akolitusok képzése korábban
Blog, Hírek

Elkezdődött az akolitusok képzése

2021 szeptember 17-én elindult az akolitusok képzése Egyházmegyénkben.

A képzésről

17 fővel kezdjük meg a 2021-2022-es tanévet, idén először másik egyházmegyéből is van résztvevőnk. A jelentkezők nagy része már jelenleg is szolgál az egyházközségben, ahol él. A képzésük egy évet ölel fel, mely első részében tartalmaz biblikus alapképzést, imaiskolát, és lelki felkészítést. A második félévben elmélyítik a biblikus képzést, liturgikus és alapvető lelkivezetői ismeretekre tesznek szert.

Tartalmaz a tanfolyam közösségvezetői, közösségszervezői alapismereteket, motivációs gondolatokat, kommunikációs és evangelizációs foglalkozásokat. Az oktatás gyakorlati elemeket is magában foglal, próba-igeliturgiák, ájtatosságok vezetése, buzdítás és tanúságtétel formájában. Megismerik a liturgikus könyvek felépítését és a direktórium használatát.

Az akolitusok feladatai

Az akolitusok feladatai a II. Vatikáni Zsinat határozata alapján összevonásra kerültek a szubdiakónusok feladataival, melyek alapvetően a következők;

  • közösség építés
  • igeliturgia vezetés
  • áldoztatás
  • temetés

Konkrét feladatait a közösség igénye és a plébános útmutatásai alapján végzi. Ruházata (egyszerű fehér) tükrözze a szolgálat egyszerűségét, helyi szokás szerint a liturgikus időszaknak megfelelő színű cingulus is viselhető.

Az akolitusok fontos szerepet töltenek be azokon a helyeken, ahol nincs helyben pap, vagy csak ritkán tud jelen lenni. Aktívan tevékenykednek a közösségek életében és létrehozásában.

Ferenc pápa E.G. apostoli buzdításában (102.pont) ezt írja: „A világiak alkotják Isten népének mérhetetlen többségét. Az ő szolgálatukban áll egy kisebbség: a felszentelt szolgák. A világi identitás és küldetés tudata megnőtt az egyházban. Sok, bár nem elegendő világi hívőnk van, akiben mély közösségi érzés és nagy hűség él a szeretet, a katekézis, a hit ünneplése feladatai iránt. A világiak képzése, és különféle szakmai és értelmiségi csoportok evangelizálása komoly lelkipásztori kihívást jelent.”
Ebben a szellemben igyekszünk a képzésüket végezni.

Kérjük, aki teheti, hordozza imádságaiban a jelentkezőket, valamint az egész képzést, hogy Isten akarata szerint tudjuk végigvinni!

Szeretettel várunk mindenkit a lektor-, és akolitusavatás ünnepére! A lektoravatás terveink szerint 2022. 04. 23-án 15:30-kor lesz Kaposváron. Az akolitusavatásra 2022.06.18-án szintén 15:30-kor kerül sor a megújult kaposvári Székesegyházban.

Családi nap a Margitszigeten
Blog, Hírek

Családi Nap a Margitszigeten

Szombaton délelőtt tíz órától várnak minden érdeklődőt a margitszigeti Alsó-Nagyrétre, ahol az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) Családi Napját rendezik meg.

A margitszigeti Családi Nap keretében zenészek, írók, közösségek, játékok, párkapcsolati sátor és sok más program kikapcsolódásra, elmélyülésre, találkozási lehetőségre hívja a látogatókat.

A nagyszínpadon és a kamaraszínpadon fellépő előadók, meghívott vendégek a produkción kívül beszélnek majd hitükről, Istennel való találkozásukról.

Elfogadta a szervezők meghívását mások mellett: Szalóki Ági, Lackfi János és Dr. Csókay András NEK hírnökök, Sillye Jenő, Mező Misi és az Euchariszt Együttes, a Kaláka Együttes. Hallhatják majd Hodász András atyát, Göttinger Pál színházrendezőt az Irish Coffee zenekarral és Berecz Andrást is.

A kamaraszínpadon és a sátrakban az eseményt szervező Családok Jézusban Közösség és a Katolikus Társadalmi Napok hivatásának és feladatának megfelelően két téma kap hangsúlyosabb szerepet: a párkapcsolat és házasság, valamint a tágabb értelemben vett teremtésvédelem és társadalmi fogékonyság.

A meghívott szerzetesrendek és közösségek több mint hetven sátorban mutatkoznak be és kínálnak interaktív programokat minden korosztálynak. Az érdeklődőket párkapcsolati sátor, imasátor, Meghallgatlak-sátor, kerekasztal-beszélgetés, szabadulószoba, a gyerekeknek LEGO sátor, kézműves foglalkozások, néptánc, ugrálóvár várja. Előadások hangzanak el a nap folyamán cigánypasztorációról, hivatásról, párkapcsolatról. Természetesen gyónási lehetőséget biztosítunk.

13:00 órakor egy élőképet formáznak meg a résztvevők közreműködésével: az Oltáriszentséget, benne az IHS betűkkel. Ezzel azt hirdetjük, hogy Jézus ma is jelen van a világban.

Az esemény végén egy nagyszabású dicsőítő zenélés lesz a nagyszínpadon, majd a résztvevők Székely János püspök atya vezetésével közös menetben vonulnak a Kossuth térre, az ünnepi szentmisére és az azt követő eucharisztikus gyertyás körmenetre.

Forrás: NEK

Akolitus továbbképzés Kaposváron
Blog, Hírek

Akolitus továbbképzés volt a Püspökségen

Akolitusok számára tartottak továbbképzést szeptember 4-én Kaposváron. A mintegy harminc megjelent kivétel nélkül az elmúlt nyolc évben lett akolitussá avatva Egyházmegyénkben. Az akolitus továbbképzés nem pusztán találkozás, vagy tanulás, hanem közösségalkotás, párbeszéd és az akolitus igazolványok meghosszabbításának feltétele is.

