Püspökség megáldása
Blog, Hírek

Megáldották a Püspökség épületét

2022. január 18-án a Püspöki Hivatal dolgozói összegyűltek, hogy közös imádsággal ajánlják Isten oltalmába a Püspökség épületét, dolgozóit és a betérőket. A ház megáldását Varga László megyéspüspök és Tomanek Péter irodaigazgató végezte.

A ház megáldás Varga László megyéspüspök bevezetőjével kezdődött.
„Urunk Jézus Krisztus! – kezdte az imádságot a megyés főpásztor. – Alázattal lépjük át naponta ennek a Püspökségnek küszöbét. Költözzön ide boldogság, áldás, öröm, szeretet és egészség! Távozzék erről a helyről a gonosz lélek ártalma és viszálykodása. Lakjanak itt a békesség angyalai! Dicsőítsd meg Urunk szent nevedet bennünk! Áldd meg amit teszünk, szenteld meg szolgád látogatását, mert te szent és kegyes vagy, s az is maradsz, az Atyával és a Szentlélekkel együtt mindörökké!” – hangzottak az áldás szavai.

A közös imádság után a Püspökség dolgozói énekelve és imádkozva jártak körbe az épület minden szárnyán, miközben az irodaigazgató szenteltvizet hintve megáldotta az irodákat. Idén is a dolgozók többsége megjelent az eseményen. A közös imádság és éneklés a közösségi jelleg gondozását is segíti. A ház megáldása minden évben vízkereszt ünnepe környékén történik az épületben.

2022. március 25-én 10 óra 30-kor a kaposvári Nagyboldogasszony Székesegyház is újra megáldásra kerül a felújítás után. Ebben a szentmisében áldja meg a megyés főpásztor az orgonát és az új oltár felszentelésére is sor kerül. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Akolitus képzés fordulópont
Blog, Hírek

Akolitus képzés fordulópont

Az akolitus képzés fordulópont cím valami nehézséget, vagy változást jelez. Azért igazán vízválasztó ez az alkalom, mert valódi kihívás elé állítja a jelölteket.

Rögtön a bevezető imádság után sor kerül a kihívásra, zárt körben kell próba-igeliturgiát tartaniuk, melyet a program későbbi időpontjában videóról visszanézve értékelünk. Átbeszéljük, hogy mi volt jó, megvitatjuk, hogy mit lehetne jobban csinálni. Ezen a hétvégén két ilyen próba-igeliturgia kerül bemutatásra, a későbbi alkalmakon ez ismét terítékre kerül. Ezeken a kihívásokon rövid buzdítást is kell mondaniuk, melyet egy későbbi értékelés keretében szintén elemezni fogunk.

Nem marad el az imaiskola, melynek bevezetését korábbi beszámolónkban már leírtunk. Ez lassan kiemelkedő programpont a közösségalkotás szempontjából. Az esti kötetlen beszélgetéshez remek témákat ad, kapcsolatokat teremt, és lehetőséget nyújt mélyebb megnyilatkozásra is egymás előtt.

Ezen a hétvégén két tanítás hangzik el, melyek segítik a prédikációkra való felkészülést. Az egyikben a buzdítást elemezzük, hogyan készülhetünk, milyen felépítése lehet. A másik gondolat a tanúságtétel, mely sokban egyezhet a buzdítással, mégis igazán személyes dolognak kell lennie, hogy ne váljon hiteltelenné. Olyan dologról beszéljünk, amit megéltünk, mindezt röviden és Krisztus-központú felépítéssel. Így válik tanúságtételünk eredményessé, amit a hallgatók magukkal vihetnek, életre válthatják.

Lehetőség lesz a hétvégén egy fórum keretében kérdéseket föltenni a folytatással, az egyházmegyei kérdésekkel kapcsolatban.

Az akolitus képzés fordulópont így válik igazi változássá. Kipróbálhatják magukat zárt körben, hogy a szolgálatuk nyilvános keretek között már gördülékenyebben menjen.

