Blog

Küldetési szentmise
Blog, Hírek

Küldetési szentmise Marcaliban

Küldetési szentmisével és püspöki áldással zárult a férfiaknak szervezett Élet a Lélekben Szeminárium Marcaliban.

2022. november 28-án, hétfőn este 18 órakor püspöki szentmisével zárult az „Élet a Lélekben Szeminárium” Marcaliban, a Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomban.

Az istentiszteletet Varga László kaposvári megyéspüspök celebrálta, Kiss Iván c. prépost, Marcali plébános és Udvardy Márton püspöki szertartó, állandó diakónus közreműködésével. Ezt az ünnepi alkalmat azoknak a férfiak szervezték, akik részt vettek az október 3. – november 28. között, hétfőnként megtartott kurzuson a helyi Római Katolikus Egyházközség közösségi házában (X-ház, Dózsa u. 3.).
A Joppé Evangelizációs Központ szervezésében az Élet a Lélekben Szemináriumot Udvardy Márton vezette, munkatársai Daxner Gábor és Szabó István voltak. Az előadássorozaton a résztvevők a hitről, Isten szeretetéről, a Szentlélekről, a Jézussal és más embertársaikkal való személyes kapcsolataikról volt elsősorban szó. Ezen kívül megoszthatták még egymással a fenti témákhoz kapcsolódó tapasztalataikat, esetleges kérdéseiket is. Végül az egész eddigi életükre kiterjedő életgyónásban is részük volt. A program célja: az evangelizáció, az egyházi tanítás szélesebb körű megismertetése a külvilággal, olyan felnőtt férfiak révén, akik kellő hitbeli ismeretek birtokában alkalmasak erre a megbízatásra.

A záró szentmisén Varga László megyésfőpásztor szentbeszédében örömét fejezte ki, hogy Marcali is helyt adott a kezdeményezésnek, ami az egyházmegyében elindult, a helyi Férfi Kör tagjainak pedig útravalóul a következőket hangsúlyozta ki:

„Legyetek világosság, legyetek a föld sója, legyetek kovász, legyetek apostolok ebben a világban”

– utalt a küldetésükre. Majd ezeket a gondolatokat részletesebben is kifejtette: „Isten irántunk való szenvedélyes szeretete, lángoló tűz, olyan, amelyik képes lángot gyújtani a mai emberek szívében”. Prédikációját a következőkkel folytatta: „A Szentlélek Isten szenvedélyes szeretetének a lelke kell, hogy lángra gyújtsa a szívünket, hogy világítson az életünk.” Jézus azt mondja tanítványainak: „Legyetek a föld sója és a világ világossága. A só legszebb tulajdonsága, hogy kibontja az ízeket az ételben. Jézus a szeretet által bontja ki az ízeket: a szeretet, a hit, a remény ízét” – utalt az egyház tanítására. „Isten országa köztetek van. Úgy küldünk benneteket, hogy legyetek a többiek számára kovász. Isten szeretet országának a kovásza. Legyetek Krisztus tanítványai.” – fejezte be gondolatát a megyéspüspök.

Küldetési szertartás

Ezután a szeminárium résztvevői, a Szentlélek közbenjárást kérve, közös megerősítő imádságot mondott el. Majd a püspök egyesével elvégezte a küldetési szertartást, valamint megáldotta őket. Ajándékba mindenki egy mécsest, egy 2023-as igeliturgikus útmutatót és egy tégely megáldott sót kapott – jelezve a küldetésük legfontosabb céljait.

A szentmisét követően a résztvevőket szeretetvendégségre és kötetlen baráti beszélgetésre hívták az X-házba a lelki rendezvénysorozat zárásaként. A szeretetvendégségen, a résztvevő férfiak elhatározták, hogy közösségként folytatják a megkezdett munkát önmagukon és környezetükben is.

Szöveg: Kiss Kálmán
Fotók: Kiss Kálmán

FÉSZ
Blog, Hírek

Életvédő képzés indult fiataloknak Kaposfüreden

„Kilenc hónap – egy tanév” címmel életvédő képzés indult 2022. november 20-án a kaposfüredi Szent Őrangyalok Plébánián a FÉSZ támogatásával. A kurzust Udvardy Márton, Udvardyné Tóth Lilla (a Kaposvári Egyházmegye életvédő referensei) és Pisztora Ferenc (családreferens) atya szervezi.

FÉSZ

A „Kilenc hónap – egy tanév” képzés során a tizenévesek közelebbről megismerkedhetnek az élet csodájával, a magzati fejlődés bámulatos részletgazdagságával és az abortusz témája körül kialakult társadalmi nézetekkel is. Emellett szó esik az abortusz folyamatáról, annak jogi aspektusairól, testi és lelki következményeiről. Ezek mellett a Családvédelmi Szolgálatok munkájáról, de a szeretetben és méltóságban megélt párkapcsolat fontosságáról és az örökbefogadásról is. A témákat meghívott szakemberek segítségével dolgozzák fel a fiatalok, több interaktív feladattal, kommunikációs gyakorlattal. Fontos ugyanis, hogy segítséget kapjanak ebben a nehéz, tabunak számító témában való állásfoglaláshoz. Gyakorlási lehetőséget biztosítunk, hogy megtanuljanak méltósággal és tényekre hivatkozva kialakítani egy értékrendet az élet ajándékáról. Ezen a képzésen lehetőséget adunk arra is, hogy megtanuljanak ítéletmentesen fogalmazni, vitázni, érveket ütköztetni. Mindemellett tanulunk egy témára több szempontból ránézni, és árnyaltabban gondolkodni is.

A képzés a Fiatalok az Élet Szolgálatában (FÉSZ) támogatásával zajlik. Első alkalommal Keresztes Ilona, a FÉSZ alapítója vezette be a fiatalokat a témába. Ilona egy gyönyörű szemléltetőeszközzel, egy olyan sorozattal is megajándékozta a Kaposvári Egyházmegye életvédő referenseit, ami 7-10 hetes magzatok pontos másából áll. Ez a gyűjtemény, illetve a magzati fejlődés további állomásait szemléltető modellek sokat segítenek abban, hogy kézzelfogható közelségbe kerüljenek bárkinek az emberi élet első hónapjai.