Előadások az akolitus továbbképzés programjában

Elsőként Varga Péter esperes, székesegyházi plébános atya tartott előadást a közösségről és a szolgálat lelkiségéről. Hangsúlyozta, hogy az Igével és az Oltáriszentséggel való kapcsolat az igazi megtartó erő. Előadása végén burkolatlan határozottsággal szólította fel a nőtlen akolitusokat, hogy a szolgálatra való elhívásukat értékeljék és gondolják át, hogy nem hívja-e őket többre az Isten. Kiemelte, hogy vele együtt több olyan pap szolgál az egyházmegyében, akik késői/későbbi hivatással indultak az úton és ezt előnyként értelmezte.

Varga László megyéspüspök a monológjában megosztotta az Igazságban szeretni lelkigyakorlatának záró elmélkedését. Néhány gondolat az elhangzottakból:

Erkölcsi magányban él, aki követni akarja a keresztény értékrendet. Különösen igaz ez a szexualitás és a mammon terén. A legtermészetesebb a mai kultúrában a házasságtörés és a válás.

Akolitus továbbképzés Varga László

A kereszténység a nyugati kultúrában kisebbségbe került és ez folytatódni fog nálunk is. Most ott tartunk, hogy egyre jobban ki fog éleződni ez a helyzet. Az Egyházon belül is jobban hiszünk Jézus erkölcsi tanításában, az igazságosságért vívott küzdelemben, a közösség megtartó erejében, mint személyesen egy élő Istenben.

A nap eseményei pár szóban

A napi programban lehetőség volt az akolitusoknak beszámolni közösségi élményeikről, terveikről, szolgálatukról, valamint kérdéseket föltenni ezekkel kapcsolatban.

Említésre került a hamarosan induló, újabb akolitus képzés, amit 18 jelentkezővel indítanak. A szervező a felavatott akolitusokat imádságra buzdította, hogy a vírustól függetlenül végig tudják vinni a felkészítést.

Akolitus továbbképzés Kaposváron 2

A jó hangulatú beszélgetések végén a zsinatról, a diakonátus lehetőségeiről és feltételeiről kérdezték Udvardy Mártont, aki maga is diakónusként az Egyházmegyében az akolitusokért és a diakónusokért felelős.

Minden évben szeptember elején lesz akolitus továbbképzés – hangzott el a kommentárban. Erre a képzésre minden aktív szolgálatot teljesítő akolitust szeretettel várnak.

Alternatív gyógymódok képen
Blog, Hírek

Alternatív gyógymódok – keresztény szemmel

Cikkünk a társadalomban egyre szélesebb körben terjedő ezoterikus jelenségekről ad keresztény szempontú ismertetést. A témák között szerepel az ezotéria, a fogyasztóvédelem segítsége, a gyermekvállalás nehézségei, stb. Összefoglalónk az alternatív gyógymódok kérdéses hatásairól szól.

Napjainkban egyre népszerűbbek az alternatív, pontosabban nem hagyományos gyógymódok. E tendenciát erősíti, hogy az emberek egyre kevésbé bíznak a vegyi hatású gyógyszerekben, a tudományos technológiákban, a többnyire modern berendezésekkel történő, „lélektelen” orvoslásban. Csakhogy nem minden megbízható, amit az alternatív gyógymódok kínálnak, és az alkalmazott módszereket gyakran megkérdőjelezhető világszemlélet hatja át.

A lényeg sokszor nem is a gyógyítás, hanem az ezoterikus boldogságfelfogás – többnyire burkolt formában történő – továbbadása.

Az alternatív gyógyászati eljárások általában kellemesek, megnyugtatóak, reményt adóak, a módszerek által közvetített ideológiák azonban sokszor problémásak. E kettősség feszültséget okoz a hitéhez ragaszkodó keresztény emberben. Mit kell megvizsgálnunk, amikor nem hagyományos gyógymódokhoz folyamodunk, hogyan tehetünk különbséget a megbízható és a kétes ajánlatok között, és hogyan ismerhetjük fel a felkínált terápiákban vagy az azok mögött rejlő vallási üzeneteket?

Búza és ocsú – hogyan válasszuk szét?

Mindenekelőtt leszögezhetjük, hogy az alternatív gyógyászat területén rengeteg sarlatán működik. Akad néhány valóban értelmes terápia, de mellettük számos eljárás épül az ezoterikus világszemléletre; ezeket sokan szinte vallásos buzgalommal hiszik és terjesztik. Mit kell megvizsgálnunk, hogy ne dőljünk be kétes vagy megkérdőjelezhető ideológiáknak? 

Az alternatív gyógymódok tekintetében a fogyasztóvédelem óvatosságra int,

• ha valamely terápiát nem lehet átfogó hatékonyság-vizsgálatnak alávetni; ha csupán kiragadott eseteket közölnek, amelyeknél a gyógymód állítólag sikeresnek bizonyult; 
• ha homályos fogalmakkal inkább elfedik, mintsem megvilágítják a valóságot.

Az olyan kifejezések, mint rezgések, életenergia, energia-egyensúly, a test megtisztítása, energiaáramlás, energiablokk, éteri stb. nagy valószínűséggel megbízhatatlan, ezoterikus gyógymódra  utalnak;


• amennyiben egy termék vagy eljárás több különböző problémára is gyógyulást ígér, amelyeknek alig van vagy egyáltalán nincs közük egymáshoz;
• amikor általános gyógymódot vagy csodaszert kínálnak, amelyről azt állítják, hogy minden betegséget gyógyít;
• ha olyan kétes diagnosztikus módszereket használnak, amelyek okkult erőkön, mágikus eszméken vagy fogalmakon alapulnak.  Betegségek megállapítására alkalmatlan többek közt az íriszdiagnosztika, a kineziológiai izomtesztelés, az inga, a varázsvessző, a Kirlian-fényképezés, az auradiagnosztika, a biotenzor stb. Alkalmazásukkor fennáll a veszély, hogy nem jól vagy nem időben ismerik fel a tényleges betegséget, vagy fordítva: nemlétező kórt állapítanak meg.

Aki gyógyít, igazat beszél. Igaz ez?