Köszönjük az értünk mondott imáitokat, valóban érezzük ennek hatását. Továbbra is kérjük imádságaitokat, hogy Isten akaratát meghallva, megértve haladjuk a kijelölt úton.

Marik Tamás - hálaadó szentmise
Blog, Hírek

Hálaadó szentmise – Marik Tamás

„Akik az Úrban bíznak, mindig új erőre kapnak!” – Hálaadó szentmise Marik Tamás, a Karizmatikus Megújulás papjáért, a Nagyboldogasszony Iskolaközpont egykori igazgatójáért.

Marik Tamás a Karizmatikus megújulás úttörő papja

Marik Tamás, a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás papja, a Nagyboldogasszony Iskolaközpont egykori igazgatója életének 82. évében hazatért a Mennyei Atyához. Varga László megyéspüspök hálaadó szentmisét celebrált érte a kaposvári Szent Imre-templomban, 2022. január 8-án.

image002

– Köszönöm, hogy eljöttetek, köszönöm, hogy szerettétek Tamást – fogalmazott prédikációjában a megyéspüspök. – Hálaadó szentmisére hívtalak beneteket. A Magyar Katolikus Karizmatikus megújulás kiemelkedő és „úttörő” papjai, akik már elmentek: Zselepszki Fábián, Kovács Gábor, Marik Tamás és a még köztünk lévő Katona István atya.

Ők is azok közé tartoztak, akiket nem lehetett „sztaniolpapírba” csomagolni és tömegcikként fogyaszthatóvá tenni. Akik valahol mindig kilógtak a sorból az egyházon belül és kívül is egyaránt.

Varga László megyéspüspök emlékei

Személy szerint nagyon sokat köszönhetek mindegyikőjüknek, különösen Tamásnak, akivel több mint negyven évnyi barátság kapcsol össze. 1980-ban a diakónusszentelésem előtt a püspököm lelkigyakorlatra küldött Győrbe. A lelkigyakorlatot Tamás tartotta. Tudtam és hallottam már róla, de mikor a Központi Szemináriumban volt lelkigyakorlatot tartani, akkor épp ki voltam rúgva, így nem találkoztunk.

image008

A lelkigyakorlatot az első órától kezdve együtt tartottuk Tamással és a Szentlélekkel. A Lélek teljesen egymásra hangolt minket. Ő karizmatikusként, én akkor még a Bokor-közösség tagjaként. Hatalmas élmény volt.

Később meghívott vitorlázni. Egy feltétel volt: vigyek magammal nőt, mert kellett valaki, aki a női munkát végzi. Az unokanővérem jött velem, s aztán nem számoltam össze, hogy összesen hány éven keresztül vitorláztunk nyaranta. A vitorlázást később a piaristákkal folytattam.

Nagyon hálás vagyok a Jóistennek ezekért a vitorlázásokért, találkozásokért, az ott született kapcsolatokért és barátságokért.

A Jóisten összekapcsolta az életünket. A lelkigyakorlat után jelen volt a diakónusszentelésemen, majd két év múlva a papszentelésemen. Részese volt annak, mikor az ima által a Jóisten meggyógyított a gyomorfekélyből, s újjászülethettem Szentlélekben. A legfontosabb pontokon mindig ott volt.

image017

Marik Tamás és a szellemi harc

Neki köszönhetem az első nagy tapasztalatomat a szellemi harcról. Akkor még nem vettem komolyan. Egy papi találkozó volt a plébánián, ami a Bokor-közösség papjaiból állt, s meghívtam őt is. Épp karácsony volt, megengedték neki a rendben, hogy ott legyen velünk. Rám nézett, majd azt monda: „Nagyon rosszul nézel ki. Mi van?”

Elmondtam neki, hogy teljesen megszakadt a kapcsolatom a főnökömmel. Másfél hónapja nem létezem, és nem tudom, mit csináljak. Én már ezerszer meggyóntam, mindig megpróbáltam újrakezdeni, de semmi sem sikerült.

