Közösségek

Alapvető célunk

Célunk keresztény közösségeket szervezni és segíteni őket működésükben. A közösségeknek számos formája és iránya van, az általunk épített (indított) közösségek túlmutatnak a civil szerveződéseken. Fontos, hogy legyen közös imádság, közös szolgálat és egy plébánia, ahová csatlakozhatnak. Három építési forma alakítja csoportjainkat:
Az Élet a Lélekben Szeminárium
A Plébániai Evangelizáló Sejtek Rendszere
Az evangelizáló közösségek építése kurzusokkal, képzésekkel, programjainkkal.
Fontos, hogy közösségeink nem csak kifelé szolgálnak, hanem egymást segítik hitéletükben és magánéletükben is. Személyes kapcsolatok és barátságok kialakulásának helyszíne is.

Mi is a közösség?

Az Egyház Isten népe, amely közösségekből áll. Ilyen közösségek a plébánia, a hívő család (amelyet „házi egyháznak”, „családegyháznak” is nevez a II. Vatikáni Zsinat), a különféle lelkiségi mozgalmak, szervezetek és kisközösségek.

Általános jellemzőik a közös cél, a vezető, és hogy tagjai küldetésüknek megfelelően megtalálják benne helyüket. Szent Pál apostol a közösséget a testhez hasonlítja, amelynek tagjai nélkülözhetetlenek, és minden tagjának egyéni feladatai vannak. Az Apostolok Cselekedeteinek könyve szerint a tagok megosztották egymással javaikat: „mindenük közös volt” (ApCsel 4,32.)

Az utóbbi évtizedekben a keresztény közösségek jelentősége az Egyházon és a társadalmon belül is megnőtt, mivel a természetes közösségek (család, falu, munkahely) összetartó ereje meggyengült. Ezzel magyarázható, hogy a társulások, csoportok, kisközösségek és a lelkiségi mozgalmak száma növekedett. Hitünk szerint az egyházi élet táplálója Szentlélek, aki a híveknek találékonyságot és nagylelkűséget ad.

A keresztény közösségek életében fontos szerepet játszik a plébánia, amely XXIII. János pápa hasonlata szerint a „falu kútja”: az ember odajön, hogy a szomját oltsa. A közösségek részt vesznek a liturgiákon és az örömhír (evangélium) továbbadásában. Ez magában foglalja a keresztény értékrend szerinti életet, a rászorultakat segítő karitatív munkát és a szolgálatot.