• Minden gyógymódnak vannak hívei, akik állítják: „rajtam segített”. Az efféle tapasztalatok azonban nem elégségesek ahhoz, hogy megfelelően igazolják magának a gyógyászati eljárásnak az eredményességét.
• Az ember társas lény, s mint ilyen, reagál a biztató, reményt adó szavakra és tettekre. Bármi, ami a betegnek reményt ad, pozitív hatást fejthet ki. Az orvostudomány placebo-hatásnak nevezi ezt. A latin placebo szó jelentése: tetszeni fogok. A placebo-hatás minden terápiának része, és különösen hatékony gyógymódok esetében is szerepet játszik. A placebo-hatás mindenkinél működik, azoknál is, akik nem hisznek benne.
• Azok a gyógymódok, amelyek a placebo-hatáson felül nem mutatnak terápiás sikert, nem célzott látszatterápiának tekinthetők. Az ilyen gyógymódok esetében felmutatott eredmény nem bizonyítja a terápiás elv hatékonyságát.• A nem célzott látszatterápiák egyik jellemzője, hogy olyan terápiás mesék kísérik őket, amelyek szerint  az egészséget és a betegséget bizonyos erők vagy események okozzák és befolyásolják.

Ezek a mesék különféle ideológiákat közvetíthetnek.


• Az utóbbi években sok olyan gyógymód honosodott meg, amelyek (nyíltan vagy közvetve) vallási eszméken, illetve különböző, többnyire ezoterikus világszemléletben gyökerező nézeteken alapulnak.

Alternatív gyógymódok - kézben tartott füstölő

Ezoterikus világszemléletre jellemző felfogás, hogy:

• mindent valamiféle kozmikus energia hat át (csi, qi, reiki, prána, vis vitalis stb.)
• az egészség vagy a betegség a harmonikus vagy blokkolt energiaáramlásoktól függ (meridiánok, csakrák, energiaközpontok stb.)
• az ember szellemét, lelkét és testét különféle „energizáló” tevékenységek, pl. meditáció, rituális mozdulatok, légzés stb. segítségével lehet harmóniába hozni;
• a gyógyszerek hatásosabbak, ha az éteri régióban speciális módon előkészítik: energizálják, potenciálják, dinamizálják őket, hogy ily módon hatni tudjanak az emberben működő „életerőre”;
• a betegségeket a téves gondolkodás okozza;
• a „helyes rezgés” gyógyít.

Az alternatív gyógymódok közül néhány ezoterikus és más vallásból eredő háttérrel rendelkező terápia:

Bach-virágterápia, drágakő-terápia, reiki, auraszóma, prána gyógyítás, biorezonancia-kezelés, craniosacralis terápia, auraterápia, bioenergetikai gyógyítás, spagyrika, reflexzóna terápia, homeopátia, yoga, Meridián torna, Schüssler-sók, antropozófus orvoslás, rebirthing (újjászületés) légzés, csikung, tajcsi, speciális talpmasszázsok, akkupunktúra, akkupresszúra vizeletterápia, lélekgyógyászat, kineziológia stb. 

A keresztény ember és az alternatív gyógymódok

• Minden gyógymód valamilyen kulturális környezetbe ágyazódik. Minden gyógyhatású szer mögött valamilyen világnézeti felfogás áll. A gyógyító eljárás során ezt a felfogást közvetve vagy közvetlenül elmagyarázzák és átadják a betegnek.
• Az alternatív gyógyászatban a gyógyulással kapcsolatos tanítás együtt jár a boldogságról szóló  tanok átadásával. Különösen igaz ez olyankor, amikor holisztikus gyógyulást ígérnek, vagy amikor külön megemlítik az ember szellemi és lelki dimenzióját.

Akit hosszasan kezelnek ezoterikus hátterű gyógyító eljárásokkal, annak gondolkodása megváltozhat: kétkedővé, összeférhetetlenné, sőt ellentétessé is válhat a keresztény hit alaptételeivel.

• Az ezoterikus terápiák alkalmazása vagy elfogadása – megkérdőjelezhető gyógyászati hatékonyságuktól függetlenül – felgyorsítja az ezoterikus eszmék terjedését a társadalomban.

A nők és a gyermekvállalás kérdése

Azt szokták mondani, hogy a nők két dologért tesznek meg mindent;

azért, hogy legyen gyermekük, vagy azért, hogy ne legyen gyermekük.

Itt a fájdalmas pont, hogy tényleg mindent megtesznek, mindenhol keresik a megoldást. Az egyik végletet az alternatív gyógymódok rejtik, a másikat pedig az abortusz. Az első ott hibázik, hogy elfelejtik; “Uradat Istenedet imádd és csak neki szolgálj”. Ha olyan gyógymódokat keresünk, ami más vallásból, hiedelemből ered, vétünk ez ellen a parancs ellen. A természetes cikluskövetés és a NaPro Technológia keresztény szemmel is elfogadható és – a közhiedelemmel ellentétben – valóban hatásos.
A másikban ugyanakkor nem veszik észre a gyilkosságot. Az abortusz után nem is sejtik, hogy életre szóló testi és lelki következményei lehetnek, melyre külön lelkigyakorlatokat szervezünk. Rengeteg nőt érint és nem beszél róla a társadalom.

Van értelmes alternatíva?

• Azok számára, akik súlyos betegségben megbízható gyógymódot keresnek, nincs alternatívája a tudományos irányultságú orvoslásnak. Léteznek azonban alkalmas kiegészítő gyógymódok.
• Eredményesen egészítheti ki a terápiát az igazán természetes anyagok gyógyhatása (víz, levegő, mozgás, diéta).
• Keresztény szempontból nemcsak értelmes, hanem kívánatos gyógymód is az Ige és a találkozás.
• Tartózkodik a gyógyulás és a boldogság túlzó ígéreteitől a keresztény szemléletű orvoslás. Inkább  abban segít, hogy az ember el tudja fogadni határait, és helyesen álljon a szenvedéshez, sőt a halálhoz is.

Segítség a tájékozódásban:

A Katolikus Egyház New Age-ről vallott álláspontját ismerteti a Kultúra Pápai Tanácsa és a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanács által kiadott Jézus Krisztus az élő víz hordozója című dokumentum.
Részletesebb tájékozódásra nyújt lehetőséget Gál Péter: A New Age keresztény szemmel című (internetről letölthető) könyve, illetve Kovács Gábor: Mágia és hit című (internetről letölthető) könyve.

A cikk a Magyar Kurir korábbi cikkje alapján készült.

Az ÉLET útja hűtőmágnes képe
Blog, Hírek

Véget ért az ÉLET útja 2021

Gyümölcsoltó Boldogasszony és Nagyboldogasszony ünnepei foglalták keretbe az ÉLET útja 2021 programsorozatot, mely a Kaposvári Egyházmegyében 15 állomáson keresztül zajlott az élet védelmében.

Meg nem született gyermekek emlékhelye

2021. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a kaposvári Keleti Temetőben átadásra került Kling József szobrászművész alkotása, a „Meg nem született gyermekek emlékhelye”. A műalkotást Varga László megyéspüspök áldotta meg, emlékeztetve arra, hogy az emlékhellyel segíteni szeretnék a gyászolókat, hogy elengedjék álmaikat és elfogadják jelenlegi helyzetüket. Az eseményen Szita Károly Kaposvár polgármestere kiemelte, hogy fontos gondolnunk azokra is, akik nem kapták meg a lehetőségét, hogy találkozhassunk velük, mert ők ennek ellenére is léteznek. Kling József szobrászművész, az alkotás pillanatait idézte elénk, elmondva, hogy már majdnem elkészült a szoborral, amikor hiányt érzett, mégpedig a Szentlélek hiányát, aki a mennybe kíséri a kis lelkeket.

Udvardy Márton, az ÉLET útja szervezőjének elmondása szerint

“azzal a szándékkal jött létre az emlékmű, hogy a spontán vetélés és az abortusz következtében elhunyt gyermekek szülei lehetőséget kapjanak az emlékezésre, gyertyagyújtásra. A gyászfolyamat lényeges eleme kellene, hogy legyen a temetés, mely tudatosítja a visszafordíthatatlanságot. A poszt-abortusz szindróma szinte minden magzatvesztésben érintett esetében jelentkezik, melyből hozzá értő szakemberek és Isten kegyelme által lehet a gyógyulásig jutni.”

Az átadás pillanatait megörökítő videót – melyet a Kaposvári Egyházmegyei Stúdió rögzített – itt tekinthetik meg:

Az ÉLET útja 2021

2021. március 25-én az emlékhely átadása után a kaposvári Jézus Szíve-templomban Varga László püspök atya celebrált szentmisét. A liturgia keretében fogadta a Kaposvári Egyházmegyébe érkezett szoboregyüttest, a „Meg nem született gyermek” szobrát. Martin Hudacek alkotása egy olyan vándorszobor, mely nők ezreinek adta vissza a már-már elfeledett lelki békét magzatának elvesztése után.

Udvardyné dr. Tóth Lilla, az ÉLET útjának szervezője a szoboregyüttes bemutatása során elmondta, hogy

“az Úr irgalmas szeretete által mindenkinek adott a lehetőség a magzatvesztés traumájának feldolgozására. Hisszük, hogy minden bűnünkre van megbocsátás”

ezért is lett ez a jelmondata e zarándokútnak.

Az ÉLET útja hűtőmágnes képe

Az alkotásról bővebb tájékoztató a szobor az életért honlapon olvasható.

Az ÉLET útjára indult egyházmegyénkben a „Meg nem született gyermek” szobra, hogy enyhítse az abortusz okozta sebeket, helyreállítsa a szülő-gyermek kapcsolatokat, ahol ezek gyógyulásra szorulnak. Az út során 15 helyszínen, a Kaposvári Egyházmegye templomaiban volt látható a megrendítő alkotás. Minden állomáson az életvédelemmel kapcsolatos lelki program várta az érdeklődőket. Az előadások során szóba kerültek az abortuszok borzasztó statisztikai adatai, a poszt-abortusz szindróma tünetei, a gyászfeldolgozás lépései és a gyógyulás lehetőségei is. Minden helyszínen szentmisét ajánlottak fel a megfogant életekért. Néhány állomáson tanúságtétel, szentségimádás, közös imádság, a cikluskövetés alapjai, az élet csodáját bemutató video is várta az érdeklődőket.

A Körkápolna ad otthont a szobornak

Az ÉLET útja állomásai

A tavaszi időszakban 7 állomás volt az ÉLET útja sorozatban:

Jézus Szíve-templom Kaposvár 2021.03.25. 17 órától az alkotás bemutatása és szentmise.
Szent Margit-templom Kaposvár 2021.03.27. 17 órától lelki adoptálás és szentmise.
Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom Marcali 2021.04.18. 9 órától szentmise, előadás és lelki adoptálás.
Jézus Szíve-templom Nagykanizsa 2021.04.24. 9 órától lelkinap előadásokkal, szentségimádással és lelki adoptálással. A tervek szerint az ifjúságnak délután előadás várható.
Keresztelő Szent János-templom Barcs 2021.05.09. 18 órától előadás, lelki adoptálás és szentmise.
Szent Kereszt-templom Nagyatád 2021.05.16. 18 órától előadás, lelki adoptálás és szentmise.
Szent Imre-templom Kaposvár 2021.05.22. 9 órától lelkinap előadásokkal, szentségimádással és lelki adoptálással.

A nyár folyamán 8 helyszínen tekinthették meg a „Meg nem született gyermek” szobrát az érdeklődők:

Szent Kereszt-templom Kaposvár 2021.06.05. 16 órától előadás, lelki adoptálás és szentmise.
Szent Őrangyalok-templom Kaposfüred 2021.06.12. 16 órától lelkinap előadással, tanúságtétellel szentségimádással, lelki adoptálással, szentmisével.
Székesegyház (Szent II. János Pál Körkápolna) Kaposvár 2021.06.20.
18 órától szentmise, majd előadás, lelki adoptálás.

Sarlós Boldogasszony-templom Siófok 2021.07.03. 17 órától lelkinap előadással, szentségimádással, lelki adoptálással, szentmisével.
Szentháromság-templom Balatonlelle 2021.07.25. 18 órától előadás, lelki adoptálás és szentmise.
Nagyboldogasszony-templom Fonyód 2021.08.01. 18:30-tól szentmise, majd előadás, lelki adoptálás.
EXTRA ÁLLOMÁS: Balatonfenyves 2021.08.06.-2021.08.09. 6-án pénteken 18 órától szentmise, előadás, lelki adoptálás.
Szent György-templom Balatonszentgyörgy 2021.08.15. 17 órától előadás, lelki adoptálás és szentmise.