Azt mondta, hogy ezt nem így kell. A nyakadba ült a harag démona, és az nem megy el, csak imádsággal és böjttel. Addig egy falatot sem eszik és iszik, míg az el nem megy. Mondtam neki, hogy akkor válaszd ki a négy temetési változat közül, hogy melyiket mondjuk el majd a temetéseden, mert bele fogsz halni, hiszen már másfél hónapja semmi sem történt.

Valóban nem evett és nem ivott semmit. Nagyon jól érezte magát velünk, de nem volt hajlandó enni és inni. Elkezdett böjtölni, mert azt mondta, hogy ez nem megy ki mással, csak imádsággal és böjttel. Vége volt a találkozónak, mindenki elment, majd hazajött a főnököm. Köszöntem neki és nem csak, hogy visszaköszönt, hanem megkérdezte: hogy vagy? Gyorsan hívtam a Tamást, hogy nehogy meghaljon, s egyen, mert megszabadultunk. Akkor találkoztam először ezzel a tapasztalattal, hogy mit jelent a szellemi harc.

image009

Üldöztetés, közös szolgálat

Együtt élhettük meg a Krisztusért való üldöztetés boldogságát. Segíthettük egymást, mikor a saját egyházunk mellőzött bennünket. Hálát adok azért a ferences szerzetesért, aki papként, tanárként és karizmatikus prédikátorként sokat ajándékozott rendtársainak, diákjainak és a Katolikus Karizmatikus Megújulásnak egyaránt. Hálát adok azért az emberért, aki igazgatóként oly sokat tett a Nagyboldogasszony Gimnáziumban a tanárok és a diákok megtéréséért, és hálát adok azért, amit itt a Szent Imre-templomban a vasárnap esti miséken rajta keresztül tett a Szentlélek.

Mindig zsúfolásig volt a templom, hét éven át. Olyan erővel hirdette az örömhírt és úgy imádkozott, hogy ez a templom mindig tele volt. Hálát adok a kapitányért, a vitorlázásokért és a rengeteg tanításért, a lelkigyakorlatokért. Amíg itt volt Kaposváron, a lelkigyakorlatok helyszíne a kercseligeti plébánia volt. Fantasztikus ajándék volt a tanároknak, a diákoknak és még a szülőknek is. Hálát adok azért a Tamásért, aki papságában – ahogyan Izajás prófétától olvashatjuk – meglankadt, de aki azután is csak az Úrban bízott és új erőre kapott.

image028

Hálát adok az atyusért, aki minden nélkülözés és szenvedés között is haláláig hűséges maradt a feleségéhez, gyermekeihez, családjához. Hála azért, mert mindvégig őrizte az igazi reményt, a mennyország ígéretét szívében, és élete végéig az ima, a dicsőítés embere maradt.

Hála a lényéből áradó derűért és örömért. Követve ezzel Szent Ferenc tanácsát, aki azt a küldetést adta követőinek, hogy emeljék fel az emberek szívét és szolgáltassanak nekik okot az örömre. Másra Tamásnak sem volt szüksége, csak a belőle áradó örömre és derűre. Hála az évekig ágyhoz kötött szenvedőért, akit múlt év december 15-én levettek a betegség keresztjéről. És mert az Úrban bízott, azóta új erőre kapva szárnyra kelt, mint a sasok, már futhat, de nem lankad meg, járhat, és többé nem fárad el – fogalmazott a főpásztor prédikációjában.

image026

Forrás: Kaposvári Egyházmegye
Fotó: Kling Márk

Michael A. Blume
Blog, Hírek

Michael A. Blume, hazánk nunciusa nyugdíjba vonul

A Szentatya, Ferenc pápa elfogadta Michael A. Blume SVD alessanói címzetes érsek lemondását Magyarország apostoli nunciusának címéről – adta hírül a szentszéki sajtóiroda december 31-én. 2018 óta volt hazánk nunciusa.