Reményeink szerint a „Kilenc hónap – egy tanév” képzés több fiatalhoz is közelebb hozza az életvédelem témáját. Így talán a FÉSZ „kistestvére”, egy kaposvári FÉSZ-csapat is megalakulhat a jövőben. Kérjük, hordozzátok imáitokban ezt az ügyet, hiszen minden ÉLET ajándék!

Borítókép forrás: Kaposvári Egyházmegye – Kling Márk

Blog, Hírek

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére 2022-ben

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) körlevele a hívek számára Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva, amelyet november 13-án, az évközi XXXIII. vasárnap minden szentmisén felolvasnak a katolikus templomokban.

Kedves Testvérek!

Huszonnégy év – ez kevesebb, mint egy emberöltő. Mindössze ennyi adatott az egyik legismertebb magyar szentnek, a szolgálatkész fiatalok, az édesanyák és az özvegyek példaképének, Árpád-házi Szent Erzsébetnek. A tevékeny szeretet földi megtestesítője mégis teljes életet élt. Abban a rövid időben, ami itt a Földön adatott neki, volt vidám gyermek, szerelmes feleség, szerető édesanya, gyászoló özvegy, de mindenekelőtt az elesetteken segítő ember. Olyan, aki meggyőződésből és teljes odaadással tette a jót. Életszentsége kortársai számára teljesen nyilvánvaló volt, ezért is volt lehetséges, hogy alig három évvel a halála után már a szentek között tisztelték.

Árpád-házi Szent Erzsébet évről évre visszatérő ünnepe jó alkalom, hogy felemeljük tekintetünket saját életünk mindennapi problémáiról és kinyissuk szívünket a nálunk nehezebb helyzetben lévők felé.

II. András királyunk lánya jól ismerte Szent Jakab apostol figyelmeztetését: „az embert a tettek teszik igazzá, nem a hit egymagában” (Jak 2,24).

Szent Erzsébet élete maga volt a tanúságtétel. Tanúságtétel Krisztus mellett, tanúságtétel a szeretet határtalansága mellett. Vagyonát teljes egészében a szegények, rászorulók támogatására fordította. Csodái, legendái évszázadok óta adnak világszerte iránymutatást kereszténységből és emberségből mindenkinek. Életének megrendítő mozzanata, hogy egyszer a templomban, Szűz Mária előtt levette fejéről a koronát és arccal a földre borult, mert úgy érezte, nem lehet díszesebb korona a fején, mint égi Édesanyjának. Ebből az apró cselekedetből is láthatjuk, hogy szolgálata nem pusztán öncélú segítés volt, hanem Isten Országának tettekben megnyilvánuló hirdetése.

XVI. Benedek pápa így ír az Egyház karitatív tevékenységéről a Deus caritas est kezdetű enciklikában: „Az Egyház lényege hármas feladatban mutatkozik meg: Isten Igéjének hirdetése (kerygma-martyria), a szentségek ünneplése (leiturgia), a szeretet szolgálata (diakónia). E három feladat kölcsönösen föltételezi egymást, és nem szakíthatók el egymástól.

A szeretetszolgálat az Egyház számára nem valamiféle jótékonyság, amit másokra is rá lehetne bízni, hanem a lényegéhez tartozik, tulajdon lényegének mellőzhetetlen kifejezése” (Deus caritas est, 25).

Ez az a lelkület, amelyet igyekszünk megvalósítani Egyházunk karitatív tevékenységei során is. Ne feledjük, hogy Krisztus követőinek a rászorulókat segítő szolgálata már a kezdeti időkben kivívta a pogányok csodálatát is, és figyelmüket a keresztény közösségre irányította. Kétezer éves történelmünk során az Egyház tagjai minden történelmi korban törekedtek szeretettel segíteni a rászorulókon, így téve tanúságot arról, hogy Krisztushoz tartoznak.

A Katolikus Karitász munkatársai, önkéntesei azon dolgoznak, hogy a Szent Erzsébet életében megnyilvánuló tevékeny szeretet ma is része legyen Egyházunk mindennapjainak. Az ő példája nyomán a Katolikus Karitász is magáénak vallja Ferenc pápa gondolatát, amelyet idén október 19-én a Világélelmezési Fórum résztvevőihez címzett: „Magát az embert kell a figyelem középpontjába állítani, teljes valóságában és minden valós szükségletével együtt, főként a nélkülözőkre gondolva”. Február óta a nélkülözők új csoportjával találkozunk. Hazánk igyekszik minden olyan eszközzel segíteni, ami a leginkább rászorulók és a béke érdekében áll. A Katolikus Karitász munkatársai a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szándéka szerint folyamatosan jelen vannak a magyar-ukrán határnál, segélyszállítmányokat juttatnak el Kárpátaljára és a háborús övezetekbe is. Komplex segítséget adnak a hazánkban letelepedni vágyóknak: gyorssegély mellett albérleti támogatással, jogi ügyekben vagy munkahely- és iskolakeresésben nyújtott tanácsadással, ám a legfontosabb, hogy személyes jelenléttel, emberséggel, krisztusi szeretettel fordulnak a rászorulókhoz.

Keresztény emberként minket különösen is elborzaszt a háború. Hiszünk benne, hogy egymás kölcsönös tisztelete, megértése az, ami előmozdíthatja a békét. Pontosan hatvan éve, 1962 őszén kezdődött a II. Vatikáni Zsinat, amelynek egyik központi gondolata éppen a béke volt. A zsinati atyák szerint a béke „annak a rendnek a gyümölcse, melyet Teremtője oltott bele az emberi társadalomba, s amelyet az egyre nagyobb igazságosságra szomjazó embereknek kell megvalósítaniuk” (II. János Pál pápa üzenete a béke 35. világnapjára; 2002. január 1.).

Nem is kell azonban hazánkon kívülre néznünk, hogy nehéz helyzetben lévőket találjunk. Itthon is szembesülünk az energia és az élelmiszerek drasztikus áremelkedésével, tapasztaljuk hétköznapjainkban is, hogy számos családnak, közösségnek, iskolának vagy vállalkozásnak jelentenek súlyos nehézséget a megemelkedett költségek. Szent Erzsébet példáját követve arra buzdítunk mindenkit, hogy az előttünk álló nehéz időkben legyünk hasznos eszközök Isten kezében, vegyük észre a környezetünkben segítségre szorulókat és lehetőségeink szerint vegyünk részt a krisztusi cselekvő szeretet gyakorlásában.

Ferenc pápa erre buzdított szeptember 27-én, Páli Szent Vince szavait ajánlva követői figyelmébe a közösségi médiában írt bejegyzésében: „Kérjük az Egyház és a magunk számára a kegyelmet, hogy meglássuk az éhező, szomjazó, idegen, ruháitól és méltóságától megfosztott, beteg, rabságban lévő emberben az Úr Jézust”.

Bizalommal kérjük híveinket, hogy november 20-án, vasárnap perselyadományaikkal is segítsék Egyházunk karitatív és szociális szolgálatát, amely Isten gondviselő, irgalmas szeretetét mutatja fel.

Kelt Budapesten, 2022. november 5.
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Forrás: MKPK

meg nem született gyermekek emlékhelye
Blog, Hírek

A Megfogant, de meg nem született gyermekek emlékhelye 2022-ben

Azzal a szándékkal jött létre a Megfogant, de meg nem született gyermekek emlékhelye, hogy a spontán vetélés és az abortusz következtében elhunyt gyermekek szülei lehetőséget kapjanak az emlékezésre, gyertyagyújtásra. Ezeket a gyermekeket nem tudták eltemetni, elgyászolni a szüleik.

2021. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén adták át a Megfogant, de meg nem született gyermekek emlékhelyét Kaposváron a Keleti Temetőben.

A meg nem született gyermekek emlékhelye halottak napja közelében

Idén is meglátogattuk Kling József szobrászművész kompozícióját, gyertyát helyeztünk el a sokaknak segítő alkotás előtt.

A nem várt látvány sokkal többet adott, mint amit el tudtunk képzelni.

Az emlékhely segítség

Látható, hogy valóban igaz a lelkigyakorlatokon megfogalmazott igény, hogy legyen egy hely a temetőben, ahol imádkozhatnak és gyertyát gyújthatnak az érintettek. Különösen fájdalmas, hogy ezt a gyászt legtöbben elfojtják, egy megrekedt gyászfolyamatban küzdenek, mivel erről – úgy gondolják – nem beszélhetnek másokkal. Tabuként kezelik a témát, pedig sokakat érint. A gyászfolyamat lényeges eleme kellene, hogy legyen a temetés, mely tudatosítja a visszafordíthatatlanságot. Ezekben az esetekben ez a mozzanat elmarad.

A Meg nem született gyermekek emlékhelye sokaknak segít a továbblépésben, a gyászban. Az országban számos ponton található hasonló emlékhely. Bátorítjuk az érintett édesanyákat, édesapákat, családokat, hogy látogassák meg, emlékezzenek ilyen módon is azokra, akiket nem tudtak magukhoz ölelni.

Szent II. János Pál Pápa Evangelium vitae kezdetű enciklikája (IV. fejezet, 99. pont, 3. bekezdés) – az abortuszon átesettekhez szól:
Külön szeretnék hozzátok fordulni, akik abortuszon estetek át. Az Egyház tudja, hogy mi minden befolyásolhatta döntéseteket, és biztos abban, hogy sokszor fájdalmas, esetleg drámai volt a döntés. A lelketeken esett seb valószínűleg még nem hegedt be. Valóban, ami történt, mélységesen igazságtalan dolog volt és marad.
De ne bátortalanodjatok el és ne hagyjatok föl a reménnyel! Sokkal inkább próbáljátok megérteni a maga igazságában azt, ami történt. Ha nem tettétek volna meg, alázattal és bizalommal nyíljatok meg a bűnbánatra: az irgalmasság Atyja vár titeket, hogy megbocsásson és megbékítsen a bűnbánat szentségében.
Akkor majd megértitek, hogy semmi sincs elveszve, s még a gyermeketektől is bocsánatot kérhettek, aki most az Úrban él.

Blog, Hírek

Akolitusképzés új szituáció

Váratlan események mindig adódnak, ahogy korábbi cikkünkben erről már írtunk. A 2022/2023-as akolitusképzéssel sincs ez másképp. A megugró gázárak miatt, az akolitusképzés új szituáció elé néz.

A jelenlegi hétvége még a régi, megszokott módon Balatonbogláron lesz, de a decemberi alkalom már Kaposváron kerül megrendezésre. Várhatóan a lektoravatást követően térhetünk vissza az egyházmegyei üdülőbe, a Jankovich telepre. Ez több szinten is érinti a képzést, mert így a péntek esti kötetlen beszélgetések kimaradnak a következő három alkalommal. A program időbeosztását is át kellett alakítani, hogy minden lényeges elem megmaradhasson.

A most zajló hétvége még érintetlen, a csapat határozza meg, hogy a kötetlen beszélgetéseket a továbbiakban hogyan tudjuk megvalósítani. Ezen az alkalmon a Szentírással ismerkedünk meg mélyebben, Ó- és Újszövetségi alapismeretekben gazdagodunk. Egy korábban avatott akolitusunk vezet be minket abba a légkörbe, hogy őt mi motiválta a képzés elkezdésére, valamint a későbbi szolgálatra. Természetesen nem maradhat ki a közös imádság a Szentírás segítségével, tehát az imaiskola.

Akolitusképzés új szituáció. Újra vissza kell térnünk a célok áttekintésére, ezek megvalósíthatóságára a váratlan élethelyzetben. Hisszük, hogy Isten a legjobbat hozza ki ebből. Kérünk benneteket, ne hagyjátok abba az imádságot a képzésért, a résztvevőkért! Így tudjuk csak megvalósítani a kitűzött célt, így segíthetjük a megnövekvő paphiány részleges áthidalását. Képzett, elkötelezett szolgálókra van szükség, hogy minden településen hirdethessük Isten Igéjét, fenntarthassuk a közösségeket és újakat formálhassunk…

Blog

„Új életre hívsz!” – 30. országos találkozó – Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás

2022. október 22-én került megrendezésre a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 30. Országos Találkozó.

Már a reggeli órákban megtelt élettel a Kaposvár Aréna. Az ország különböző pontjairól érkező több mint kétezer ember Szentlélekre való ráhangolódásában Csiszér László és Flach Ferenc zenekara segített. A reggeli dicsőítés végére már érezhető volt, hogy az egység, a szeretet és öröm Lelke tölti be a teret.

Délelőtt Mijo Barada tartott előadást. – Istennek csodálatos terve van az életünkkel. A probléma, hogy mi nem fogadjuk el ezt a tervet – kezdte tanítását, majd egy fiatal férfi rákos megbetegedéséből való gyógyulásáról beszélt. A gyógyulás kapcsán elmondta: Jézus mindig tesz csodákat ott, ahol az emberek hisznek. Ott, ahol megengedik, hogy megdicsőüljön és megmutassa mindenhatóságát.

img009

– Higgyetek Isten igéjében, ígéreteinek! Legyetek azok az emberek, akik elvezetnek másokat Jézushoz! Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, olyan emberek kell, hogy legyünk, akik az áldás szavait mondják ki. Minden szavunknak szellemi háttere van. Ha a szeretet, jóság szavait mondjuk ki, akkor a Lélek áll mögötte. Ha átkokat mondunk ki, akkor e mögött a démoni világ áll, s rombolóan hat – fogalmazott, majd egy ezzel kapcsolatos élményét osztotta meg tanításában.

– Egy édesanya jött el a lelkigyakorlatomra, s azt mondta: Mijo, a mi családunkat valaki megátkozta, s ezt megerősítette egy egzorcista atya is. Biztos azért, mert féltékenyek ránk a szomszédok, van egy hotelünk, melyre irigyek. Azt válaszoltam, hogy nem. Ön az, aki átkozódik. Megkérdeztem tőle: mikor mondtad utoljára a férjednek, amikor megharagudtál rá, hogy átkozott legyen a nap, amikor hozzád mentem? – Tegnap – mondta a nő. Mikor mondtad utoljára a gyermekeidnek, hogy jobb lett volna, ha elvetetlek, mint hogy megszültelek? –Tegnap reggel – válaszolta. Akkor hallotta meg, hogy mi is az, amit évek óta mondogat. A legrosszabb átkok azok, melyeket a szülők mondanak ki a gyermekeikre, vagy a házastársak egymásra. Tanuljátok meg minden nap áldani egymást! Áldjatok meg minden személyt, akivel találkoztok. Kérjétek Isten áldását a gyermekeitekre, minden utatokra. Legyetek fáradhatatlanok az áldásban. Minél többet áldjátok az embereket, a dolgokat, annál erősebb lesz a kegyelem bennetek – hangsúlyozta Mijo Barada.

A délután folyamán Josip Lončar az evangelizációról beszélt tanításában. – Mennyi emberrel lennétek elégedettek, hogy megtérítsétek őket életetek során? – tette fel a kérdést. – Mit gondolsz, mit vár el tőled Isten? Egyet, tízet, százat, vagy ezret? Mit gondolsz, mi a te teljesítményed, amit el kell érned? Mit gondolsz, mennyi embert sikerült eddig megtérítened? Vajon Isten valóban elvárja, hogy megtérítsünk ezer embert? A világ már rég megmenekült volna és mindenki üdvözült volna, ha ez így lenne.

img026

Valaki azt mondta, ha csak egy embert megtérítesz, akkor megmentetted a lelked. De ha olyan jól megy, hogy egyet már sikerült megtérítened, akkor miért állnál le? Egyszer megkérdeztem a Szentlelket, melyik a legjobb evangelizációs módszer az egyszerű emberek számára? Ekkor a Lélek megmutatta a talentumokról szóló példabeszédet. Azt is megmutatta, hogy lehet, egy picit félreértelmezzük ezt a példabeszédet. Bizonyos talentumaink kérdés, hogy valóban talentumok-e?

Egyesek úgy gondolják, a talentum az, ha valaki szépen zenél, énekel, vagy prédikál. Vagy bármi más, mellyel jól tud evangelizálni. De ha itt van valaki, aki egész életében énekel és dicsőíti az Urat, akkor még milyen talentumot kapott ezen felül? Abban az időben a talentum hatalmas pénzösszeg volt. Mi az, ami a mi értékünkben ilyen nagy értékű?

img019

Amerika különböző keresztény közösségeiben végeztek egy kutatást. Mintegy száznegyvennégyezer embertől kérdezték meg: mi az, ami miatt elkezdtél hinni Jézus Krisztusban? Melyik volt az a pillanat, mikor valóban elkezdtél hinni? Amikor kiértékelték az eredményeket, megdöbbentek. Több mint hetvenöt százalék azt válaszolta, hogy a barátja, vagy rokona tanúságtétele által kezdett hinni. Nehéz élethelyzetben volt, s ebben az élethelyzetben valaki tanúságot tett a saját hitéről és arról, miként tapasztalta meg az élő Istent. Ezek a talentumok. Azok a tapasztalatok, amelyek miatt elkezdtek hinni.

Ha van ilyen tapasztalatod, akkor egy hihetetlenül jó eszközöd van arra, hogy kereskedj, vagyis evangelizálj. A legtöbb ember azért hagyja el az egyházat, mert nincs élő tapasztalata, s még azt sem hallotta, hogy másnak lett volna ilyen jellegű tapasztalata. Életedben rengeteg emberrel találkozol. Lesznek olyanok, akik nehéz élethelyzetben vannak. Amikor elkezdesz nekik beszélni a te talentumodról, Istentapasztalatodról, gondolj bele, hogy miként fog hatni a tanúságtételed a reményvesztett, emberekre? Azokra, akik nem hisznek abban, hogy Isten valóban létezik. Amikor a tapasztalatod mondod el a másiknak, ő tudja, hogy nem hazudsz. S mikor tanúságot teszel, a Szentlélek veled van – fogalmazott Josip Lončar.

Az előadások között zenés dicsőítésre, szentségimádásra és közbenjáró imára hívták a jelenlévőket. Az Aréna különböző pontjain folyamatosan gyónási lehetőséget biztosítottak a papok, a színpadon tanúságtételek hangzottak el. A nap folyamán a gyermekek számára külön foglalkozással és játékkal készültek a segítők.

img023

A záró szentmisét Varga László megyéspüspök celebrálta. A főpásztor a szentmise elején felidézte: az újonnan épült Kaposvár Arénát pár éve áldotta meg. Akkor, az áldás szövegében elhangzott, hogy legyen a sport és kulturális események mellett az imádság helye is a Kaposvár Aréna. Rámutatott, hogy azóta már a második nagyszabású egyházi eseménynek ad otthont az épület.

A főpásztor prédikációjában a békét állította a középpontba. – Körülöttünk háború dúl, s a szívünkben is csatatér van. Minden szentmisében elhangzik a mondat: „békesség veletek!” S minden szentmisében elhangzik: „az Úr békéje legyen veletek mindenkor!” És minden szentmise azzal ér véget: „menjetek békével!”

A feltámadt Krisztus titokzatos teste vagyunk. Mi, az egyház. A feltámadt Krisztus ezzel köszöntötte húsvétkor és a találkozásokkor tanítványait: „békesség nektek!” Mikor ezt kimondta, akkor a tanítványok féltek. A zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtókat. Jézus azonban átjött a falakon, a zárt ajtó sem okozott akadályt számára. A feltámadt Krisztus nem szereti a falakat, melyeket a szívünkbe építünk. A harag, a gyűlölet, az ítélkezés, az előítélet és a megosztottság falait. A feltámadt Krisztus szeretne átjönni ezeken a falakon, hogy a szívünkbe adhassa békéjét. Ahogyan Szent Pál írja: „Ő a mi békességünk”. Jézus kijelenti: „az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek!” Az Úr békéje az ajándék, melyet a feltámadt Krisztus ingyen odaad mindenkinek.

img052

Miben áll a békéje, s miként szüntette meg a megosztottságot? Hogyan bontotta le a falakat? Az Ő békéje abból az áldozatból fakad, melyet szentmiséről-szentmisére megismétel. Ebben a szentmisében is önként, szabadon, szeretetből áldozattá válik. Mert pontosan tudja, hogy csak akkor lesz béke, ha odaajándékozzuk magunkat önként, szabadon, szeretetből másoknak. Ez áldozat nélkül nem megy. A szentmise áldozat. Csúcs, forrás és áldozat. Ezt az áldozatot, melyet Krisztus elénk él, s mellyel az Ő békéjét adja nekünk, kell magunkhoz venni azzal, hogy megáldozunk. Az átváltoztatás után elhangzik: „az Úr békéje legyen veletek mindenkor.” Az önmagát önként odaajándékozó Szeretet békéje az osztályrészünk minden szentáldozáskor. Azért adja ezt a békét, hogy mi átalakuljunk krisztusivá, miként a kenyér és a bor átváltozik az Ő testévé és vérévé. A szentmise után vigyük a békét a világba, amely ebből a szeretetáldozatból fakad – fogalmazott a főpásztor.

img038

A szentmisét követően, a harmincadik találkozó apropóján Végh Zoltán, a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás vezetője adott hálát az elmúlt találkozókért. Felidézte: a Megújulás első országos találkozójának főszervezője Marik József volt, majd Gorove László lett a Karizmatikus Megújulás elnöke. Őket követte Bartha Angéla, Kunszabó Zoltán és Végh Zoltán, akik a színpadon osztották meg az elmúlt találkozókkal kapcsolatos emlékeiket.

img037

Az idei országos találkozó szervezésében a Joppé Evangelizációs Központ működött közre. Az előadásokról és a szentmiséről készült videófelvételek hamarosan megtekinthetők a Kaposvári Egyházmegye YouTube csatornáján.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye
Fotó: Kling Márk

Életvédő Szakmai Nap
Blog, Programok

Országos Életvédő Nap Videó összefoglaló

Október 8-án Országos Életvédő Napot szerveztek Kaposváron. A nap folyamán három témakört – megelőzés, krízis és gyógyulás – jártak körül a meghívott előadók. Az Életvédő Nap videó összefoglalója cikkünkben megtekinthető.

Varga László megyéspüspök bevezető gondolatai

Dr. Csókay András idegsebész tanúságtétele

„Az Egyház életvédő arca” – Udvardy Márton és Udvardyné Tóth Lilla

„Fiatalok az Élet Szolgálatában” – Pontifex Sári

„Lelki adoptálás” – Nagy Attila és Nagyné Tóth Mónika

„Veletek az első pillanattól” – Máthé Zsuzsa

Kerekasztal-beszélgetés a gyógyulásról – Életvédő Nap Kaposvár, 2022

A programról szöveges beszámolót ebben a cikkben olvashatnak.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

perinatális gyász
Blog, Hírek

Babasirató honlap indult a perinatális gyász napján

Az elmúlt napokban, október 15-én volt a perinatális gyász emléknapja. Rengeteg családot/nőt érint a magzatkorban elveszített babák fájdalma, akár spontán vetélésről, akár abortuszról van szó.

Az elveszített babák emlékére “Babasirató” címmel virtuális emlékfalat hoztak létre a meg nem született babák hozzátartozói számára a kárpátaljai Család és Élet Egyesület (Popovicsné Palojtay Márta vezetésével) az MKPK Családügyi Bizottságának életvédő munkacsoportjával együttműködve.

A babasirato.hu egy biztonságos hely az édesanya, édesapa, nagyszülők vagy más hozzátartozók számára, ahol anonim módon megörökíthetik a meg nem született baba emlékét, akár vetélés, akár abortusz által veszítették el. Ezen babák többségének nem adatott saját sírhely a temetőben. Most virtuálisan, ezen a helyen nevet adhat neki a hozzátartozó, és felteheti emléktábláját az emlékfalra – akár egy személyes üzenettel együtt.

Ez a hely ugyanakkor a gyógyulás helye is. Azok készítették, akik tudják, mit jelent elveszíteni egy meg nem született gyermeket, és ismerik a gyászból való gyógyulás útját is, melynek lépéseiről a “Gyógyulás” menüpontban olvashat a látogató. Akinek szüksége van rá, szakszerű segítséget is kaphat. A “Mit érezhetsz?” cím alatt pedig az érzelmi tapasztalatok beazonosításához kap segítséget az olvasó. Azok részére, akik szeretnék feldolgozni ezt a gyászt, lelkigyakorlatot is szervezünk.

Aki csak látogatóba érkezik erre a helyre, azt arra kérik: töltsön egy kis időt az emlékfalnál. Olvassa el a történeteket és gondoljon egy pillanatra a családokra. Azokra, akik olyan nehezen birkóznak meg a baba elvesztése okozta fájdalommal és gyásszal.

Az alapgondolat az elveszített kisbabák emlékének megörökítésére annak a többszáz nőnek a megosztott tapasztalatából származik, akik abortusz vagy vetélés fájdalmával keresték meg az egyesület munkatársait. Itt segítséget kaptak a továbblépésben, a gyászfolyamat lezárásában.

A létrehozók hívő emberek, ugyanakkor külön menüpontban azokra is gondoltak, akiktől a hit idegen. 

A virtuális siratófal a perinatális gyász emléknapján, október 15-én indul el a nyilvánosság számára ezen a webhelyen: babasirato.hu.

Országos Életvédő Nap csoportkép
Blog, Hírek

Országos Életvédő Nap volt Kaposváron

Október 8-án rendezték a Kaposváron az Országos Életvédő Napot. Az ország szinte minden területéről érkeztek résztvevők. A jelenlévők között voltak, akik már aktívan részt vesznek az életvédelem valamely területén, de volt számos olyan is, aki most találkozott először ilyen eseménnyel személyesen.

Országos Életvédő Nap

Az Országos Életvédő Nap folyamán három kérdéskört érintettek, melyek a következők: megelőzés, krízis, gyógyulás. Ezek a témakörök több szinten kerültek kibontásra, előadások, tanúságtételek és kiscsoportos beszélgetések segítségével.

A résztvevők nyitottsága minden területen megmutatkozott, többen már azt keresték, hogy hol lehet bekapcsolódni konkrét életvédő tevékenységbe. Nem titkolt célja volt a napnak, hogy új, a témában tevékenyen segítő testvéreket találjunk, így ez a rendezvény meghozta gyümölcsét.

A nap folyamán, a három tervezett tanúságtétel mellett az előadások is bővelkedtek személyes tapasztalatok megosztásával, valamint a személyes érintettségből származó mélyebb beszámolókkal, így a jelenlévők átérezhették az elmondottak súlyát.

A nap eseményei

A program házigazdája, Keresztes Ilona különös rálátásával és biztos vezetésével, frappáns ötletekkel vezette és fogta össze a nap eseményeit.

A felvezetésben Varga László kaposvári megyéspüspök köszöntötte és buzdította az egybegyűlteket, majd dr. Csókay András tanúságtétele hozta közel a témához őket. Az Egyházmegye életvédő referensei; Udvardyné Tóth Lilla és Udvardy Márton az Egyház életvédő arcát fedték fel.

Az első blokkban Földi-Kovács Andrea mély tanúságtétele után beszélt a szívhang rendelet témaköréről, majd Pontifex Sári mutatta be a Fiatalok az Élet Szolgálatában (FÉSZ) tevékenységét. Meghallgathattuk Nagyné Tóth Mónika és Nagy Attila tanúságtételét egy különös örökbefogadásról és a lelki adoptálásról, mely főleg a lelki oldalát domborította ki egy ilyen folyamatnak.

Rövid szünetet követően Eredics Gergő atya tanúságtételét hallhattuk az örökbefogadottságról, majd Frivaldszky Edit mutatta be az Együtt az Életért Egyesület munkáját, valamint beszélt a „Váratlan élet” című filmről. A folytatásban dr. Máthé Zsuzsa mutatta be a Szent István Intézet egyik célkitűzését, a „Veletek az első pillanattól” tervét. Ezt a kört Mikesy Pongrác megrendítő tanúságtétele zárta, mely újabb célt adhatott olyanoknak, akik krízisben lévő várandós édesanyákat szeretnének kísérni.

Az ebédet követően kerekasztal-beszélgetésben vehettünk részt, ahol a Poszt-abortusz szindrómáról és az abortusz utáni gyógyulás lehetőségeiről beszélgetett Roska Péter atya, Kovácsné Treer Mária, Czvitkovicsné Szalay Rita, valamint Udvardyné Tóth Lilla. A beszélgetést Udvardy Márton moderálta.

A szünetet követően mindenki az általa választott fakultációban (megelőzés, krízis vagy gyógyulás) folytatta a közös gondolkodást. Itt lehetőség volt a konkrét bemutatkozásra, a személyes kérdések megválaszolására és a témakör egyedi kibontására is.

Az eseményt a kaposvári Nagyboldogasszony Székesegyházban szentmisével zárták. A szentmisén tíz testvér vállalta, hogy kilenc hónapon keresztül imádkozik egy megfogant, de veszélyben lévő magzatért.

Az eseményről hamarosan a Kaposvári Egyházmegyével közösen egy részletes, a napon készült videókkal kiegészített beszámolót is közzé teszünk.

Fotó: Kling Márk

Bízd Rá Magad
Blog, Hírek

II. Bízd Rá Magad Találkozó

II. Bízd Rá Magad Találkozó: sokan, sokféleképpen, együtt

Erdő Péter bíboros, prímás: A világban zajló folyamatok arra kell, hogy ösztönözzék a katolikus közösséget, hogy az élet mind több területén, minél szorosabb együttműködést alakítson ki egymással!

Több mint ötven segítő szervezet szakemberei, egyházmegyei családreferensek, lelkipásztorok egyeztettek arról, hogyan tudják elmélyíteni és kiszélesíteni az együttműködésüket. A II. Bízd Rá Magad Találkozó elsődleges célja az volt, hogy a segítő szakemberek és az általuk megvalósított jógyakorlatok a virtuális téren kívül, a valóságban is találkozzanak.

„Bár eltérő szakterületeket képviselünk, más módszerekkel dolgozhatunk, a célunk azonos: Krisztusról tanúságot tenni a gyógyításon és a támogatáson keresztül. Krisztus Egyházát is felmutatni a világnak, hogy ez az Egyház ma is képes korszerű és hatékony válaszokat adni az egyes emberek sebzettségére, segítő kezet nyújtani a bajban lévőknek, a jó úton járóknak pedig megerősítést és bíztatást adni” – e gondolatokkal üdvözölte Tóth Gábor a Bízd Rá Magad Szolgálat több mint ötven segítő szervezetének képviselőjét, akik Budapesten, a Patrona Hungariae Gimnázium dísztermében részt vettek az országos találkozón.

Erdő Péter: Meg kell tanulni testvéri módon együttműködni!

„Van az Egyháznak olyan formája, ami tud a mai világnak, a ma nyelvén szólni. Ez a nyelv, a segítő szeretet nyelve” – mondta köszöntőjében Erdő Péter bíboros, prímás. A főpásztor megköszönte a segítő szervezetek munkáját és kiemelte, hogy a jövőben még fontosabbá válik, hogy minél szorosabb kapcsolatban legyen egymással a hívő közösség és az élet minden területén összetartson egymással.

A főpásztor felidézte a Bízd Rá Magad születésének körülményeit. A kezdeményezésnek a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom adott keretet, míg a Mozgalom, az Egyház keretein belül működik.
A Bízd Rá Magad Szolgálata által felépített portál, a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tartós gyümölcse. Ugyanis valamennyi világtalálkozón megvalósítanak egy olyan ötletet, amely hosszú távon is segíti a rendező ország hívő közösségét.

A Bízd Rá Magad magas szakmai színvonalon, a katolikus szellemiség jegyében, a segítő szeretet nyelvén szól és támogat az emberi problémáinkban.

Erdő Péter arra emlékeztett, hogy a tavaly Budapesten megrendezett Eucharisztikus Kongresszus is gondviselésszerű volt, rá egy évre már nagy megpróbáltatások között él a világ: háború, gazdasági problémák, szorongások részei az életünknek és ezek lenyomatai megvannak a családok életében is.

Kihangsúlyozta, a Bízd Rá Magad kezdeményezésnek is gondviselésszerű volt az időzítése. Most – tette hozzá a bíboros – egyre fontosabbá válik, hogy a hívő közösség az élet minden területén összetartson egymással. Példaként a közel-keleti keresztényeket említette, akik több mint ezer éve élnek olyan környezetben, amely nem látja őket szívesen. A hívek ebben a környezetben nagyon sok mindenben tudnak testvéri módon együttműködni.

A bíboros kitért arra a diskurzusra, amely az Egyház jövőjéről szól a szekularizálódó nyugati világban, ahol az emberek elidegenednek egymástól. Erdő Péter kiemelte, erre a félig pesszimista módon feltett kérdésre, hogy mi lesz az Egyház jövője, a válasz benne az az Evangéliumban: „arról ismernek meg benneteket, hogy szeretitek egymást.”

Bízd Rá Magad – Életmentő összefogás

A portál már több mint százötven segítő szervezetet fog össze – erről Soósné Erdő Klára beszélt. A Bízd Rá Magad közösség projekt vezetője felidézte, az elindulás óta eltelt két év mérföldköveit. A segítő szervezeteket és azok szakembereit, jógyakorlatait, programjait bemutató portál, az Egyházhoz hasonlóan a születéstől, a sírig kísér. Hat életszakaszra bontva, problémák mentén rendszerezi, az Egyház ajánlásával rendelkező szervezeteket és azok valós segítséget nyújtó jógyakorlatait. Soósné Erdő Klára felhívta a figyelmet, hogy milyen sokféle módja jelenik meg a segítő szándéknak: van, aki imaháttérrel, kiadvánnyal, előadások vagy lelkigyakorlatok, zarándoklatok szervezésével, mások segélyvonalak vagy online társkereső működtetésével vesznek részt a közösség életében.

Több nagysikerű program is megvalósult a Bízd Rá Magad égisze alatt, ami – tette hozzá a projekt vezető -, azt jelzi, hogy sok, kreatív, felkészült szakember része az Egyháznak. Kiemelte, hogy a házasság hetében az Élménytér játék alapötletét a Szegedi Családpasztorációs Központ hozta. Ezt a Bízd Rá Magad a párkapcsolatokkal foglalkozó szervezeteivel közösen fejlesztette egy országos eseménnyé. Ennek keretében négy héten át 263 településről, 1300 pár játszott a párkapcsolatáért. A program után kötetnyi visszajelzés érkezett a résztvevőktől a kapcsolataik megújításáról, a játék során kikristályosodó leánykérésről szóló elhatározásról.

Soósné Erdő Klára megosztotta, hogy milyen ereje és hatása van a segítő közösségek együttműködésének. Az Ukrajnában dúló háború elől hazánkba menekülő családok, gyermekek ellátásában óriási szerepet vállalt a találkozónak helyszínt biztosító, Patrona Hungariae Gimnázium és Általános Iskola is. A Bízd Rá Magad is beszámolt erről és a híradás kapcsán beérkezett pénzadományok – nem túlzás azt állítani -, de életeket mentettek.

A Bízd Rá Magad portál elindulása óta a segítő szervezetek több mint ezer programjáról adott hírt. Sokak számára a programtervezéskor már kiindulási pontnak számít a portál. Már háromszáz fölötti cikk érhető el, amelyek bemutatják a támogató közösségeket, azok szakembereit, az ő küldetésüket, személyes indíttatásukat ehhez a nehéz hivatáshoz. A projekt vezető arra bátorította a résztvevőket, hogy küldjenek írásokat a tevékenységükről, jógyakorlataikról.

A több mint százötven szervezetet a közös értékrend, az Egyház és a közösségek, Isten, a hit fűzi össze, azok a dolgok, amelyen az általuk végzett munka támaszkodik. Soósné Erdő Klára kiemelte, hogy tekintsünk büszkén az értékeinkre és fontos, hogy ezt tudjuk megmutatni a világnak.

Bízd Rá Magad találkozó

Kapcsolódásban az erő

Jáki Zsuzsanna, klinikai szakpszichológus arra bátorította a jelenlévőket, hogy szőjék még szorosabbra, sűrűbbre annak a hálónak a szálait, amelyet a közösségek alkotnak, hogy minél kevesebben pottyanjanak ki a réseken. A segítő szervezetek találkozójának célja tette hozzá, hogy tudjanak ezek a műhelyek egymás jógyakorlatairól és adott helyzetben a segítség kérőket egymáshoz is el tudják küldeni.

közösségi együttműködés kialakítását és az erejét egy felméréssel támasztotta alá, amely kimutatta, hogy azok a fiatalok voltak a legkevéssé kitéve a depressziónak, amely a COVID hatására mind gyakoribbá vált ebben a korosztályban, akiknek erős társas támogatottsága volt. Arra bátorította a jelenlévőket, hogy ajánljanak olyan szervezeteket, akikről azt gondolják, hogy itt lenne a helyük.

Jáki Zsuzsanna külön köszöntötte és üdvözölte azokat a lelkipásztorokat, akiknek közösségei a közelmúltban új közösségi terekkel gazdagodtak. Együttműködésre buzdította a plébánosokat és a segítőszervezeteket a szakember, hogy közösen töltsék meg élettel, jógyakorlatokkal ezeket a közösségi házakat.

Közös gondolkodás, közös munka

Az országos találkozó során a szervezők lehetőséget biztosítottak a segítő szervezeteknek a bemutatkozásra. Workshopok keretében 12 témakörben ismerhették meg a résztvevők egymás programjait, módszertanát olyan területeken többek között, mint: a családi életre nevelés, a kamaszkor kihívásai, a párkapcsolatok ápolása, a krízisben lévő kismamák ellátása, a szenvedélybetegséggel küzdők támogatása, az elvált hívek helyzete az Egyházban vagy éppen az önkéntesség és a fogyatékkal élő hívők kapcsolódása a közösségekhez. Délután kiscsoportokban egy-egy pasztorációs terület nehézségeiről, erősségeiről és az együttműködés lehetőségeiről osztották meg gondolataikat a résztvevők. Az elhangzott javaslatokat valamennyi jelenlévő bevonásával kerekasztal-beszélgetés keretében ismertették.

A Bízd Rá Magad: öröm, ajándék

Részt vett a találkozón Marton Zsolt váci megyéspüspök, az MKPK Családügyi Bizottságának elnöke is, akinek feladatai közé tartozik többek között a Bízd Rá Magad portálra javasolt szervezetek jógyakorlatait megismerve, javasolja azok felvételét a közösségbe.

A püspök bemutatta az egyházi keretek között működő Család Bizottság közel három évtizedes tevékenységét. Kitért arra, hogy mivel gazdagodott az ő vezetése alatt, az elmúlt két évben a családpasztorációs munka és elárulta, hogy rövidesen elindul egy új sorozat, amelynek témája a házasságra való felkészítés lesz.

Marton Zsolt a folytatásban kiemelte a segítő szervezetek szerepét az Egyház és a családok életében. Úgy fogalmazott: „A Bízd Rá Magad nagy öröm és ajándék. Közösség, mozgalom. Nem pusztán egy honlap, hanem egy kincsesláda, amely segítséget ad mindannyiunknak.”

A püspök célként jelölte meg, hogy mélyíteni kell a szervezetek, közösségek kapcsolódását, együttműködését. Példaként hozta a korábbi időszakból ismert maszek, magánszektorban dolgozó kisiparost, aki önmaga próbált meg boldogulni. Marton Zsolt úgy vélekedett, hogy az Egyházban is van időnként ilyen jelenség, kiváló maszekok működnek, de sokunknak mégis az a felfedezése, ha nemcsak maszekolunk, hanem összekapcsolódunk, mint a puzzle darabok, akkor sokkal többre jutunk, mintha külön-külön foglalkoznánk valamivel. A családügyi bizottság elnöke köszönetet mondott a Bízd Rá Magadnak, hogy megmutatja ezeket a puzzledarabokat és a kapcsolódási pontokat!

Keress társakat!

„Ha sietni akarsz menj egyedül! Ha messzire akarsz jutni, keress társakat! – ez a mi feladatunk, ebben próbálunk utat mutatni” – mondta a találkozó zárásaként Dávid Bea szociológus. A Bízd Rá Magad Szolgálat vezetője a privát életéből hozott példát a jövőre vonatkozó elképzelésről. A felújítás alatt álló otthonukat állította párhuzamba, a Bízd Rá Magad közösséggel. Azt az érzést, hogy ő már látja, hogy milyen lesz a romhalmaz ellenére is a család leendő konyhája, a nappalija, és a fürdője.

„Amikor a Bízd Rá Magad útján elindultunk, akkor láttam dolgokat és ragaszkodtam is hozzájuk. Ezek közül ezen a találkozón megvalósult az egyik, akár az új otthon egyik helyisége. Meg kell tanulnunk együttműködni, tudnunk kell egymásról!” Dávid Bea arra bátorította az egyes szakterületen működő szervezeteket, hogy szervezzenek kisebb szakmai találkozókat.

A közösség következő feladatai közül kiemelte azt, hogy: „Jussunk el a plébánosokhoz, a plébániákra!” A Bízd Rá Magad Szolgálat vezetője kulcskérdésnek nevezte ezt, hiszen a lelkipásztoraikhoz sokszor olyan emberek fordulnak tanácsért, akik számára a plébánosuk az utolsó mentsvár. Akkor kell, hogy a lelkivezetőnek eszébe jusson, hogy rendelkezésre áll a rengeteg segítő szakmai szervezet.

Dávid Bea hozzátette, nincs még kulcsra kész állapotban az otthon, vagyis van még teendő!  Szép a konyha és fürdő, de a nappali még nincsen kész. Munkára fel! – zárta gondolatát és a találkozót a szakember.

Forrás: BRM