Rajzpályázatot hirdettek
Blog, Programok

Rajzpályázatot hirdet Egyházmegyénk

„Legkedvesebb bibliai történetem” – rajzpályázatot hirdet Egyházmegyénk. A Kaposvári Egyházmegye „Legkedvesebb bibliai történetem” címmel rajzpályázatot hirdet az egyházmegye területén élő hit- és erkölcstanra, fakultatív hittanra, valamint egyházi fenntartású intézményeiben hittanra járó óvodásainak, általános- és középiskolás tanítványainak.

Beadási határidő: 2024. 01. 31.

A pályázat célja:

Szeretnénk, ha a pályázók életkoruknak megfelelően bemutatnák legkedvesebb bibliai történetüket az általuk már jól ismert és biztosan használt technikai eszközeikkel, módszereikkel.

Formai követelmények:

Az alkotást A/5-A/3-as méretben, papírra kérjük elkészíteni, keret nélkül, hátoldalán névvel, korosztállyal (óvoda, osztályfok) ellátva. A rajzok elkészítéséhez bármilyen technika és eszköz használható: filc, ceruza, toll, tempera, olaj-, akril-, vízfesték, por- vagy pasztell-, zsírkréta, illetve ezek kombinációja, kollázs, montázs, mozaik stb. Minden pályázó csak egy alkotást nyújthat be!

 A rajzpályázatot a következő módokon lehet beküldeni:

hit- és erkölcstanra, fakultatív hittanra járó pályázók a hitoktatóknak adják le a pályamunkát, az Adatlapot, valamint a Szülői beleegyező nyilatkozatot.

hittanra járó pályázók (a Kaposvári Egyházmegye által fenntartott intézmények tanulói) az alábbi címre küldjék be a pályamunkát, az Adatlapot és a Szülői beleegyező nyilatkozatot: Kaposvári Egyházmegye 7400 Kaposvár, Zárda u. 4.

A borítékra kérjük ráírni: Rajzpályázat

Rajzpályázatot hirdettek

A határidő után érkezett pályaművek, vagy a hiányos pályázati csomagok kiesnek ebből a pályázati lehetőségből, ezek az alkotások nem kerülnek a zsűri elé!

Díjak:

Minden pályázó emléklapot és kisebb ajándékot, tárgyjutalmat kap. Az egyházmegyei zsűri által kiválasztott művek arany-, ezüst- és bronzminősítést kaphatnak oklevéllel és tárgyjutalommal.

Ünnepélyes díjkiosztó: 2024 tavaszán. A pontos időpontról az érintetteket értesíteni fogjuk.

A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás kérhető:

Farkasné Magyar Anikótól a mentor.kaposvar@katolikus.hu címen.

Örömteli alkotást kívánunk!

Letölthető dokumentum:

Adatlap, Szülői beleegyező nyilatkozattal

Forrás: Kaposvári Egyházmegye