Michael August Blume május 30-án töltötte be 75. életévét, és a hagyományoknak megfelelően benyújtotta nyugdíjba vonulási kérelmét.

A Szentatya, Ferenc pápa 2018. július 4-én nevezte ki Michael August Blume alessanói (Alexanum) címzetes érseket, verbita szerzetest Magyarország apostoli nunciusává.

Michael August Blume SVD South Bendben (Indiana, Amerikai Egyesült Államok) született 1946. május 30-án.

Verbita szerzetes, 1972. december 23-án szentelték pappá szülővárosában. Matematikai baccalaureátusi fokozatot, majd Rómában, a Pápai Gergely Egyetemen teológiai diplomát szerzett.

1975 és 1983 között teológiai tanár volt a ghánai Cape Coast regionális szemináriumában. 1983-tól 1990-ig az Isteni Ige Társasága ghánai és togo-benini tartományának elöljárója, 1990 és 1994 között az Isteni Ige Társasága generális tanácsának titkára volt.

1995. április 1-jétől szolgálatot teljesített a Kivándorlók és Utazók Lelkipásztori Gondozásának Pápai Tanácsánál. 2000. április 6-tól a Kivándorlók és Utazók Lelkipásztori Gondozásának Pápai Tanácsánál volt titkárhelyettes.

2005. augusztus 24-én Benin és Togo apostoli nunciusává nevezték ki. 2013. február 2-án ugandai apostoli nunciusi kinevezést kapott. 2018. július 4. óta volt hazánk nunciusa.

A nunciussal születésnapja alkalmából készített, a Magyar Kuríron megjelent interjút teljes terjedelmében ITT olvashatják.

Forrás: katolikus.hu
Fotó: Lambert Attila

bocsánatot kértek az abortusz tablettát Krisztus Testével azonosítók
Blog, Hírek

Keresztényeket provokáltak, most bocsánatot kértek

Bocsánatot kértek, miután tüntetésen provokálták a keresztényeket. Megállapodással és bocsánatkéréssel zárult az a sokéves peres eljárás, amelyet keresztény jogvédők indítottak, miután abortuszpárti tüntetők a szentáldozással viccelődtek Budapesten.

Megegyezéssel zárult, és most bocsánatot kértek a közel hat éves peres eljárás után, amit keresztény jogvédők indítottak azt követően, hogy abortuszpárti tüntetők Budapesten a szentáldozást karikírozták egy tiltakozó performansz közben – tudtuk meg Frivaldszky Edittől. Az Emberi Méltóság Központ igazgatója beszámolt arról is, hogy az Alkotmánybíróság kimondta:

túlmutat a szólás- és véleménynyilvánítás szabadságának határán az, hogy Jézust abortusztablettával azonosítsák.

(A katolikus hit szerint az áldozáskor a hívek által magukhoz vett szentostya Jézus Krisztus valóságos teste. Az ostyát abortusztablettával „helyettesítő” megnyilvánulás tehát Jézus és a tabletta közé tett egyenlőségjelet.) 

Az ügy előzménye, hogy 2016. áprilisában egy, a Lengyelország budapesti nagykövetsége előtt tartott tiltakozáson a tüntetők egyike katolikus főpásztornak öltözött, majd a reverendában „megáldoztatta” társait. 

Frivaldszky Edit elmondta, ma megkapták a kézzel írott bocsánatkérő levelet, tehát bocsánatot kértek. A levél az alábbi szöveget tartalmazza:

„Alulírottak bocsánatot kérünk azoktól a katolikus hívektől, akiknek megsértettük a hitbéli érzékenységét, amikor 2016. április 10-én, a Lengyel Nagykövetség épülete előtt tartott demonstrációnkon – számunkra fontos politikai véleményt kifejező, részvételünkkel zajló performansz során – abortusztablettával imitáltuk az áldozást.”

Ezekkel a sorokkal és az Alkotmánybíróság döntésével történelmet írtunk” – fogalmazott az Emberi Méltóság Központ vezetője, aki egyben emlékeztetett; ez az első hasonló eset Magyarországon, amely komoly nemzetközi érdeklődést váltott ki.