Lelki adoptálás

Az ÉLET útja minden állomásán lehetőség volt a lelki adoptálásba való bekapcsolódásra egy ünnepélyes fogadalomtétel keretében.

Mi is az a lelki adoptálás?

A lelki adoptálás egy imádságos elköteleződés az édesanyja méhében abortusz általi halállal fenyegetett gyermek védelmében. A lelki adoptálás művébe való bekapcsolódás egy – egyedül csak Isten előtt ismert gyermek – lelki szüleivé tesz bennünket. Ez az elköteleződés 9 hónapon keresztül, naponta körülbelül 10 perc időt vesz igénybe, de hisszük, hogy életeket menthetünk vele. Egy rövid kötött imádság és egy tized rózsafüzér az alapja, de természetesen bárki vállalhat más lemondást, böjtöt, imádságot is ezek mellé.

A rendezvénysorozat 15 helyszínén Isten kegyelméből sokan vállalták ezt a kihívást, ami sokszor túlmutat saját kényelmünkön és erőnkön. A különböző helyszíneken más és más segítséget kapnak azok, akik elkezdték ezt a szolgálatot. Van, ahol azt az elhatározást hozták, hogy időnként találkozva közösen is imádkoznak. Az egyik Balaton-parti település plébánosa havi rendszerességgel szentmisét mutat be azokért, akik bekapcsolódtak a lelki adoptálásba. Egy másik helyszínen emlékeztető és bátorító levelet küldenek időnként a fogadalmat tett testvéreknek.

Mindenki, aki elköteleződött, egy csomagot kapott ajándékba, mely segíti a napi imádságban. A csomagok mennyisége alapján kimondhatjuk, hogy a háromszázötvenet is meghaladja a lelki adoptálásba újonnan bekapcsolódottak száma.  Hisszük, hogy az imádságok által több, mint 350 gyermek kaphat lehetőséget megszületni, és tisztességes családban felnőni.

Kiemelkedő pillanatok

Öröm volt számunkra megélni, hogy milyen nyitottsággal és szeretettel fogadták az ÉLET útját az Egyházmegye számos pontján. Megható pillanat volt, amikor egy plébános atyától személyes áldást kaptunk az életvédelemmel kapcsolatos missziónkra és az útra. Szeretettel gondolunk vissza arra a közösségre is, ahol a teli templom egy emberként énekelte az Ároni áldást kezüket felénk tárva. Hálával tartozunk mindazoknak, akik segítettek előkészíteni és népszerűsíteni az életvédelmi törekvéseinket.

Életvédelem Balatonszentgyörgyön

Köszönetnyilvánítás

Külön köszönettel tartozunk Varga László megyéspüspöknek, Szita Károlynak, Kaposvár polgármesterének, Puskás Bélának, a Somogy Temetkezési Vállalat igazgatójának, Kling József szobrászművésznek, a Kaposvári Irgalmasság Házának, az Emberi Méltóság Központ közösségének, a József Szövetségnek, Nagyné Tóth Mónikának, Kling Márknak, Tóthné Zelei Idának, a vendégelőadóknak, a tanúságtevőknek, a zenei szolgálatot végzőknek, a média képviselőinek, és nem utolsó sorban az atyáknak, a helyszíneken segítőknek, és mindazoknak, akik imájukban hordozták az eseménysorozatot! Szeretettel foglaljuk imáinkba őket.

Az ÉLET útja után a magzatvesztésben érintettek számára lelkigyakorlatot szervezünk

Ne félj, nem ítéllek el plakát

Udvardy Márton és Lilla, az ÉLET útja 2021 szervezői

Életvédelem Balatonszentgyörgyön
Blog, Hírek

Balatonszentgyörgyön is terítéken az életvédelem

Az ÉLET útja utolsó állomása Balatonszentgyörgy volt. Az életvédelem jegyében indított körút lezárására a Balaton déli oldalának végén került sor. A kis település lelkes érdeklődőkkel fogadta az előadókat.

A templom padjain csalogatva várta a megjelenteket az ÉLET útjának szórólapja, mely Martin Hudácek alkotása mellett a kaposvári Keleti Temetőben elhelyezett „Meg nem született gyermekek emlékhelyéről” is hírt ad. Az emlékhely alkotója, Kling József szobrászművész, maga is megrendülve mutatta be alkotását, amikor Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén átadásra, megáldásra került.

Életvédelem Balatonszentgyörgyön

Nagyboldogasszony ünnepén zárult a zarándokút, mely számos érdeklődőből váltott ki elhivatottságot, hogy segítsen az életvédelem területén. Az első, nagyon fontos pillanata ennek az elhivatottságnak a lelki adoptálásban való elköteleződés volt. Ez az ígéret, egy kilenc hónapon keresztül vállalt imádság, egy egyedül Isten előtt ismert, veszélyben lévő magzatért.

A balatonszentgyörgyi állomás alkalmával, a megjelentek szinte kivétel nélkül csatlakoztak ebbe a szolgálatba, vállalva a napi 10 perc imádságot. Hisszük, hogy az imának ereje van, és hisszük, hogy Isten megáldja ezt a kezdeményezést.

Életvédelem Balatonszentgyörgyön

Az Udvardy házaspár előadását követően Ungvárszki Imre celebrált ünnepi szentmisét, melyet a megfogant életekért ajánlott fel. A liturgia keretében adott helyet a lelki adoptálás fogadalomtételének is.

Ezzel az alkalommal lezárult a zarándokút, de az életvédelem jegyében már újabb eseményeket és rendezvényeket tervezünk.

Külön köszönjük Ungvárszki Imre plébános befogadó szeretetét, valamint a program előkészítésében, hirdetésében való segítségét.

Hamarosan összefoglaló cikkel jelentkezünk az ÉLET útja 2021 kapcsán.

