Életvédő referens
Blog, Hírek

„Minden élet ajándék!” – életvédő referens kinevezés a Kaposvári Egyházmegyében

Varga László kaposvári megyéspüspök 2022. február 1-jével életvédő referens-sé nevezte ki Udvardy Márton állandó diakónust és feleségét, Udvardyné Tóth Lilla biológust. Az Udvardy házaspár életvédő tevékenységeiről Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe kapcsán beszélgettünk.

Életvédő referens

Mit értünk életvédelem alatt?

Az a szemléletmód/mentalitás/életstílus, mely kimondja, hogy az emberi élet a fogantatástól az ember természetes haláláig tart, és a fejlődés bármely stádiumában is legyen, tisztelet illeti meg.  Az élet Isten ajándéka, Ő hozhatja létre, Ő élteti és Ő vethet véget neki.

Az Egyház számára az életvédelem lényege, hogy terjessze, támogassa az Élet Kultúráját – amely a fogantatástól a természetes halálig minden emberi életet egyformán értéknek tart.

Elsőkörben a híveket segítse – ima, képzések, felhívások, lelkipásztori programok révén -, hogy megértsék, megbecsüljék az életet, és személyes életükben, illetve egyházi szolgálatukban elkötelezzék magukat mellette. Mindezek mellett az irgalmas Atya szeretetével fogadja vissza az Egyház azokat, akik elestek az élet megfelelő tiszteletében! Az ilyen testvérek fájdalmas bűntudata sokszor nem hagy alább egy gyónás és feloldozás keretében. Támogatnunk kell őket, ha szükséges, szakemberek bevonásával.

Tudomásunk szerint Ti vagytok hazánkban az első életvédő referens-ek. Mik voltak ennek a kinevezésnek az előzményei?

2017 óta foglalkozunk a (spontán vetélés, abortusz, halvaszületés és „lombikbaba” elvesztése miatti) magzatvesztés fájdalmának feldolgozásával. Ekkor találkoztunk először a „Ne félj, nem ítéllek el!” lelkigyakorlattal, melynek vezetését Kovács Ferenc állandó diakónustól és feleségétől, Kovácsné Treer Mária mentálhigiénés lelkigondozótól tanultuk.

2021-ben Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a kaposvári Keleti temetőben felállításra került a „Megfogant, de meg nem született gyermekek emlékhelye”, Kling József szobrászművész alkotása. A magzatukat elvesztő édesanyák és édesapák számára szerettünk volna ezzel lehetőséget biztosítani, hogy legyen egy olyan hely, ahol emlékezhetnek, gyertyát gyújthatnak – ezzel is segítve a gyászfolyamat lezárulását.

Tavaly első ízben rendeztük meg az „ÉLET útja” rendezvénysorozatot, melynek keretében a Kaposvári Egyházmegye 15 helyszínén lelki program kíséretében bemutattuk „A meg nem született gyermek” szobrát, mely az abortusz drámai következményeire is felhívja a figyelmet. Az „ÉLET útja 2021” körút minden helyszínén lehetőség volt a lelki adoptálásba való bekapcsolódásba. Ennek keretében 9 hónapon keresztül imádkozunk egy veszélyben levő magzatért. Nagy örömünkre kb. 350-en vállalták ezt a kitartást igénylő, de nagyon nemes szolgálatot.

2021. őszén részt vettünk az első Életvédő Szakmai Napon Vácon, melyet követően meghívást kaptunk a MKPK Családügyi Bizottságához tartozó életvédelmi munkacsoportba. Ebben a – Marton Zsolt családreferens püspök atya által vezetett – csoportban fogalmazódott meg az igény, hogy jó lenne, ha minden egyházmegyének lenne életvédő referense, aki célzottan tud foglalkozni az életvédelmet érintő feladatokkal. Ezt a felvetést Varga László kaposvári megyéspüspök nagy nyitottsággal fogadta, és azóta is támogatja önkéntes munkánkat.

Életvédő referens

Miért tartjátok fontosnak az életvédelmet?

Az életellenes cselekedetek gyakoriságára vonatkozó statisztikai adatok sokkolóak, ám egyben motiválóan is hatnak ránk. Ahogy Szent II. János Pál pápa fogalmaz: „Kétségtelenül ijesztő az aránytalanság a „halál kultúráján” munkálkodók kezében lévő sok és hatalmas eszköz és azon lehetőségek között, melyekkel az „élet és a szeretet kultúrájának” terjesztői rendelkeznek. Mi azonban tudjuk, hogy bízhatunk Isten segítségében, akinél semmi sem lehetetlen.” (Evangelium Vitae, 100. pont)

Mivel segítő munkánk során a magzatvesztés következményeivel „testközelből” találkozunk, egyre sürgetőbbnek érezzük a megelőzést. Hisszük, hogy hosszabb távon szemléletformáló hatása van annak, ha a fiatalok még a szexuális élet megkezdése előtt megszerzik azt a tudást, ami segít nekik a felelősségteljes döntések meghozatalában. Ezáltal a többlettudás által ők is rácsodálkozhatnak minden emberi élet csodájára, így talán krízishelyzetben is tudnak majd életigenlően választani. Fontos az olyan jellegű érzékenyítés is, mely kialakítja bennük az emberi méltóság minden körülmények közötti tiszteletét.

Sokan úgy gondolják, hogy nekik nincs dolguk az életvédelem témájával. Ugyanakkor mi úgy látjuk, hogy (legalább közvetetten) szinte mindenki érintett, ezért szükséges társadalmi szinten is foglalkozni ezzel. Szent II. János Pál pápa így írt erről:

„Az élet Evangéliuma nem kizárólag a hívőknek szól, hanem mindenkinek. Az élet és megvédésének és gyarapításának kérdése nem egyedül a keresztények kiváltsága. Jóllehet a hitből rendkívüli világosság és erő árad, e kérdés minden – igazságra törekvő és az emberiség sorsáért aggódó – ember lelkiismeretére tartozik. Az élet javára cselekedni azt jelenti, hogy a közjó építésével járulunk hozzá a társadalom megújulásához.” (Evangelium Vitae, 101. pont)

Több tanúságtétel szól arról, hogy ha akkor megfelelő ismerettel rendelkeznek, ha csak egy ember melléjük állt volna abban a kritikus életszakaszban, másképp döntöttek volna. Ha csak egy életet tudunk szolgálatunkkal – akár testileg, akár lelkileg – megmenteni, már nem volt hiába.

Életvédő referens

Milyen feladataitok vannak jelenleg, mint életvédő referens?

Idén az „ÉLET útja 2022” keretében a Váratlan élet című filmet vetítjük le a Kaposvári Egyházmegye több helyszínén. A filmvetítés után minden állomáson kerekasztal-beszélgetés formájában dolgozzuk fel a témát, és lehetőség lesz a lelki adoptálásba való bekapcsolódásra is. Bátorítunk mindenkit, aki úgy érzi, aktívan is szeretne az életek védelmében tenni, kezdje ezzel a szolgálattal.

Idén is szeretnénk megtartani a „Ne félj, nem ítéllek el!” lelkigyakorlatot, segítve a magzatvesztés utáni gyász feldolgozását. E lelki hétvégéről és egyéb szolgálatainkról a www.joppe.hu oldalon lehet tájékozódni.

Folyamatosan zajló tevékenységeinkhez tartozik a Creighton Módszer oktatása, a papság érzékenyítése az életvédelem témájában, illetve az országos életvédő munkacsoporttal való együttműködés. A Creighton Módszer egy olyan természetes cikluskövetési módszer, mellyel megismerhetjük a női test működését, többek között azt, mikor vagyunk termékenyek/terméketlenek. Ennek ismeretében felelősségteljes döntést hozhatunk, hogy ha adott életkörülmények között nem jönne jókor a gyermekáldás, akkor ne az abortuszt kelljen választani. Ezen túlmenően, mivel egy jól vezetett ciklustáblázat nagyon hamar „jelez”, ha valamilyen rendellenes működés észlelhető, idejében elkezdhető a terápia, ezzel akár megelőzve egy spontán vetélést.

Életvédő referens

Mik a tervek/célok?

2022. október 8-án Kaposvár ad otthont a második Életvédő Szakmai Napnak, melyre az ország minden pontjáról várjuk azokat, akik érdeklődnek az életvédelem iránt.

Nagy álmunk egy országos életvédő referensi hálózat kiépítése, hogy minden egyházmegyében lehessen olyan személy, aki kiemelt figyelmet tud szentelni ennek a tevékenységnek. Az MKPK Családügyi Bizottságának vezetésével szeretnénk összefogni ezeket az embereket, hogy egymás munkáját segíthessük. Ennek egyik gyakorlati megvalósulása lenne egy „jó gyakorlat” gyűjtemény, melyben az országban működő életvédő tevékenységeket, programokat foglalnánk össze, és tennénk elérhetővé bárki számára, aki szeretne az életvédelemmel foglalkozni.

Ezen túlmenően egyházmegyei szinten is tervezzük az önkéntes hálózat kiépítését, ami azt jelenti, hogy ideális esetben plébániánként, de legalább espereskerületenként legyen olyan személy, aki ebben a témában megszólítható. Ezeknek az önkénteseknek legalább féléves gyakorisággal szeretnénk találkozót szervezni, ahol jobban megismerkedhetnek egymással, és a tapasztalataikat is kicserélhetik.

Nagyon fontos feladat az ifjúság érzékenyítése az életvédelem iránt, mind iskolai, mind plébánia szinten. Ehhez mi is folyamatosan képezzük magunkat (pl. 9 hónap – 1 tanév, TeenSTAR, CSÉN), hogy minél színesebb eszköztárral közelíthessük meg a téma feldolgozását.

Célunk, hogy egyre többen úgy gondolják, hogy minden ÉLET ajándék!

Forrás: Kaposvári Egyházmegye