A lezárult peres folyamatot összegezve a jogvédő hangsúlyozta: Annak során a hívők hangja is erőteljes képviseletet kapott, éppen egy olyan világban, amely velük szemben egyre ellenségesebb.

Az igazgató hangsúlyozta: az Emberi Méltóság Központ munkatársai elfogadják a bocsánatkérést. 

Forrás: mandiner.hu

akolitus képzés - jellemző eszközök
Blog, Hírek

Akolitus képzés harmadik alkalom

Ezen a hétvégén zajlik az akolitus képzés harmadik alkalma, mely mélyebbre evezve, a liturgikus témák bevezetésével foglalkozik elsősorban.

Előkészítő esténken közösségépítés, közös imádság a meghatározó esemény. A közös imádság, a Szentírás tanulmányozása és mélyebb átgondolása közben zajlik. Ebben Lukács evangéliumának azt a részét elmélkedjük át, ahol a hetvenkettő visszatér a küldetésből és örömmel újságolják Jézusnak, hogy a nevében még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekik. (Lk 10,17-20)

Ezek az imaalkalmak – melyet imaiskolának hívunk – mély gondolatokat hoznak elő életünkből és a Szentírás mindennapi tettekre váltásában segít bennünket – nem mellőzve azt a tényt, hogy lassan közösséggé formálja az összegyűlteket.

Az akolitus képzés jelen alkalmán Vajda Gábor atya hozza a lényeges témákat. Átbeszéljük a liturgikus év felépítését, a direktórium használatát. Komoly hangsúlyt kap az igeliturgia, mint az akolitusok által végzett egyik legnagyobb segítség az egyházban – a paphiány tekintetében. Így azok a hívek is megszentelhetik az Úr napját, ahova áldozópap nem jut el minden hétvégén.
Szóba kerül továbbá a felolvasás a szentmiséken, ami elsősorban a lektorok feladata, valamint az akolitusok által végezhető szertartások, ájtatosságok, a temetés, szentségimádás és az áldoztatás.
Külön téma a szentmise akolitussal. Mi a feladata az akolitusnak a szentmisén, miben tud igazán a közösség és a pap segítségére lenni.

A járványhelyzet kicsit megcsonkította a jelenlévők számát, de igyekszünk a távolmaradottaknak segíteni jegyzetekkel, hangfelvétellel.

Kérjük a kitartó imáitokat, hogy ebben a különös helyzetben is végig tudjuk csinálni az akolitus képzés teljes hosszát, melyet 2022. június 18-án a kaposvári Nagyboldogasszony Székesegyházban koronázza meg az akolitus avatás.

Zsinat II. ülésszak
Blog, Hírek

Megtartották a Kaposvári Egyházmegyei Zsinat második ülésszakát

2021. november 27-én tartották a Kaposvári Egyházmegyei Zsinat második ülésszakát.

A bárdudvarnoki Porta Pacis Lelkigyakorlatos Házban gyűlt össze közel ötven pap, diakónus, szerzetes és világi munkatárs az Egyházmegye különböző pontjairól.

Zsinat

Az ülésszakon két témakör megtárgyalására került sor: a család és az ifjúság pasztorációja az egyházmegyében. A téma felelősei által összeállított és a zsinati tagok javaslatait is tartalmazó munkadokumentumokat tárgyalták meg először kiscsoportokban. Majd a plenáris ülésen vitatták és szavazták meg a csoportok módosítási javaslatait.

A családpasztorációs munkadokumentum felvázolta azt az intézményi rendszert, amit jelenleg szükségesnek látnak az egyházmegyében folyó hatékony pasztorációs munkához. Gyakorlatias megoldással sok konkrét ajánlást tettek a családok kísérésének, a házastársi kapcsolat megerősítésének, a fiatalok családi életre nevelésének, illetve a házasságra való felkészítés, és krízisbe került családok segítésének lehetőségeiről.

