Blog

Püspökség megáldása
Blog, Hírek

Megáldották a Püspökség épületét

2022. január 18-án a Püspöki Hivatal dolgozói összegyűltek, hogy közös imádsággal ajánlják Isten oltalmába a Püspökség épületét, dolgozóit és a betérőket. A ház megáldását Varga László megyéspüspök és Tomanek Péter irodaigazgató végezte.

A ház megáldás Varga László megyéspüspök bevezetőjével kezdődött.
„Urunk Jézus Krisztus! – kezdte az imádságot a megyés főpásztor. – Alázattal lépjük át naponta ennek a Püspökségnek küszöbét. Költözzön ide boldogság, áldás, öröm, szeretet és egészség! Távozzék erről a helyről a gonosz lélek ártalma és viszálykodása. Lakjanak itt a békesség angyalai! Dicsőítsd meg Urunk szent nevedet bennünk! Áldd meg amit teszünk, szenteld meg szolgád látogatását, mert te szent és kegyes vagy, s az is maradsz, az Atyával és a Szentlélekkel együtt mindörökké!” – hangzottak az áldás szavai.

A közös imádság után a Püspökség dolgozói énekelve és imádkozva jártak körbe az épület minden szárnyán, miközben az irodaigazgató szenteltvizet hintve megáldotta az irodákat. Idén is a dolgozók többsége megjelent az eseményen. A közös imádság és éneklés a közösségi jelleg gondozását is segíti. A ház megáldása minden évben vízkereszt ünnepe környékén történik az épületben.

2022. március 25-én 10 óra 30-kor a kaposvári Nagyboldogasszony Székesegyház is újra megáldásra kerül a felújítás után. Ebben a szentmisében áldja meg a megyés főpásztor az orgonát és az új oltár felszentelésére is sor kerül. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Akolitus képzés fordulópont
Blog, Hírek

Akolitus képzés fordulópont

Az akolitus képzés fordulópont cím valami nehézséget, vagy változást jelez. Azért igazán vízválasztó ez az alkalom, mert valódi kihívás elé állítja a jelölteket.

Rögtön a bevezető imádság után sor kerül a kihívásra, zárt körben kell próba-igeliturgiát tartaniuk, melyet a program későbbi időpontjában videóról visszanézve értékelünk. Átbeszéljük, hogy mi volt jó, megvitatjuk, hogy mit lehetne jobban csinálni. Ezen a hétvégén két ilyen próba-igeliturgia kerül bemutatásra, a későbbi alkalmakon ez ismét terítékre kerül. Ezeken a kihívásokon rövid buzdítást is kell mondaniuk, melyet egy későbbi értékelés keretében szintén elemezni fogunk.

Nem marad el az imaiskola, melynek bevezetését korábbi beszámolónkban már leírtunk. Ez lassan kiemelkedő programpont a közösségalkotás szempontjából. Az esti kötetlen beszélgetéshez remek témákat ad, kapcsolatokat teremt, és lehetőséget nyújt mélyebb megnyilatkozásra is egymás előtt.

Ezen a hétvégén két tanítás hangzik el, melyek segítik a prédikációkra való felkészülést. Az egyikben a buzdítást elemezzük, hogyan készülhetünk, milyen felépítése lehet. A másik gondolat a tanúságtétel, mely sokban egyezhet a buzdítással, mégis igazán személyes dolognak kell lennie, hogy ne váljon hiteltelenné. Olyan dologról beszéljünk, amit megéltünk, mindezt röviden és Krisztus-központú felépítéssel. Így válik tanúságtételünk eredményessé, amit a hallgatók magukkal vihetnek, életre válthatják.

Lehetőség lesz a hétvégén egy fórum keretében kérdéseket föltenni a folytatással, az egyházmegyei kérdésekkel kapcsolatban.

Az akolitus képzés fordulópont így válik igazi változássá. Kipróbálhatják magukat zárt körben, hogy a szolgálatuk nyilvános keretek között már gördülékenyebben menjen.

Köszönjük az értünk mondott imáitokat, valóban érezzük ennek hatását. Továbbra is kérjük imádságaitokat, hogy Isten akaratát meghallva, megértve haladjuk a kijelölt úton.

Marik Tamás - hálaadó szentmise
Blog, Hírek

Hálaadó szentmise – Marik Tamás

„Akik az Úrban bíznak, mindig új erőre kapnak!” – Hálaadó szentmise Marik Tamás, a Karizmatikus Megújulás papjáért, a Nagyboldogasszony Iskolaközpont egykori igazgatójáért.

Marik Tamás a Karizmatikus megújulás úttörő papja

Marik Tamás, a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás papja, a Nagyboldogasszony Iskolaközpont egykori igazgatója életének 82. évében hazatért a Mennyei Atyához. Varga László megyéspüspök hálaadó szentmisét celebrált érte a kaposvári Szent Imre-templomban, 2022. január 8-án.

image002

– Köszönöm, hogy eljöttetek, köszönöm, hogy szerettétek Tamást – fogalmazott prédikációjában a megyéspüspök. – Hálaadó szentmisére hívtalak beneteket. A Magyar Katolikus Karizmatikus megújulás kiemelkedő és „úttörő” papjai, akik már elmentek: Zselepszki Fábián, Kovács Gábor, Marik Tamás és a még köztünk lévő Katona István atya.

Ők is azok közé tartoztak, akiket nem lehetett „sztaniolpapírba” csomagolni és tömegcikként fogyaszthatóvá tenni. Akik valahol mindig kilógtak a sorból az egyházon belül és kívül is egyaránt.

Varga László megyéspüspök emlékei

Személy szerint nagyon sokat köszönhetek mindegyikőjüknek, különösen Tamásnak, akivel több mint negyven évnyi barátság kapcsol össze. 1980-ban a diakónusszentelésem előtt a püspököm lelkigyakorlatra küldött Győrbe. A lelkigyakorlatot Tamás tartotta. Tudtam és hallottam már róla, de mikor a Központi Szemináriumban volt lelkigyakorlatot tartani, akkor épp ki voltam rúgva, így nem találkoztunk.

image008

A lelkigyakorlatot az első órától kezdve együtt tartottuk Tamással és a Szentlélekkel. A Lélek teljesen egymásra hangolt minket. Ő karizmatikusként, én akkor még a Bokor-közösség tagjaként. Hatalmas élmény volt.

Később meghívott vitorlázni. Egy feltétel volt: vigyek magammal nőt, mert kellett valaki, aki a női munkát végzi. Az unokanővérem jött velem, s aztán nem számoltam össze, hogy összesen hány éven keresztül vitorláztunk nyaranta. A vitorlázást később a piaristákkal folytattam.

Nagyon hálás vagyok a Jóistennek ezekért a vitorlázásokért, találkozásokért, az ott született kapcsolatokért és barátságokért.

A Jóisten összekapcsolta az életünket. A lelkigyakorlat után jelen volt a diakónusszentelésemen, majd két év múlva a papszentelésemen. Részese volt annak, mikor az ima által a Jóisten meggyógyított a gyomorfekélyből, s újjászülethettem Szentlélekben. A legfontosabb pontokon mindig ott volt.

image017

Marik Tamás és a szellemi harc

Neki köszönhetem az első nagy tapasztalatomat a szellemi harcról. Akkor még nem vettem komolyan. Egy papi találkozó volt a plébánián, ami a Bokor-közösség papjaiból állt, s meghívtam őt is. Épp karácsony volt, megengedték neki a rendben, hogy ott legyen velünk. Rám nézett, majd azt monda: „Nagyon rosszul nézel ki. Mi van?”

Elmondtam neki, hogy teljesen megszakadt a kapcsolatom a főnökömmel. Másfél hónapja nem létezem, és nem tudom, mit csináljak. Én már ezerszer meggyóntam, mindig megpróbáltam újrakezdeni, de semmi sem sikerült.

Azt mondta, hogy ezt nem így kell. A nyakadba ült a harag démona, és az nem megy el, csak imádsággal és böjttel. Addig egy falatot sem eszik és iszik, míg az el nem megy. Mondtam neki, hogy akkor válaszd ki a négy temetési változat közül, hogy melyiket mondjuk el majd a temetéseden, mert bele fogsz halni, hiszen már másfél hónapja semmi sem történt.

Valóban nem evett és nem ivott semmit. Nagyon jól érezte magát velünk, de nem volt hajlandó enni és inni. Elkezdett böjtölni, mert azt mondta, hogy ez nem megy ki mással, csak imádsággal és böjttel. Vége volt a találkozónak, mindenki elment, majd hazajött a főnököm. Köszöntem neki és nem csak, hogy visszaköszönt, hanem megkérdezte: hogy vagy? Gyorsan hívtam a Tamást, hogy nehogy meghaljon, s egyen, mert megszabadultunk. Akkor találkoztam először ezzel a tapasztalattal, hogy mit jelent a szellemi harc.

image009

Üldöztetés, közös szolgálat

Együtt élhettük meg a Krisztusért való üldöztetés boldogságát. Segíthettük egymást, mikor a saját egyházunk mellőzött bennünket. Hálát adok azért a ferences szerzetesért, aki papként, tanárként és karizmatikus prédikátorként sokat ajándékozott rendtársainak, diákjainak és a Katolikus Karizmatikus Megújulásnak egyaránt. Hálát adok azért az emberért, aki igazgatóként oly sokat tett a Nagyboldogasszony Gimnáziumban a tanárok és a diákok megtéréséért, és hálát adok azért, amit itt a Szent Imre-templomban a vasárnap esti miséken rajta keresztül tett a Szentlélek.

Mindig zsúfolásig volt a templom, hét éven át. Olyan erővel hirdette az örömhírt és úgy imádkozott, hogy ez a templom mindig tele volt. Hálát adok a kapitányért, a vitorlázásokért és a rengeteg tanításért, a lelkigyakorlatokért. Amíg itt volt Kaposváron, a lelkigyakorlatok helyszíne a kercseligeti plébánia volt. Fantasztikus ajándék volt a tanároknak, a diákoknak és még a szülőknek is. Hálát adok azért a Tamásért, aki papságában – ahogyan Izajás prófétától olvashatjuk – meglankadt, de aki azután is csak az Úrban bízott és új erőre kapott.

image028

Hálát adok az atyusért, aki minden nélkülözés és szenvedés között is haláláig hűséges maradt a feleségéhez, gyermekeihez, családjához. Hála azért, mert mindvégig őrizte az igazi reményt, a mennyország ígéretét szívében, és élete végéig az ima, a dicsőítés embere maradt.

Hála a lényéből áradó derűért és örömért. Követve ezzel Szent Ferenc tanácsát, aki azt a küldetést adta követőinek, hogy emeljék fel az emberek szívét és szolgáltassanak nekik okot az örömre. Másra Tamásnak sem volt szüksége, csak a belőle áradó örömre és derűre. Hála az évekig ágyhoz kötött szenvedőért, akit múlt év december 15-én levettek a betegség keresztjéről. És mert az Úrban bízott, azóta új erőre kapva szárnyra kelt, mint a sasok, már futhat, de nem lankad meg, járhat, és többé nem fárad el – fogalmazott a főpásztor prédikációjában.

image026

Forrás: Kaposvári Egyházmegye
Fotó: Kling Márk

Michael A. Blume
Blog, Hírek

Michael A. Blume, hazánk nunciusa nyugdíjba vonul

A Szentatya, Ferenc pápa elfogadta Michael A. Blume SVD alessanói címzetes érsek lemondását Magyarország apostoli nunciusának címéről – adta hírül a szentszéki sajtóiroda december 31-én. 2018 óta volt hazánk nunciusa.

Michael August Blume május 30-án töltötte be 75. életévét, és a hagyományoknak megfelelően benyújtotta nyugdíjba vonulási kérelmét.

A Szentatya, Ferenc pápa 2018. július 4-én nevezte ki Michael August Blume alessanói (Alexanum) címzetes érseket, verbita szerzetest Magyarország apostoli nunciusává.

Michael August Blume SVD South Bendben (Indiana, Amerikai Egyesült Államok) született 1946. május 30-án.

Verbita szerzetes, 1972. december 23-án szentelték pappá szülővárosában. Matematikai baccalaureátusi fokozatot, majd Rómában, a Pápai Gergely Egyetemen teológiai diplomát szerzett.

1975 és 1983 között teológiai tanár volt a ghánai Cape Coast regionális szemináriumában. 1983-tól 1990-ig az Isteni Ige Társasága ghánai és togo-benini tartományának elöljárója, 1990 és 1994 között az Isteni Ige Társasága generális tanácsának titkára volt.

1995. április 1-jétől szolgálatot teljesített a Kivándorlók és Utazók Lelkipásztori Gondozásának Pápai Tanácsánál. 2000. április 6-tól a Kivándorlók és Utazók Lelkipásztori Gondozásának Pápai Tanácsánál volt titkárhelyettes.

2005. augusztus 24-én Benin és Togo apostoli nunciusává nevezték ki. 2013. február 2-án ugandai apostoli nunciusi kinevezést kapott. 2018. július 4. óta volt hazánk nunciusa.

A nunciussal születésnapja alkalmából készített, a Magyar Kuríron megjelent interjút teljes terjedelmében ITT olvashatják.

Forrás: katolikus.hu
Fotó: Lambert Attila

karácsony 2021
Blog

Karácsony 2021

Kegyelmekben gazdag, áldott, békés karácsonyt kíván a Joppé Evangelizációs Központ minden kedves olvasójának!

Jézus Krisztus minden karácsonykor megajándékoz bennünket az adventi várakozás után végtelen szeretetével, önkiüresítésével és önfeláldozásával. Karácsony 2021 -ben is hordozza mindezt, ha nyitott szívvel fogadjuk. A pásztorokhoz hasonlóan, hallgassunk az angyalok szavára, menjünk Jézushoz és dicsőítsük Őt!

Fogadjátok szeretettel Kerényi Lajos atya gondolatait:

Meghat, csodálkozásra indít az Atya, a Fiú és a Szentlélek karácsonyi üzenete, amely így hangzik: s z e r e t e t!
Mert mi más indította az Atyát, hogy elküldje „szerelmetes Fiát” ebbe a mindig lázadó, bűnös világba.  „…mert  úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát küldte, hogy mindaz, aki hisz benne, annak örök élete legyen.” Ezt a csodálatos gesztust annak ellenére tette, hogy ilyen kijelentések hangzottak és hangzanak mindenfelé: Megöltük az öreg Istent, és új isten áll a helyébe, és ez az Isten a gőgös én, az übermentsch. Az Atya nem sértődött meg. A Fiú küldése időtlen gesztus részéről, vagyis idő feletti: meg nem szűnő.
 A Fiú nem vonakodik. Kijelenti a 39. zsoltár üzenete szerint: Ecce venio! Atyám, örömmel megyek. Pedig isteni előretudásával világos számára, hogy a sötétség, a bűnében „röfögő” s bűnös függéseiben kényszeresen „vigyorgó”, a megrögzött, saját ketrecében „kérődző” ember nem akarja befogadni. Ennek ellenére ő mégis jön, még ha istállóba szorítják is ki.

Karácsony 2021. Nekem mit jelent ez? Elindulok a jászol felé újra és újra…

Áldott karácsonyt!

Menő kereszténynek lenni. Ne állj be a sorba
Blog, Lelkiség

10+1 állítás arról, hogy menő kereszténynek lenni

Menő kereszténynek lenni? Manapság sokan állítják – fiatalok és idősek egyaránt – hogy a kereszténység elavult, unalmas, és egyáltalán nem menő. Csak az menő, ami divatos, vagy az is, amiről tudod, hogy jobb, mint ami másoknak van?

Miért menő kereszténynek lenni?

 1. Mert a keresztények tudják, hogy nem hiába születtek, és ez a belátás az élet nehéz pillanatain átsegíti őket.
 2. A keresztények tudják, hogy az életüket mások szolgálatába állítva, értelmesen tölthetik el földi éveiket.
 3. Mert a keresztények próbálkoznak azzal, hogy közösségeket hozzanak létre, közösségekben éljenek. Így a mai emberre nehezedő magány problémája nem akkora számukra, mint másoknak.
 4. A keresztények próbálkoznak azzal is, hogy szeretetre épülő, tartós házasságban éljenek. Ez a legújabb kutatások és a gyakorlati tapasztalatok szerint növeli életkilátásaikat.
 5. Mert a keresztények, még ha nem is hibátlanok, nem is bűntelenek, nem is tökéletesek, mégis tudják azt, hogy a tökéletességre törekvés növeli a lehetőségét annak, hogy teljes életet éljenek.
 6. A keresztények nem dőlnek be olyan könnyen a média által sugallt hamis, fogyasztásra orientáló életmodelleknek.
 7. Mert az első pont alapján a keresztények életének középpontjában nem az anyagi javak hajszolása áll, ami megöli a valódi életet.
 8. Mert a keresztények merik vállalni azt, hogy semmi nem az ő érdemük, hanem Istené. Így jó esélyük van rá, hogy nem lesznek önteltek és önzők. Így az életük sokkal könnyebben lehet harmonikus és kiegyensúlyozott, mint azoké, akik azt gondolják, hogy ők találták fel a spanyolviaszt.
 9. Mert a keresztények merik vállalni, hogy gyengék, hogy mások segítségére, támogatására, végső soron Istenre szorulnak.
 10. Mert a keresztények mernek szembesülni az élet nehézségeivel, tragédiáival. Nem hátrálnak meg még üldözések közepette sem, hanem hisznek abban, hogy „minden javukra válik”.
 11. Mert a keresztények tudják, hogy a hűség – hithez, baráthoz, családhoz, házastárshoz, küldetéshez, hivatáshoz, Istenhez – emberi méltóságunk alapja és egyben hitünk legnagyobb ajándéka.

Egyszóval: kereszténynek lenni menő, vállald bátran, hogy Jézus követője vagy!

Forrás: talita.hu

bocsánatot kértek az abortusz tablettát Krisztus Testével azonosítók
Blog, Hírek

Keresztényeket provokáltak, most bocsánatot kértek

Bocsánatot kértek, miután tüntetésen provokálták a keresztényeket. Megállapodással és bocsánatkéréssel zárult az a sokéves peres eljárás, amelyet keresztény jogvédők indítottak, miután abortuszpárti tüntetők a szentáldozással viccelődtek Budapesten.

Megegyezéssel zárult, és most bocsánatot kértek a közel hat éves peres eljárás után, amit keresztény jogvédők indítottak azt követően, hogy abortuszpárti tüntetők Budapesten a szentáldozást karikírozták egy tiltakozó performansz közben – tudtuk meg Frivaldszky Edittől. Az Emberi Méltóság Központ igazgatója beszámolt arról is, hogy az Alkotmánybíróság kimondta:

túlmutat a szólás- és véleménynyilvánítás szabadságának határán az, hogy Jézust abortusztablettával azonosítsák.

(A katolikus hit szerint az áldozáskor a hívek által magukhoz vett szentostya Jézus Krisztus valóságos teste. Az ostyát abortusztablettával „helyettesítő” megnyilvánulás tehát Jézus és a tabletta közé tett egyenlőségjelet.) 

Az ügy előzménye, hogy 2016. áprilisában egy, a Lengyelország budapesti nagykövetsége előtt tartott tiltakozáson a tüntetők egyike katolikus főpásztornak öltözött, majd a reverendában „megáldoztatta” társait. 

Frivaldszky Edit elmondta, ma megkapták a kézzel írott bocsánatkérő levelet, tehát bocsánatot kértek. A levél az alábbi szöveget tartalmazza:

„Alulírottak bocsánatot kérünk azoktól a katolikus hívektől, akiknek megsértettük a hitbéli érzékenységét, amikor 2016. április 10-én, a Lengyel Nagykövetség épülete előtt tartott demonstrációnkon – számunkra fontos politikai véleményt kifejező, részvételünkkel zajló performansz során – abortusztablettával imitáltuk az áldozást.”

Ezekkel a sorokkal és az Alkotmánybíróság döntésével történelmet írtunk” – fogalmazott az Emberi Méltóság Központ vezetője, aki egyben emlékeztetett; ez az első hasonló eset Magyarországon, amely komoly nemzetközi érdeklődést váltott ki.

A lezárult peres folyamatot összegezve a jogvédő hangsúlyozta: Annak során a hívők hangja is erőteljes képviseletet kapott, éppen egy olyan világban, amely velük szemben egyre ellenségesebb.

Az igazgató hangsúlyozta: az Emberi Méltóság Központ munkatársai elfogadják a bocsánatkérést. 

Forrás: mandiner.hu

Idő órát nézve
Blog, Lelkiség

Idő annak, ami igazán fontos

Mi a jó időbeosztás? Idő annak, ami igazán fontos. A lényeges dolgoknak szenteljük időnket!

Számos hasonló cikk megjelent már. Ezek közül talán sokat el is olvastunk. Volt olyan, ami megváltoztatta az életünket? Most még változtathatunk. Az év végén járunk, hamarosan új év, új elhatározások következnek. Készüljünk másképp az új évre, az új életre!

Ha listát kellene írnod arról, ami a nap folyamán a legtöbb idődet veszi el, mit állapítanál meg? Meg lennél-e elégedve, vagy bizonyos dolgokat elhalasztanál, illetve még ki is hagynál?

Talán rajtakapod magad, hogy ilyesmit gondolsz:

Szeretnék több időt tölteni családommal, de ki sem látszom a munkából. Szeretnék többet olvasni, de az igazat megvallva, a közösségi oldalak és a sorozatok sok időt vesznek el…

Craig Groeschel lelkipásztor ezt mondja: „Ha állandóan csalódott vagy, nagyon valószínű, hogy sok időt szánsz olyan dolgokra, amelyek lényegtelenek szemedben, és kevesebbet azokra, amelyek igazán számítanak.” Akárhogy is legyen, mire a nap véget ér, mind időt fordítottunk valamire: munkánkra, családunkra, hobbinkra… …esetleg másra.

„Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.” (Máté 6,21)

idő mindenre

Ha számunka az idő pénz, azokra a dolgokra fogunk időt szakítani, amelyek szemünkben a leglényegesebbek. Akkor erősödnek családi kötelékeim, amikor időt töltök családommal. Akkor mélyül el Isten iránti szeretetem, amikor külön időt szánok  Őrá.

Az idő a legkevesebb

Az embernek – általánosan mondható, hogy – időből van a legkevesebb. Mielőtt a jövő évre készülnél, azt vizsgáld meg, hogy mi a legfontosabb a számodra! Nem jó, ha a sűrű időbeosztásunkba akarjuk belezsúfolni a fontos dolgokat. Legjobban akkor döntünk, ha a lényeges elemek beillesztése után vizsgáljuk, hogy mire marad még időnk. Biztos, hogy a munka és a karrier a legfontosabb? Kérdezzünk meg egy idős, bölcs embert!

Steve Jobs az Apple társalapítója és egykori elnök-vezérigazgatója a következőket mondta milliárdosként halála előtt:

Az igazi boldogság nem anyagi dolgokból ered, hanem abból a szeretetből, amelyet szeretteink kínálnak nekünk.
Szóval remélem megértitek, hogy ha vannak barátaitok, vagy akivel beszélhettek, az az igazi boldogság!

Az élet bármely szakaszában is vagy most, légy hálás, és örülj a kis dolgoknak a lehető legteljesebb mértékben, és tartsd meg társad, családod és barátaid szeretetét, hogy amikor eljön a nap, és a függöny leszáll, magaddal vihesd ennek valódi gazdagságát.

Minden titok abban rejlik, hogy megvizsgáld napjaidat: mi az elsődleges számodra?

Miután ezt meghatározod, tisztábban fogod látni, mennyi időt fektetsz majd be ezekbe a tevékenységekbe. Azt is észre fogod venni, hogy minél több időt és figyelmet szentelsz nekik, annál inkább fog növekedni irántuk való szenvedélyed. Amire időt szánsz, egyre fontosabbá válik számodra.

Maga Jézus sok időt töltött kettesben Istennel túlságosan is zsúfolt programja ellenére, és még a vihar közepette is lepihent! Küldetésében alapvető volt az Atyával való állandó kapcsolat és a pihenés.

Keresd az Urat minden nap! Kérd ma az Úrtól, hogy segítsen időt találni arra, ami számodra elsődleges!

akolitus képzés - jellemző eszközök
Blog, Hírek

Akolitus képzés harmadik alkalom

Ezen a hétvégén zajlik az akolitus képzés harmadik alkalma, mely mélyebbre evezve, a liturgikus témák bevezetésével foglalkozik elsősorban.

Előkészítő esténken közösségépítés, közös imádság a meghatározó esemény. A közös imádság, a Szentírás tanulmányozása és mélyebb átgondolása közben zajlik. Ebben Lukács evangéliumának azt a részét elmélkedjük át, ahol a hetvenkettő visszatér a küldetésből és örömmel újságolják Jézusnak, hogy a nevében még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekik. (Lk 10,17-20)

Ezek az imaalkalmak – melyet imaiskolának hívunk – mély gondolatokat hoznak elő életünkből és a Szentírás mindennapi tettekre váltásában segít bennünket – nem mellőzve azt a tényt, hogy lassan közösséggé formálja az összegyűlteket.

Az akolitus képzés jelen alkalmán Vajda Gábor atya hozza a lényeges témákat. Átbeszéljük a liturgikus év felépítését, a direktórium használatát. Komoly hangsúlyt kap az igeliturgia, mint az akolitusok által végzett egyik legnagyobb segítség az egyházban – a paphiány tekintetében. Így azok a hívek is megszentelhetik az Úr napját, ahova áldozópap nem jut el minden hétvégén.
Szóba kerül továbbá a felolvasás a szentmiséken, ami elsősorban a lektorok feladata, valamint az akolitusok által végezhető szertartások, ájtatosságok, a temetés, szentségimádás és az áldoztatás.
Külön téma a szentmise akolitussal. Mi a feladata az akolitusnak a szentmisén, miben tud igazán a közösség és a pap segítségére lenni.

A járványhelyzet kicsit megcsonkította a jelenlévők számát, de igyekszünk a távolmaradottaknak segíteni jegyzetekkel, hangfelvétellel.

Kérjük a kitartó imáitokat, hogy ebben a különös helyzetben is végig tudjuk csinálni az akolitus képzés teljes hosszát, melyet 2022. június 18-án a kaposvári Nagyboldogasszony Székesegyházban koronázza meg az akolitus avatás.

Zsinat II. ülésszak
Blog, Hírek

Megtartották a Kaposvári Egyházmegyei Zsinat második ülésszakát

2021. november 27-én tartották a Kaposvári Egyházmegyei Zsinat második ülésszakát.

A bárdudvarnoki Porta Pacis Lelkigyakorlatos Házban gyűlt össze közel ötven pap, diakónus, szerzetes és világi munkatárs az Egyházmegye különböző pontjairól.

Zsinat

Az ülésszakon két témakör megtárgyalására került sor: a család és az ifjúság pasztorációja az egyházmegyében. A téma felelősei által összeállított és a zsinati tagok javaslatait is tartalmazó munkadokumentumokat tárgyalták meg először kiscsoportokban. Majd a plenáris ülésen vitatták és szavazták meg a csoportok módosítási javaslatait.

A családpasztorációs munkadokumentum felvázolta azt az intézményi rendszert, amit jelenleg szükségesnek látnak az egyházmegyében folyó hatékony pasztorációs munkához. Gyakorlatias megoldással sok konkrét ajánlást tettek a családok kísérésének, a házastársi kapcsolat megerősítésének, a fiatalok családi életre nevelésének, illetve a házasságra való felkészítés, és krízisbe került családok segítésének lehetőségeiről.

Délután az ifjúságpasztorációs dokumentummal foglalkoztak a csoportok. Ebben az ifjúság jelenlegi helyzetével foglalkozó országos felmérés és a zsinati előkészület folyamán kitöltött kérdőívek válaszai alapján fogalmazódott meg sok felvetés, jogos igény és kérés. A zsinati tagok többek között olyan témákat érintve tanácskoztak, mint a fiatalok helyzete a mai Egyházban, az ifjúság elérésének és a közösség életébe való csatlakozásának lehetőségei.

A 2022 tavaszáig tartó időszakban összesen még két alkalommal ül össze a zsinat, melynek tagjai a négy fennmaradó tématerületről fognak tanácskozni. A zsinat 2022. május 28-án, ünnepi szentmisével zárul a megújult kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmisén hirdetik ki a zsinaton megfogalmazott és a megyéspüspök által elfogadott javaslatok. Ezeknek célja az egyházmegye közösségi és lelki megújulásának elősegítése.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye
Fotó: Kling Márk

Tekintse meg további cikkjeinket!