Meglepetés Balatonfenyvesen
Blog, Hírek

Igazi meglepetés – az ÉLET útja Balatonfenyvesen

Igazi meglepetés Balatonfenyvesen az ÉLET útja állomása. Nem tervezett alkalom, néhány héttel a programpont előtt született meg a döntés, hogy Fonyód után egy rövid hétvégét tölt Martin Hudácek alkotása Balatonfenyves különleges templomában.

Az alkalom ezúttal is az Udvardy házaspár előadásával várta az érdeklődőket. Rövid, de velős programnak sikerült, Bálint Gábor plébános atya remekül előkészítette a hallgatóságot. Az elhangzott gondolatok a magzatvesztés fájdalmát, a gyászfeldolgozást és a gyógyulás reményteljes lehetőségét járták körül.

meglepetés Balatonfenyvesen

A meglepetés Balatonfenyvesen, a szentmisében tett lelki adoptálás ünnepélyes fogadalomtétele kapcsán ért minket. A jelenlévők mintegy fele vállalta, hogy 9 hónapon keresztül imádkozik egy megfogant, de veszélyben lévő magzatért. Gábor atya bejelentette, hogy havi rendszerességgel mond szentmisét azokért, akik elköteleződtek. Mindezeken túl felajánlotta, hogy az augusztus 9-i szentmisékben folytatja a megkezdett utat; lehetőséget ad azoknak is a lelki adoptálásba való bekapcsolódásba, akik nem tudtak most jelen lenni.

További meglepetés Balatonfenyvesen az ÉLET útja kapcsán, hogy a Frivaldszky házaspár is jelen volt. Nekik köszönhető, hogy a szoboregyüttes Magyarországon vándorszoborként megjelenhetett. Beszélgettünk velük az életvédelmi tevékenységünk folytatásáról, valamint felvázolták a rövid távú terveiket szintén e témában.

Az ÉLET útja következő állomása Balatonszentgyörgyön a Szent György templomban lesz. Előadás, lelki adoptálás és szentmise a program keretében augusztus 15-én 17 órától lesz. Mindenkit várunk szeretettel! Aki szeretne, itt bekapcsolódhat a lelki adoptálásba.

Az ÉLET útja Fonyódon
Blog, Hírek

Fonyódra érkezett a “Meg nem született gyermek” szobra – Az ÉLET útja

Az ÉLET útjának következő balatonparti állomása a fonyódi Nagyboldogasszony-templom volt. Az ítéletidő ellenére is sokan eljöttek, hogy közelebbről is megnézhessék a festői környezetben fekvő templomban elhelyezett szobrot.

2021. augusztus elsején Neumajer Zoltán esperes plébános atya mutatott be szentmisét a megfogant életekért, majd ezt követően az Udvardy házaspár előadása következett. A programot a lelki adoptálás ünnepélyes fogadalomtétele zárta.

Az előadás témái

Az előadás fő témái ezúttal is a magzatvesztés, a gyászfeldolgozás folyamata és a gyógyulás volt. Ez utóbbi kapcsán Ferenc pápa egyértelmű állásfoglalása is elhangzott:
Az abortusz soha nem válasz arra, amit a nők és a családok keresnek. Az abortusz soha nem válasz a nehéz magzati diagnózisokra… …A fogyatékossággal szemben tanúsított félelem és ellenszenv gyakran az abortusz választásához vezet, mintha megelőző jelleggel bírna. De az Egyház tanítása kristálytiszta ezen a ponton: az emberi élet szent és sérthetetlen, és a magzati diagnózisokat, amiket szelektáló céllal végeznek, erőteljesen el kell utasítani, mert ez elveszi a családoktól azt a lehetőséget, hogy elfogadják, magukhoz öleljék és szeressék a leggyengébb gyermekeket.”
(Igen az életre konferencia 2019. 05. 25.)

A jelenlevők Szent II. János Pál pápa bíztató gondolatait is meghallgathatták, melyet az abortuszban érintettek számára üzent az Evangelium Vitae kezdetű enciklikájában:
Külön szeretnék hozzátok fordulni, akik abortuszon estetek át. Az Egyház tudja, hogy mi minden befolyásolhatta döntéseteket, és biztos abban, hogy sokszor fájdalmas, esetleg drámai volt a döntés. A lelketeken esett seb valószínűleg még nem hegedt be. Valóban, ami történt, mélységesen igazságtalan dolog volt és marad. De ne bátortalanodjatok el és ne hagyjatok föl a reménnyel! Sokkal inkább próbáljátok megérteni a maga igazságában azt, ami történt. Ha nem tettétek volna meg, alázattal és bizalommal nyíljatok meg a bűnbánatra: az irgalmasság Atyja vár titeket, hogy megbocsásson és megbékítsen a bűnbánat szentségében. Akkor majd megértitek, hogy semmi sincs elveszve, s még a gyermeketektől is bocsánatot kérhettek, aki most az Úrban él.”
(EV 99.)

Lelki adoptálás az ÉLET útján

A program zárásaként a megjelentek közül néhányan fogadalmat tettek, hogy 9 hónapon keresztül minden nap imádkoznak egy veszélyben levő magzatért, így bekapcsolódva a lelki adoptálás szolgálatába.

Az ÉLET útja következő, rendkívüli állomása a balatonfenyvesi plébániatemplom, ahol 2021. augusztus 6. és 9. között lesz megtekinthető Martin Hudacek alkotása. Augusztus 6-án az esti szentmiséhez kapcsolódóan hallgathatják meg az érdeklődők az életvédelmi előadást, és egy ünnepélyes fogadalomtétel keretében bekapcsolódhatnak a lelki adoptálásba.

Ne félj, nem ítéllek el
Blog, Hírek

„Visszakaptam három, addig elveszítettnek hitt kisbabámat” – vallomások a “Ne félj, nem ítéllek el” lelkigyakorlatról

A Ne félj, nem ítéllek el lelkigyakorlat szervezőivel több rendezvényen is találkoztam már, de sosem mutatkoztam be nekik – sem magánemberként, sem újságíróként. Két, első látásra is nagyon szimpatikus idős személyről van szó. Ők láthatóan különleges erős házassági kötelékben élnek és hivatásuk a babákkal kapcsolatos veszteségek lelki gyógyítása. Zavarba hozott a téma… Nemrég viszont testközelből élhettem meg, milyen is az, amivel ők ketten sok éve foglalkoznak.

Antal-Ferencz Ildikó

Előzmények a “Ne félj…” lelkigyakorlat előtt

Nemrég eljutott hozzám a Ne félj, nem ítéllek el lelkigyakorlat leírása, amelyben hangsúlyozták, hogy mindenféle magzat- vagy babavesztéshez kapcsolódó szülő gyógyulását segítik. Először csak kötelességemnek éreztem továbbítani a levelet néhány másik listára, de utána mégsem töröltem ki, ahogy szoktam. A gondolat, hogy nekem ezzel még dolgom lenne, nem hagyott nyugodni. Végül pár nap múlva felhívtam Máriát, hogy meséljen a részletekről, de leginkább adjon tanácsot: van-e nekem bármi keresnivalóm náluk.

Mária hangja annyira békés és barátságos volt (pedig unokák nyüzsögtek körülötte), hogy már a megszólalásakor megszületett bennem (akkor még tudattalanul) a döntés, amit ő csak megerősített. Elmesélte: rendszerint jelentkeznek náluk vetélést megélt és abortuszon átesett nők is. Most többen érdeklődtek, ezért már azon is gondolkodtak a férjével, hogy kettébontják a csoportot. Erre végül nem került sor, mert nyolcan voltunk és jóval többen vetélés, mint abortusz miatt.

Mire letettem a telefont, már „csak” a megvalósításon járt az eszem. Három éjszakáról volt szó, ráadásul a következő héten, miközben rengeteg munka várt rám. Ezeken felül egy elfoglalt férj és a háromból kettő otthonlévő gyermekünk. De ha az ember valamit nagyon szeretne, akkor megoldja. – ezt vallom mindig, úgyhogy a két gyereket gyorsan beírattam egy úszótáborba, hétvégi programunk kezdetét elcsúsztattam szombat délutánra. Munkáimat és a lakásfelújításból rám eső feladatokat pedig átszerveztem. Közben olyan belső béke és nyugodtság tört rám (szó szerint!), hogy teljesen biztos voltam benne: jól döntöttem.

Közvetlen a lelkigyakorlat előtt

A biztosság érzése megmaradt, de a belső béke és a nyugodtság kissé megcsappant, ahogy közeledett a lelkigyakorlat kezdete. Ennek ellenére meg sem fordult a fejemben, hogy mégse induljak el. Kiderült, most is volt olyan, mint minden csoportban, aki meggondolta magát és mégsem jön el. Nőtt bennem a belső feszültség, hogy vajon milyen lesz, mennyire fogom tudni beleengedni magam, mennyire viselnek majd meg mások tragédiái.

A helyszínre vezető, baleset és dugó miatt hosszúra nyúlt autóúton volt időm leszámolni ezekkel a félelmekkel. Mégis kissé izgatottan léptem be a Szent Gellért Lelkigyakorlatos házba. Itt persze lekéstem a vacsora elejét, így senkire sem nézve, csak Mária mosolygó arcába kapaszkodva leültem az első szabad székre. Ott viszont enni sem tudtam, mert a két asztaltársam azonnal bemutatkozott és kérdezgetni kezdett. Én pedig örömmel válaszoltam, míg rám nem szólt kedvesen a házigazda, hogy most már aztán fogyasszam el a vacsorámat.

A lelkigyakorlatról

Az evés után az első csoportfoglalkozáson megismerkedtünk egymással. Mária és Ferenc, illetve segítőik (két pap és néhány korábbi résztvevő) bemutatkozása után eljött a pillanat, amikor mi is szót kaptunk. Elmondhattuk, kik vagyunk, miért jöttünk, van-e és milyen az Isten-kapcsolatunk. Ez utóbbi kérdés azért is fontos, mert bár lelkigyakorlatnak hirdették és mindvégig nagyon erős vallási/katolikus hitbéli – fizikai és lelki – környezetben teltek a napok, de hangsúlyozták, hogy a hit aktív gyakorlása nem feltétele a részvételnek, és ezt valóban nem is kérték számon. Sőt, megértéssel fogadták azt a két résztvevőt, akik – dicséretes módon már a legelején – bevallották: meg vannak keresztelve, de vallásukat nem gyakorolják. Róluk még annyit, hogy a szentgyónástól tartózkodtak, de minden más programban önkéntesen és szívesen részt vettek, beleértve a négyszemközti gyógyító lelki beszélgetéseket is, amelyekből külső szemmel nézve rengeteget „profitáltak”.

A vidám hangulatú vacsorát követő ismerkedésen már jócskán hullottak a könnyek. – az enyéim talán az elsők között és a legtöbbször –, pedig akkor még nem is tudhattam, mi minden vár még rám. Kifejezetten jólesett megsiratni az éppen csak megemlített, vagy még titkolt, meg nem született kisbabákat, köztük az enyéimet is. Ennek ellenére békében és megkönnyebbülve váltunk el egymástól.

A következő két és fél nap programját nem áll módomban elmesélni, hiszen sem a résztvevők fájdalmas történeteit, sem a program egyes elemeit nem szeretném megosztani másokkal. Néhány gondolatot azért mindenképpen le szeretnék írni. Elsőként azt, hogy bár az elején egyetlen egyszer elhangzott a lelkigyakorlat mottója, de utána senkit nem kellett figyelmeztetni, hogy ne ítélkezzen, ne hasonlítgasson, illetve ne osszon kéretlenül jótanácsot, mert a szervezők és a résztvevők egyéni történeteit a három nap alatt részleteiben is megismerve, mindenki számára világossá vált: minden jelenlévő személyisége és élettörténete más, mindenkinek a saját veszteségeivel kell foglalkoznia, a saját gyógyulásán dolgoznia – amihez a többiektől kérhet és kaphat is tanácsot, de legtöbbször azt sem kell, elég „csak” csendben meghallgatni egymást.

S ha valaki úgy érzi, akkor megölelni a másikat, együtt sírni vele – erre is nagyon sokszor sor került, legalábbis nálam. Én annyi szeretetet kaptam (és bízom benne, adtam is), hogy időnként alig bírtam befogadni. Könnyeim egy része bizonyára e telítettség-érzés miatt csordult ki.

A vezetőkről…

Mária és Ferenc feltárták személyes és szakmai motivációjukat (három megszületett gyermekük és hét vetélésük okán tízgyermekes szülőknek tartják magukat. Mária mentálhigiénés lelki gondozó, Ferenc pedig diakónus), és elmondtak néhány általános szabályt (lásd előbb), de egyébként teljesen békén hagyták a résztvevőket, ahogy a többi segítő is, mégsem éreztük magunkat magunkra hagyva. Sőt, mindvégig éreztük, tudtuk: bármilyen kérdésünk, kétségünk van, mindig van kihez fordulni; a segítők közül éppen ahhoz, aki a legszimpatikusabb vagy az adott kérdésben leginkább tűnik illetékesnek. A Kovács házaspár korát meghazudtoló szellemi és fizikai frissességgel vezette a lelkigyakorlatot. Többször megfogalmazódott bennem, hogy én is így szeretnék megöregedni, a férjemmel.

Bár ők inkább „csak” megbízható és jóságos szülők vagy nagyszülők látványát-érzetét keltették, a lelkigyakorlat, amennyire a gyásszal viszonylag sokat foglalkozó laikusként megállapíthattam, szakmailag is nagyon rendben volt. Olyan máshonnan – szakmai olvasmányokból, előadásokból, képzésekről, terápiákról és lelkigyakorlatokról – is ismert, a babavesztésre koncentráló, de azon jóval túlmutató, önismereti-párkapcsolati célzatú feladatokkal dolgoztunk, amelyek egyenként is nagyon sokat adtak, de összességében rendkívül erős hatást gyakoroltak ránk. Már közben is érezni lehetett, hogy mindenki folyamatosan és rohamtempóban gyógyul, és a három nap végére, ha nem is érzi magát és sebeit teljesen gyógyultnak, de már egyértelműen és visszafordíthatatlanul elindult azon az úton, ami a veszteségek feldolgozásán túlmutató, új életre való nyitottságot jelenti.

A “Ne félj, nem ítéllek el” lelkigyakorlat után

A három nap alatt (sors)közösséggé formálódtunk; és azzal búcsúztunk egymástól, hogy mindenképpen tartjuk a kapcsolatot (legalább egy közös emaillista formájában). Nagyon szeretnénk továbbra is tudni a csoport tagjairól, örülni egymás boldogságának, illetve osztozni egymás szomorúságában, ha újabb babavárás vagy esetleg veszteség történik.

A magam nevében annyit mondhatok: választ kaptam a veszteségeimen túlmutató, a jövőre vonatkozó azon kérdésre, amivel odaérkeztem; visszakaptam mindhárom, mindaddig elveszítettnek hitt kisbabámat; érezhetően megerősödtem hitemben és abban a meggyőződésemben, hogy minden döntésem előtt érdemes kérnem az Égiek útmutatását, és nem utolsósorban nagyon sokat tanultam a többiektől. Magamról, saját magam külső megítéléséről, és olyan készségekről, mint elfogadás, empátia, feltétlen szeretet. Feladatul pedig azt szabtam magamnak, hogy mindezeket az érzéseket és élményeket szeretném átadni másoknak is, írás és/vagy tanúságtételek formájában. Ezen vagyok.

A cikk, az egy.hu cikkje alapján készült.

A Joppé Evangelizációs Központ szervezésében, – Máriától és Feritől megtanulva – “Ne félj, nem ítéllek el” lelkigyakorlatot tartunk 2021. október 21-24-ig. Részletek a plakáton és a lelkigyakorlat oldalán.

Ne félj, nem ítéllek el plakát
Balatonlellén az ÉLET útja
Blog, Hírek

Életvédelmi előadás és lelki adoptálás Balatonlellén

Balatonlellén a Szentháromság-templom adott otthont a Joppé Evangelizációs Központ által szervezett ÉLET útja következő állomásának

Rövid, de velős állomásnak bizonyult Balatonlellén a templomban tartott előadás és az ezt követő szentmisében a lelki adoptálás. A rendezvényen számos érdeklődő jelent meg, ami segítette a jelenlévők nyitottságát és bátorságát.

A program ezúttal is Martin Hudácek “Meg nem született gyermek” kompozíciója jelenlétében zajlott. Ez az alkotás nők ezreinek adta vissza a már-már elfeledni vélt lelki békét. A szobor a megbocsátást hirdeti.

A Körkápolna ad otthont a szobornak

Az Udvardy házaspár ezen az állomáson is az abortuszok statisztikáit, a gyászfolyamat lépéseit és a gyógyulást helyezték középpontba. Ezek a sebek önmaguktól nem gyógyulnak, az évek nem segítenek. Szakértő segítség és Isten kegyelme szükséges, hogy ki tudjunk szabadulni a fájdalomból – hangsúlyozta Udvardyné dr. Tóth Lilla. Udvardy Márton kiemelte, hogy bármilyen tabu témáról beszélünk, személyes tanúságtételek nélkül nehezen várhatunk komoly változást.

Ne félj, nem ítéllek el plakát

A magzatvesztésben érintetteknek lelkigyakorlatot tartanak, melynek folyamán segítséget kapnak a résztvevők, hogy Isten kegyelmét és szeretetét ismét be tudják fogadni azok a nők, akik hordozzák ennek fájdalmait.

Balatonlellén, az esti szentmisében lehetőség volt bekapcsolódni a lelki adoptálásba, mely ebben az esetben is mintegy 20 új elköteleződőt vonzott. A fogadalmat tevők vállalták, hogy kilenc hónapig imádkoznak egy egyedül Isten előtt ismert, veszélyben lévő magzatért. Az ígérettétel szövegét mécsessel a kezükben mondták, ekkor hangzott el először az a rövid kötött imádság, melyet minden nap elmondanak az elköteleződés idején.

Az eseményről videófelvétel is készült, amely megtekinthető július 28-án estétől a plébánia facebook oldalán.

Az ÉLET útja következő állomása Fonyódon, a Nagyboldogasszony-templomban lesz 2021. augusztus 1-én 18:30-tól.