Blog, Hírek, Programok

Szerteágazó témák az akolitusképzésen

Ezen a hétvégén a témák az akolitusképzésen igen szerteágazó kérdésköröket hoznak. Szóba kerül az akolitus, mint esetleges ünnepeken a liturgiák vezetője, az Ószövetség, a homiletika és néhány liturgikus kérdés is.

Újabb alkalomra vonulnak Balatonboglárra az akolitusjelöltek. Képzésük felén túljutva már a Lektoravatás előtti utolsó találkozáson vesznek részt. Lektoravatásukra 2024. március 16-án 15:30-kor kerül sor a kaposvári Székesegyházban.

Érintett témák az akolitusképzésen

Ezen a hétvégén először arról beszélgetünk, hogy egyik legnehezebb feladat az atyák számára, hogy húsvétkor, karácsonykor és egyéb alkalmakon megoldják, hogy mindenki lehetőséget kapjon az ünnep méltó megünneplésére. Első témaként „ünnepek pap jelenléte nélkül” arról beszélgetünk, hogy ezeken a liturgiákon, ha ránk van szükség, hogyan készülhetünk fel, mit tehetünk, ha a plébános megbíz bennünket ezzel a szolgálattal. Mindemellett kiemelve azt a tényt, hogy feladatuk elsősorban nem erre irányul.

Kocsi György atya nagy tapasztalattal vezeti be a résztvevőket az Ószövetségi ismeretek rejtelmeibe, mert szükséges, hogy az akolitus jól ismerje a Szentírást.

További témák az akolitusképzésen a homiletika, és a liturgia. A homiletika csak betekintést enged abba, hogy ha igeliturgia keretében prédikációra, tanúságtételre, vagy buzdításra kerül sor, hogyan készülhetnek, és hogyan beszéljenek. Beszédstílusok, segédanyagok és eszközök is szóba kerülnek. A liturgia kérdéskörében szó lesz a liturgia elemeiről, az egyházi év eltérő liturgikus megjelenéséről és eszközeiről.

akolitus képzés - jellemző eszközök

A képzés folytatása

Az akolitusképzés folytatásaként lektoravatásra kerül sor, majd ismét próba-igeliturgiák keretében lesz lehetőségük ezekre az eseményekre készülni. További témák az akolitusképzésen az Újszövetségi ismeretek, a kommunikáció, a közösségformálás, alapvető hittan, lelkivezetés és az evangelizáció.

Fontos szerepet kap, hogy az akolitus segítse a hivatások ébredését. Mindezt közösségek alapításával, vezetésével, imádságaival és a fiatalokhoz való hozzáállásával tudja elsősorban megtenni. Minden igeliturgiában célszerű az egyetemes könyörgések kiegészítéseként hivatásokért imádkozni.

Kérjük, hogy imádkozzatok papi hivatásokért, a diakónusokért, az akolitusokért, valamint azért, hogy ez a képzés Isten akaratának megfelelően folytatódjon!

Szeretettel várunk minden kedves atyát, érdeklődőt és családtagot a lektoravatásra, mely 2024. március 16-án 15:30-kor lesz a Székesegyházban.