Délután az ifjúságpasztorációs dokumentummal foglalkoztak a csoportok. Ebben az ifjúság jelenlegi helyzetével foglalkozó országos felmérés és a zsinati előkészület folyamán kitöltött kérdőívek válaszai alapján fogalmazódott meg sok felvetés, jogos igény és kérés. A zsinati tagok többek között olyan témákat érintve tanácskoztak, mint a fiatalok helyzete a mai Egyházban, az ifjúság elérésének és a közösség életébe való csatlakozásának lehetőségei.

A 2022 tavaszáig tartó időszakban összesen még két alkalommal ül össze a zsinat, melynek tagjai a négy fennmaradó tématerületről fognak tanácskozni. A zsinat 2022. május 28-án, ünnepi szentmisével zárul a megújult kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmisén hirdetik ki a zsinaton megfogalmazott és a megyéspüspök által elfogadott javaslatok. Ezeknek célja az egyházmegye közösségi és lelki megújulásának elősegítése.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye
Fotó: Kling Márk

Tekintse meg további cikkjeinket!

cikluskövetést oktatók találkozója
Blog, Hírek

Cikluskövetést oktatók országos találkozója

Budapesten, a Párbeszéd Házában gyűltek össze 2021. november 13-án az ország számos pontjáról a cikluskövetést oktatók és a természetes cikluskövetést támogató és alkalmazó orvosok. Mind a négy hazai módszer oktatói képviseltették magukat, így a Billings Ovulációs Módszer, a Creighton Módszer, a FEMM és a Sensiplan is.

Cikluskövetést oktatók találkozója baba láb

A különböző módszerek képviselői jó hangulatú beszélgetésekben építhették az egységet, hisz közös céljuk a cikluskövetés népszerűsítése. A nap folyamán különböző témákban hallhattak hasznos információkat: a változókor és a szoptatás időszakának jellegzeteségei a női ciklusban, illetve a meddőséggel küzdő párok testi-lelki segítésének lehetőségeiről is. Emellett egy interaktív kommunikációs workshop keretében kaptak hasznos információkat arról, hogyan lehet jól és hatékonyan kommunikálni ebben a zajos, túlpörgött világban. A szakmai nap lezárásaként a jelenlevő nőgyógyász és endokrinológus orvosok válaszoltak a jelenlevők kérdéseire.

Mi az a cikluskövetés?

A női ciklus során zajló belső hormonális változások jellemző testi jelekkel járnak együtt. Ha a testünk által küldött jeleket megfigyeljük, táblázatba vezetjük és értékeljük, akkor tudni fogjuk, mi történik a ciklusunkban, testünkben.

Hogyan lehet megtanulni a cikluskövetést?

A Magyarországon jelenleg elérhető négy cikluskövetési módszert személyes, egyénileg vezetett oktatással lehet megtanulni. Fontos tudni, hogy a megfelelő hatékonyság autodidakta tanulással nem érhető el.

Kaposváron és környékén személyes oktatással (távolabb élőknél online formában):
Udvardyné dr. Tóth Lilla
biológus, Creighton Módszer oktató
+36 30 553 9194
lilla14.fertilitycare@gmail.com

meg nem született gyermekek emlékhelye
Blog, Hírek

Akikre csak csendben emlékezünk – emlékhely a megfogant, de meg nem született gyermekekért

Meglátogattuk Kling József, kaposfüredi szobrászművész alkotását, a „Meg nem született gyermekek emlékhelyét” a kaposvári Keleti temetőben. Az emlékhely kapcsán egyszerre gondolunk a spontán vetélés, a halvaszületés, az abortusz és napjainkban egyre gyakrabban a lombikeljárások következtében elhunyt gyermekekre.

A gyászfolyamat lényeges eleme, hogy tudatosítsuk magunkban a visszafordíthatatlanságot, ennek pótolhatatlan eseménye lenne a temetés, amire az említett esetek többségében nincs mód.

A megrekedt gyászfolyamatban lévő családok kísérése során többen megfogalmazták, hogy nincs egy hely, ahol gyertyát gyújtsanak, emlékezzenek az érintettek. Ez ültette el a vágyat a szívünkbe, hogy egy „közös” emlékhelyet hozzunk létre, ahol lehetőség van az imádságra, gyertyagyújtásra, megemlékezésre. A vágyból tettek születtek, és sok segítő szándékú ember közreműködésével létrejött az alkotás, mely Kaposváron a Keleti temetőben található.

Az emlékhely 2021. március 25-én került átadásra és megáldásra. Varga László megyéspüspök beszédében hallhattuk:

Ilyenkor egy rész az anyában, az édesapában is meghal. Ők életben maradnak, és a Jóisten arra hívja őket, hogy továbbmenjenek. A nagypéntekből a húsvétba hív, annak örömére, hogy ez élet győz bennünk.

Hálatelt szívvel láttuk Mindenszentek ünnepén, hogy valóban hiánypótló emlékhelynek adott helyet a kaposvári Keleti temető. Sokan helyeztek el mécsest, virágot az alkotás körül. Imádkozó édesanyák és családok emlékeztek magzatkorban elveszített gyermekükre. Azokra a gyermekekre, akikről Szent II. János Pál pápa úgy beszélt, mint akik már az Úrban élnek.

29. országos találkozó plakát
Blog, Hírek

MKKM 29. országos találkozó VÁLTOZÁS!

Mint korábbi cikkünkben ígértük, igyekszünk az aktualitásokról, változásokról hírt adni. VÁLTOZÁS VAN!

Sok szeretettel hirdetjük meg a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 29. országos találkozóját – online formában!

Ezekben a napokban a vírus újra jelentős kockázatot jelent. Felelősséggel gondolkodva a szervező csapat iránt és a résztvevők iránt, átgondolva és közösségvezetőknél utánajárva nem kockáztatjuk meg a személyes országos találkozóval járó népes és tartós csoportosulást. Ezért az idei országos karizmatikus találkozót online formában tartjuk meg, a karizmatikus megújulás youtube csatornáján keresztül (https://www.youtube.com/user/megujulas1). Reméljük, hogy az online forma a korlátai mellett egyúttal lehetőség is lesz többeket bevonni az országos karizmatikus találkozó programjába.

A találkozó ideje: 2021. november 13. szombat. Késő délelőtt és kora délután tervezünk közvetíteni egy-egy 90 perces blokkot, melyen rövid impulzusok fognak elhangzani, kiegészítve néhány dicsőítő dallal.
A találkozó jelmondata: „Ismét prófétálnod kell” (Jel 10,11).

Akiknek az üzeneteit hallhatjuk: Tobisch Borbála és Nyuli Gábor (Cor et Lumen Christi közösség), Copf Klára nővér (Szent Ferenc Kisnővérei), Nagy Róbert atya (Szeged-Szőregi Szent Katalin Plébánia), Kunszabó Zoltán diakónus és Endrédi Balázs (Új Jeruzsálem Közösség), Cotiso Mărgulescu (Marosvásárhelyi Imádság Háza), Pat Collins atya (Írország), és Mohos Gábor (az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke)

2020 eleje óta egészen kizökkent időket élünk. Ebben a helyzetben talál meg minket ez az ige: Ismét prófétálnod kell! Újra Istenre mutató jelnek kell lennünk az emberek között! Újra használnunk kell a karizmáinkat, folytatnunk kell a megkezdett küldetésünket, munkálkodásunkat, épülésünket egészen a megszentelődésig! Ismét szólnunk kell Isten nevében Isten üzeneteit, egyrészt Isten örök igéit és igazságait, de aktuális akaratát is! A találkozó előadásai arra hívnak, hogy éljünk a karizmákkal, jelekkel, csodákkal, éljünk prófétai életformát, újuljunk meg identitásunkban, és kapjunk új lendületet az elhívásunkhoz.

Várunk sok szeretettel!
Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás