törvényekről, történelmi eseményekről. Isten igéjének lényege a transzformáció. Az, hogy ismerem, s Isten szava megváltoztat. Azonban ahhoz, hogy megváltoztasson, ismernem és szeretnem kell, illetve engednem kell azt, hogy a szívemig hatoljon, s akkor a legrosszabb szokásaimat is át tudja formálni életté – fogalmazott a megyéspüspök prédikációjában, mely teljes egészében meghallgatható:

Lektoravatás a Kaposvári Egyházmegyében

A szentbeszédet követően a főpásztor megáldotta a jelölteket, majd a lektoravatás következett, melyben az avatandó felolvasók egyesével a megyéspüspök elé térdeltek, aki átnyújtotta nekik a Szentírást: „vedd a könyvek könyvét, a Szentírást, hirdesd hűségesen Isten Igéjét, hogy egyre jobban életté váljék az emberi szívekben!”

Ez már az ötödik lektoravatás a Kaposvári Egyházmegyében, mióta a Joppé Evangelizációs Központ szervezi az akolitusok képzését.

A felavatott lektorok akolitusavatására 2024. június 15-én 15:30- kor kerül sor szintén a Nagyboldogasszony-székesegyházban. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Forrás: Kaposvári Egyházmegye
Fotó: Kling Márk
Videó: Szerafin Zoltán

Blog, Hírek, Programok

Az ÉLET estje

Az ÉLET estje néven lelki adoptálók találkozója lesz április 8-án a siófoki Sarlós Boldogasszony-templomban. A találkozó célja, hogy közösen, ünnepélyesen elköteleződjünk, megerősítsük, megismerjük egymást, hogy találkozzunk és közösen imádkozzunk.

A programot, az Egyházmegye életvédő referensei szervezik, azzal a szándékkal, hogy közösen fogadalmat tegyünk, valamint, akik küzdenek a fogadalmukban, akik kitartanak, egymást megismerjék és megerősítsék. Akik eddig nem vállaltak ilyen szolgálatot, itt találkozhatnak vele, megismerhetik, és, ha úgy érzik, hogy Isten hívja őket, bekapcsolódhatnak az elkövetkező kilenc hónapra.

Szeretettel várjuk akár csoportosan azokat, akik más városok plébániáiról érkeznek. A program végén egy szerény agapéval igyekszünk hozzájárulni, hogy mindenki épségben hazaérhessen.

Az ÉLET estje keretében lesz tanúságtétel, buzdítás, közös imádság, melyet szentmisével koronázunk meg. A szentmise keretében tehetnek fogadalmat, akiknek már letelt a kilenc hónap, valamint azok is, akik most találkoznak először a lelki adoptálással.

A program 17 órakor kezdődik és várhatóan 19:30 körül ér véget. A szentmise 18 órakor lesz. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
További információkat elérhetőségeinken kaphattok.

lelki adoptálás egy olyan elköteleződés, ahol vállaljuk, hogy kilenc hónapon keresztül minden nap imádkozunk egy megfogant, de veszélyben lévő magzatért. A lelki adoptálás művébe való bekapcsolódás, egy – egyedül csak Isten előtt ismert – gyermek lelki szüleivé tesz bennünket. Ez az elköteleződés 9 hónapon keresztül, naponta körülbelül 10 percet vesz igénybe, de hisszük, hogy életeket menthetünk vele. Egy rövid kötött imádság és egy tized rózsafüzér az alapja. Természetesen bárki vállalhat más lemondást, böjtöt, imádságot is ezek mellé.
Téged is vár az ÉLET estje.

mkpk logo
Blog, Hírek

Ülésezett a püspöki konferencia

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) március 5-én tartotta tavaszi rendes ülését. A püspökök testülete a szokásoknak megfelelően a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia budapesti székházában gyűlt össze. Az ülésen részt vett Michael W. Banach érsek, Magyarország apostoli nunciusa is.

2024. április 23–25. között nemzeti zarándoklat lesz Rómában, Ferenc pápa 2023-as magyarországi apostoli látogatásának első évfordulóján. A zarándoklat mindhárom napján lesz magyar nyelvű szentmise valamelyik nagy római bazilikában. A zarándoklat első délutánján a Lateráni Bazilikában (16.00), április 24-én, szerdán a Szent Pál-bazilikában (10.00) lesz közös szentmise. A nemzeti zarándoklat zárónapján, április 25-én Ferenc pápa a VI. Pál teremben magánkihallgatáson fogadja a magyar zarándokokat, ezt követően várhatóan 11.00 órakor kerül sor magyar nyelvű szentmisére a Szent Péter-bazilikában.

Az egyénileg érkezők a zarandoklat2024@katolikus.hu e-mail-címen jelezhetik részvételüket.

Ferenc pápa 2025-re jubileumi szentévet hirdetett. A szentév előkészítéseként Ferenc pápa 2024-re meghirdette az Imádság évét. Ehhez kapcsolódóan az egyházmegyék saját programokat, liturgikus eseményeket szerveznek, és erre buzdítják a plébániai, egyházi közösségeket is.

Ferenc pápa döntésének értelmében 2024. május utolsó hétvégéjén tartják Rómában a gyermekek első világnapját.

Az esemény jelmondata: „Íme, újjáteremtek mindent” (Jel 21,5). Az eseményhez kapcsolódóan a Szentatya egy üzenetet is megfogalmazott, melyben arra buzdít, hogy „ne feledkezzetek meg azokról, akik még mindig nagyon kicsik, akik már betegségekkel és nehézségekkel küzdenek kórházban vagy otthon, akik háború és erőszak (…), illetve visszaélések áldozatai. Egyszóval mindazokról a gyerekekről, akiknek a gyerekkorát még ma is kegyetlenül elrabolják.” A programsorozathoz a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia is csatlakozik, több magyarországi egyházmegye szervez színes gyermekprogramokat május utolsó hévégéjén.

2024. szeptember 27–29. között kerül megrendezésre a Katolikus Társadalmi Napok, azaz a KATTÁRS. Az idei esemény házigazdája Budapest lesz, jelmondata pedig: „Légy jelen!”.

A rendezvénysorozat központi témája a katolikus oktatás lesz. A programban többek között – a szentmisék és a dicsőítő est mellett – koncertek, kiállítások, konferencia, kerekasztal beszélgetések és színpadi produkciók kapnak helyet.
2024. szeptember 8–15. között Ecuador fővárosa, Quito lesz a házigazdája az 53. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak (NEK). A Szentatya 2021 márciusában adta hozzájárulását ahhoz, hogy a dél-amerikai ország rendezze meg Budapest után a következő NEK-et annak alkalmából, hogy Ecuadort 150 éve ajánlották fel Jézus Szentséges Szívének.
A magány sok idős ember életében keserű valóság, akik gyakran a kiselejtezés kultúrájának áldozatai, ahogyan erre a Szentatya is többször figyelmeztet. Ezért

a püspökök testülete úgy döntött, hogy az MKPK Családbizottsága szervezésében időspasztorációs képzést indít.

Az általuk képzett mentorok feladata többek között az lesz, hogy kis közösségeket, programokat szerveznek helyben, egyházközségi szinten.

A Konferencia immár 13. alkalommal szervez nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést Tartós szeretet címmel. A hívek felajánlásaikat elhelyezhetik a templomokban vagy leadhatják azokat a Katolikus Karitász honlapján felsorolt gyűjtőpontok egyikén március 3–10. között. Lehetőség van bekapcsolódni a Karitász segítő munkájába online adományozással, vagy a 1356-os telefonszám felhívásával is. Minden hívás 500 forint hozzájárulást jelent a rászorulók támogatásához.

Karitászt Támogató Alapítvány a korábbi évekhez hasonlóan 2024-ben is örömmel fogadja a személyi jövedelemadóból származó +1% felajánlásokat,

melyekkel a hívek is támogathatják a segélyszervezet mindennapi küldetését: hogy személyes szeretettel tehessenek másokért. A Katolikus Karitász jelen van a nélkülöző családok, az idősek, a betegek, a fogyatékkal élők, a szenvedélybetegek és az üldözöttek, valamint a humanitárius katasztrófák áldozatai mellett egész évben. Minden támogatásért köszönettel adóznak.

A Magyar Katolikus Egyház az idei évben is igyekszik segíteni az adakozók tájékozódását az 1%-os kampány során.

A Katolikus Egyház társadalmi szerepvállalását hivatott bemutatni a most indult #nekemezegyhaz sorozat is.

Adója 1+1 százalékáról bárki jogosult rendelkezni, aki személyi jövedelemadó-bevallást ad be. Ezt a rendelkezést megteheti a 24EGYSZA nevű nyomtatvány kitöltésével, illetve az eszja.nav.gov.hu oldalon. A 2018. évben benyújtott, bevett egyház technikai számára szóló nyilatkozat újabb nyilatkozat beadásáig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig érvényes, azt 2024. évben is figyelembe veszi a NAV. Kérjük, abban az esetben is tegye meg felajánlását a Magyar Katolikus Egyháznak, ha személyi jövedelemadója bizonyos kedvezmények miatt nulla forint (pl. családi adókedvezmény). Az állam ugyanis a felajánlók számánál ezeket a rendelkezéseket is figyelembe veszi. Az egyházaknak biztosított kiegészítő támogatás feloszlása ugyanis a rendelkezők száma alapján történik, amelybe a nulla forintról szóló felajánlás is beleszámít.

Forrás: Magyar Kurir

Segédanyagot adott ki az Evangelizáció Dikasztériuma
Blog, Hírek

Segédanyagot adott ki az Evangelizáció Dikasztériuma

Az imádságot elmélyítő segédanyagot adott ki az Evangelizáció Dikasztériuma a 2025-ös szentévre.
A vatikáni Evangelizáció Dikasztériuma új segédanyagot tett közzé az imáról, azzal a céllal, hogy a híveket „az ima mint Istennel folytatott személyes párbeszéd elmélyítésére”, valamint hitük és elkötelezettségük átgondolására buzdítsa a mai világban.

Taníts meg minket imádkozni (Insegnaci a pregare) című útmutató a legújabb a dikasztérium által kínált források sorában, amelyek az Egyházat a 2025-ös jubileumi ünnepségekre való felkészülésben segítik.

A cím Jézus tanítványainak Szent Lukács evangéliumában található kéréséből származik, amely az Egyház jubileumi felkészülésének keretét adja.

A Ferenc pápa erre vonatkozó tanítása által inspirált Taníts meg minket imádkozni című könyv különböző fejezeteket tartalmaz például a plébániákon és családokban végzett imádságról, az ifjúsági imádságról, a kolostori közösségekben végzett imádságról, a katekézisről, a lelkigyakorlatokról, illetve a Hívek imája a 2025-ös jubileumra című résszel zárul. A kiadvány megjelenését bejelentő sajtóközlemény szerint a Taníts meg minket imádkozni célja, hogy „elmélkedéseket, útmutatásokat és tanácsokat adjon ahhoz, hogy teljesebb párbeszédet alakítsunk ki az Úrral és a másokkal való kapcsolatban”. A Taníts meg minket imádkozni olasz nyelvű  változata ingyenesen letölthető az Evangelizáció Dikasztériuma honlapjáról. Az angol, spanyol, portugál, francia és lengyel változatok hamarosan elérhetők lesznek.

Segédanyagot adott ki az Evangelizáció Dikasztériuma

Rino Fisichella érsek, az Evangelizáció Dikasztériumának prefektushelyettese – akire Ferenc pápa rábízta a szentév szervezését – korábban elmondta, hogy az előkészületek teljes sebességgel haladnak, és jelentős eredményeket értek el. A dikasztérium négy bizottságot és egy műszaki testületet hozott létre, hogy támogatást nyújtson az általános program körvonalazásában. A bizottságok között van egy lelkipásztori testület, illetve egy munkacsoport – amely a Római Kúria minden egyes dikasztériuma és az egyes egyházi szervezetek lelkipásztori kapcsolattartó képviselőiből áll –, amelynek célja az előkészítő kezdeményezések előmozdítása különösen a helyi egyházakban. Ezenkívül létrehoztak egy kulturális bizottságot is a kulturális tevékenységek előmozdításának és összehangolásának segítésére, ideértve a kiállításokat, koncerteket és előadásokat, amelyek a zarándokok lelki élményét gazdagítják.

A hivatalos jubileumi himnuszt az olaszországi Mantovából származó Francesco Meneghello komponálja, aki Pierangelo Sequeri olasz teológus és zenetudós szövegét zenésíti meg.

A szentév naptára egyelőre csak a főbb jubileumi eseményeket tartalmazza (ifjúsági jubileum, mozgalmak, testvériségek, katekézis, a munka világa, iskolák). A naptár a jubileumi év közeledtével fokozatosan frissülni fog. A látogatók a Szent Péter-bazilika előtt, a Via della Conciliazione 7. szám alatt található zarándokközpontban (Info Point) kaphatnak tájékoztatást a jubileumi évről.

Ezek az információk a www.iubilaeum2025.va jubileumi honlapon is megtalálhatók. A portál kilenc nyelven érhető el, és tartalmazza a jubileumi évre vonatkozó legfontosabb információkat, beleértve a Szent Péter- és a többi római bazilika szentkapujára vonatkozó tájékoztatást.

Az Evangelizáció Dikasztériuma a jubileumi évhez kapcsolódóan mobiltelefonos alkalmazást is elindított iubilaeum2025 néven, melyen keresztül a jubileumi év hírei és információi hivatalosan is aktívak és elérhetők lesznek. Az iOs és Android rendszerekre letölthető applikáció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hozzáférjenek a honlapon található összes hírhez, valamint könnyebben és gyorsabban regisztráljanak a jubileumi eseményekre, és személyre szabott információkat kapjanak.

A 2025-ös szentévre imádságos elmélyedést segítő könyvsorozatot is kiad az Evangelizáció Dikasztériuma, melyet Az imádság iskolája címmel a Magyar Kurír magyarul is megjelentet.

Forrás: Magyar Kurir

Blog, Hírek, Programok

Szerteágazó témák az akolitusképzésen

Ezen a hétvégén a témák az akolitusképzésen igen szerteágazó kérdésköröket hoznak. Szóba kerül az akolitus, mint esetleges ünnepeken a liturgiák vezetője, az Ószövetség, a homiletika és néhány liturgikus kérdés is.

Újabb alkalomra vonulnak Balatonboglárra az akolitusjelöltek. Képzésük felén túljutva már a Lektoravatás előtti utolsó találkozáson vesznek részt. Lektoravatásukra 2024. március 16-án 15:30-kor kerül sor a kaposvári Székesegyházban.

Érintett témák az akolitusképzésen

Ezen a hétvégén először arról beszélgetünk, hogy egyik legnehezebb feladat az atyák számára, hogy húsvétkor, karácsonykor és egyéb alkalmakon megoldják, hogy mindenki lehetőséget kapjon az ünnep méltó megünneplésére. Első témaként „ünnepek pap jelenléte nélkül” arról beszélgetünk, hogy ezeken a liturgiákon, ha ránk van szükség, hogyan készülhetünk fel, mit tehetünk, ha a plébános megbíz bennünket ezzel a szolgálattal. Mindemellett kiemelve azt a tényt, hogy feladatuk elsősorban nem erre irányul.

Kocsi György atya nagy tapasztalattal vezeti be a résztvevőket az Ószövetségi ismeretek rejtelmeibe, mert szükséges, hogy az akolitus jól ismerje a Szentírást.

További témák az akolitusképzésen a homiletika, és a liturgia. A homiletika csak betekintést enged abba, hogy ha igeliturgia keretében prédikációra, tanúságtételre, vagy buzdításra kerül sor, hogyan készülhetnek, és hogyan beszéljenek. Beszédstílusok, segédanyagok és eszközök is szóba kerülnek. A liturgia kérdéskörében szó lesz a liturgia elemeiről, az egyházi év eltérő liturgikus megjelenéséről és eszközeiről.

akolitus képzés - jellemző eszközök

A képzés folytatása

Az akolitusképzés folytatásaként lektoravatásra kerül sor, majd ismét próba-igeliturgiák keretében lesz lehetőségük ezekre az eseményekre készülni. További témák az akolitusképzésen az Újszövetségi ismeretek, a kommunikáció, a közösségformálás, alapvető hittan, lelkivezetés és az evangelizáció.

Fontos szerepet kap, hogy az akolitus segítse a hivatások ébredését. Mindezt közösségek alapításával, vezetésével, imádságaival és a fiatalokhoz való hozzáállásával tudja elsősorban megtenni. Minden igeliturgiában célszerű az egyetemes könyörgések kiegészítéseként hivatásokért imádkozni.

Kérjük, hogy imádkozzatok papi hivatásokért, a diakónusokért, az akolitusokért, valamint azért, hogy ez a képzés Isten akaratának megfelelően folytatódjon!

Szeretettel várunk minden kedves atyát, érdeklődőt és családtagot a lektoravatásra, mely 2024. március 16-án 15:30-kor lesz a Székesegyházban.

Páhy János temetése
Blog, Hírek

Örök nyugalomra helyezték dr. Páhy Jánost

Az életének 75., áldozópapságának 52. évében elhunyt dr. Páhy János címzetes prépost, nyugalmazott nagykanizsai plébános lelki üdvéért mutatott be szentmisét Varga László megyéspüspök 2024. február 8-án a nagykanizsai Sarlós Boldogasszony templomban. A nyugalmazott plébánost a szentmisét követően a nagykanizsai köztemetőben helyezték örök nyugalomra.

A szentmise szónoka Bengyák Vince miháldi plébános volt. Homíliáját teljes terjedelmében közöljük.

II. János Pál pápa idősebb korában, aranymiséje alkalmából írt egy könyvet, saját életéről. A könyv címe: Ajándék és titok. Életének történésein keresztül mutat meg titkokat és ajándékokat. Úgy hiszem, hogy mi is, mindnyájan, papok és nem papok, hívők és nem hívők ilyen ajándékok és titkok vagyunk.

Titok: kit temetünk? Weöres Sándor egyik versének a címe: Ki minek gondol, az vagyok annak.

Aki az elmúlt 2-3 évben ismerte Páhy Jánost, egy beteg emberrel találkozott. Akinek iskolatársa volt, az a gyermek-, vagy fiatalkori barátját temeti. A család egy rokon temetésére jött. Akiknek lelkipásztora volt, azok szeretett papjukért imádkoznak, aki az életük vidám és szomorú történéseit megáldotta, része volt a hétköznapjaiknak és ünnepeiknek. Hisszük, hogy mikor meghalunk és lelkünk eljut Isten elé, akkor Isten az embert a maga teljes valójában öleli magához, fogadja be országába.

Keresztény hitünk nem egyszerű hit. Nem könnyű és nem fájdalommentes hit. De az élet sem egyszerű és fájdalommentes. Hitünk alapja Jézus halálból való feltámadása. Mégis a kereszt, a kínzóeszköz, Jézus halálának az eszköze a legismertebb keresztény jelképünk. Miért? Talán azért, hogy szembesüljünk vele, ne tévesszük szem elől és szoktassuk magunkat a gondolathoz, hogy nekünk is ez az elkerülhetetlen sorsunk. Nincs menekvés. „Itt vagyok az Úr kezében árván, pőrén, egymagam” – énekeljük egyik temetési énekünkben.

Nekünk, hívőknek van egy lépésnyi előnyünk a világgal szemben. A kereszttel, az élet nehézségeivel, a betegséggel és a halállal szembesül a világ is. Mindenki meghal, minden alakul, változik, elmúlik.

Mi, akik hisszük, hogy nemcsak testből, nemcsak anyagi valóságból, hanem lélekből is vagyunk, hisszük és hittel valljuk Jézus feltámadását, mi is ebben a világban élünk, küzdünk a megmaradásunkért, boldogulásunkért. Földi szemeinkkel mi sem látunk tovább a sírnál. Keresztény hitünk és papi életünk egyik szép szertartása az, amikor húsvét éjszaka a tűz megáldása és a húsvéti gyertya „megírása” után ezzel a gyertyával a kezünkben belépünk a sötét templomba és elénekeljük azt, hogy „Krisztus világossága” – amire a válasz az, hogy „Istennek legyen hála.”

Mikor a mostani temetési szentmise részleteit beszéltük meg, kértem, hadd legyen felolvasva a húsvétvasárnap esti, emmauszi tanítványokról szóló evangélium hosszabbik változata. Ezt azért kértem, mert mi is sokszor úgy vagyunk az élettel, életünkkel, mint ez a két tanítvány, akik látták Jézust meghalni a kereszten és elvesztették a reményüket, majd találkoztak a feltámadt Jézussal, de nem ismerték fel őt. Bár, ahogy utólag mondták „ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk és kifejtette az írásokat”, de a szemük csak akkor nyílott meg és ismerték fel Jézust, amikor megáldotta, megtörte és odanyújtotta nekik a kenyeret.

A mostani szentmisében is elhangzik az „íme, hitünk szent titka” és a miséző rámutat az oltárra, Krisztus testére és vérére. Mi is áldozunk, áldoztatunk, hogy ne aludjon ki a szívünkben a láng, a fény, a hitünk lángja és fénye.

Bengyák Vince

Ajándék: „Drága dolog a gyermek, az anyaméh gyümölcse ajándék” – mondja a 127. zsoltár. „A szülők számára nagy öröm és ajándék a gyermek. A keresztény szülők ezt az ajándékot Istennek, minden élet forrásának köszönik meg” – hangzik el a gyermek keresztelésekor a szertartásos szövegben.

Páhy János koporsóját körülvéve köszönjük meg a Jóistennek az ő élete ajándékát. Úgy vagyunk mi emberek, hogy akikkel szeretjük egymást, azokkal szeretjük egymást megajándékozni. Adunk is, kapunk is. Sokszor tárgyakat. Van, hogy érzéseket, élményeket és nem ritkán saját magunkat adjuk egymásnak és fogadjuk el, fogadjuk be egymást. Jánost életem nehéz időszakában ismertem meg. Köszönöm saját elfogadásomat, befogadásomat és köszönöm, hogy saját magával ajándékozott meg engem.

A szentmise görög megnevezése az „Eucharisztia” – ami a köznapi görög nyelven eucharisztó formában azt jelenti, hogy köszönöm. Ki-ki a saját lelkében köszönje meg azt, amit testvérünktől kapott és azt is, amit testvérünknek adott, adhatott és ő elfogadta.

Az utolsó vacsorán Jézus megmosta tanítványai lábát, majd asztalhoz ült. Kezébe vette a kenyeret és a bort és tanítványainak adta mondván, „ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”. Az Oltáriszentség, Krisztus teste és vére nemcsak titok, nemcsak hitünk szent titka, hanem ajándék is, valóságos étel és ital, amellyel tápláljuk életünket, igazságra, életre éhező és szomjazó szívünket, lelkünket. Az egy kenyérből és az egy kehelyből való részesedés tesz minket testvérré. Szeretném megköszönni Páhy Jánosnak az oltártestvériséget és az embertestvériséget.

Ahogy Páhy Jánost ismertem, ő is szeretné megköszönni azoknak az embereknek, akik betegségében is, kiszolgáltatott élethelyzetében is ápolták, látogatták, törődtek vele. Talán külön csak Marikát említem meg, akik végig mellette volt, a végsőkig elkísérte és sokszor finom étellel, itallal, jó szóval, kedvességgel volt János mellett. A Jóisten fizesse meg mindenkinek János iránt tanúsított szeretetét – fogalmazott Bengyák Vince, majd egy verssel zárta prédikációját.

Elfáradtam, megpihenni hozzád szállok Istenem.
Te hívednek nagy jutalmul szent nyugalmat adj nekem.
Az életnek baját, terhét, vállaimról levevéd.
Nyugton fekszem koporsómban, lelkem vágyva tör feléd.

Jártam, Uram, az életnek tövises nagy útjait,
Bocsásd meg, ha gyarlóságom olykor tán tévútra vitt.
Emlékezzél: megbotlottam, de bánkódtam vétkemen.
Benned bíztam, s földi pályám benned bízva végezem.

Áldásoddal halmoztál el, hála érte Istenem.
Uram lássad, hogy másoknak áldás lett az életem.
S ha a bűnnek veszélyébe estek sok hibám miatt,
Áraszd rájuk, ó Kegyelmes, segítő malasztodat.

És áldd meg a szűk koporsót, e gyászos szent ágyamat.
Nyugtasd benne fáradt testem, míg a nagy nap felvirrad.
Lezárt ajkam akkor újra zengjen öröméneket.
Tied voltam mindörökre, legyek Uram a tied.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye