Alternatív gyógymódok képen
Blog, Hírek

Alternatív gyógymódok – keresztény szemmel

Cikkünk a társadalomban egyre szélesebb körben terjedő ezoterikus jelenségekről ad keresztény szempontú ismertetést. A témák között szerepel az ezotéria, a fogyasztóvédelem segítsége, a gyermekvállalás nehézségei, stb. Összefoglalónk az alternatív gyógymódok kérdéses hatásairól szól.

Napjainkban egyre népszerűbbek az alternatív, pontosabban nem hagyományos gyógymódok. E tendenciát erősíti, hogy az emberek egyre kevésbé bíznak a vegyi hatású gyógyszerekben, a tudományos technológiákban, a többnyire modern berendezésekkel történő, „lélektelen” orvoslásban. Csakhogy nem minden megbízható, amit az alternatív gyógymódok kínálnak, és az alkalmazott módszereket gyakran megkérdőjelezhető világszemlélet hatja át.

A lényeg sokszor nem is a gyógyítás, hanem az ezoterikus boldogságfelfogás – többnyire burkolt formában történő – továbbadása.

Az alternatív gyógyászati eljárások általában kellemesek, megnyugtatóak, reményt adóak, a módszerek által közvetített ideológiák azonban sokszor problémásak. E kettősség feszültséget okoz a hitéhez ragaszkodó keresztény emberben. Mit kell megvizsgálnunk, amikor nem hagyományos gyógymódokhoz folyamodunk, hogyan tehetünk különbséget a megbízható és a kétes ajánlatok között, és hogyan ismerhetjük fel a felkínált terápiákban vagy az azok mögött rejlő vallási üzeneteket?

Búza és ocsú – hogyan válasszuk szét?

Mindenekelőtt leszögezhetjük, hogy az alternatív gyógyászat területén rengeteg sarlatán működik. Akad néhány valóban értelmes terápia, de mellettük számos eljárás épül az ezoterikus világszemléletre; ezeket sokan szinte vallásos buzgalommal hiszik és terjesztik. Mit kell megvizsgálnunk, hogy ne dőljünk be kétes vagy megkérdőjelezhető ideológiáknak? 

Az alternatív gyógymódok tekintetében a fogyasztóvédelem óvatosságra int,

• ha valamely terápiát nem lehet átfogó hatékonyság-vizsgálatnak alávetni; ha csupán kiragadott eseteket közölnek, amelyeknél a gyógymód állítólag sikeresnek bizonyult; 
• ha homályos fogalmakkal inkább elfedik, mintsem megvilágítják a valóságot.

Az olyan kifejezések, mint rezgések, életenergia, energia-egyensúly, a test megtisztítása, energiaáramlás, energiablokk, éteri stb. nagy valószínűséggel megbízhatatlan, ezoterikus gyógymódra  utalnak;


• amennyiben egy termék vagy eljárás több különböző problémára is gyógyulást ígér, amelyeknek alig van vagy egyáltalán nincs közük egymáshoz;
• amikor általános gyógymódot vagy csodaszert kínálnak, amelyről azt állítják, hogy minden betegséget gyógyít;
• ha olyan kétes diagnosztikus módszereket használnak, amelyek okkult erőkön, mágikus eszméken vagy fogalmakon alapulnak.  Betegségek megállapítására alkalmatlan többek közt az íriszdiagnosztika, a kineziológiai izomtesztelés, az inga, a varázsvessző, a Kirlian-fényképezés, az auradiagnosztika, a biotenzor stb. Alkalmazásukkor fennáll a veszély, hogy nem jól vagy nem időben ismerik fel a tényleges betegséget, vagy fordítva: nemlétező kórt állapítanak meg.

Aki gyógyít, igazat beszél. Igaz ez?

• Minden gyógymódnak vannak hívei, akik állítják: „rajtam segített”. Az efféle tapasztalatok azonban nem elégségesek ahhoz, hogy megfelelően igazolják magának a gyógyászati eljárásnak az eredményességét.
• Az ember társas lény, s mint ilyen, reagál a biztató, reményt adó szavakra és tettekre. Bármi, ami a betegnek reményt ad, pozitív hatást fejthet ki. Az orvostudomány placebo-hatásnak nevezi ezt. A latin placebo szó jelentése: tetszeni fogok. A placebo-hatás minden terápiának része, és különösen hatékony gyógymódok esetében is szerepet játszik. A placebo-hatás mindenkinél működik, azoknál is, akik nem hisznek benne.
• Azok a gyógymódok, amelyek a placebo-hatáson felül nem mutatnak terápiás sikert, nem célzott látszatterápiának tekinthetők. Az ilyen gyógymódok esetében felmutatott eredmény nem bizonyítja a terápiás elv hatékonyságát.• A nem célzott látszatterápiák egyik jellemzője, hogy olyan terápiás mesék kísérik őket, amelyek szerint  az egészséget és a betegséget bizonyos erők vagy események okozzák és befolyásolják.

Ezek a mesék különféle ideológiákat közvetíthetnek.


• Az utóbbi években sok olyan gyógymód honosodott meg, amelyek (nyíltan vagy közvetve) vallási eszméken, illetve különböző, többnyire ezoterikus világszemléletben gyökerező nézeteken alapulnak.

Alternatív gyógymódok - kézben tartott füstölő

Ezoterikus világszemléletre jellemző felfogás, hogy:

• mindent valamiféle kozmikus energia hat át (csi, qi, reiki, prána, vis vitalis stb.)
• az egészség vagy a betegség a harmonikus vagy blokkolt energiaáramlásoktól függ (meridiánok, csakrák, energiaközpontok stb.)
• az ember szellemét, lelkét és testét különféle „energizáló” tevékenységek, pl. meditáció, rituális mozdulatok, légzés stb. segítségével lehet harmóniába hozni;
• a gyógyszerek hatásosabbak, ha az éteri régióban speciális módon előkészítik: energizálják, potenciálják, dinamizálják őket, hogy ily módon hatni tudjanak az emberben működő „életerőre”;
• a betegségeket a téves gondolkodás okozza;
• a „helyes rezgés” gyógyít.

Az alternatív gyógymódok közül néhány ezoterikus és más vallásból eredő háttérrel rendelkező terápia:

Bach-virágterápia, drágakő-terápia, reiki, auraszóma, prána gyógyítás, biorezonancia-kezelés, craniosacralis terápia, auraterápia, bioenergetikai gyógyítás, spagyrika, reflexzóna terápia, homeopátia, yoga, Meridián torna, Schüssler-sók, antropozófus orvoslás, rebirthing (újjászületés) légzés, csikung, tajcsi, speciális talpmasszázsok, akkupunktúra, akkupresszúra vizeletterápia, lélekgyógyászat, kineziológia stb. 

A keresztény ember és az alternatív gyógymódok

• Minden gyógymód valamilyen kulturális környezetbe ágyazódik. Minden gyógyhatású szer mögött valamilyen világnézeti felfogás áll. A gyógyító eljárás során ezt a felfogást közvetve vagy közvetlenül elmagyarázzák és átadják a betegnek.
• Az alternatív gyógyászatban a gyógyulással kapcsolatos tanítás együtt jár a boldogságról szóló  tanok átadásával. Különösen igaz ez olyankor, amikor holisztikus gyógyulást ígérnek, vagy amikor külön megemlítik az ember szellemi és lelki dimenzióját.

Akit hosszasan kezelnek ezoterikus hátterű gyógyító eljárásokkal, annak gondolkodása megváltozhat: kétkedővé, összeférhetetlenné, sőt ellentétessé is válhat a keresztény hit alaptételeivel.

• Az ezoterikus terápiák alkalmazása vagy elfogadása – megkérdőjelezhető gyógyászati hatékonyságuktól függetlenül – felgyorsítja az ezoterikus eszmék terjedését a társadalomban.

A nők és a gyermekvállalás kérdése

Azt szokták mondani, hogy a nők két dologért tesznek meg mindent;

azért, hogy legyen gyermekük, vagy azért, hogy ne legyen gyermekük.

Itt a fájdalmas pont, hogy tényleg mindent megtesznek, mindenhol keresik a megoldást. Az egyik végletet az alternatív gyógymódok rejtik, a másikat pedig az abortusz. Az első ott hibázik, hogy elfelejtik; „Uradat Istenedet imádd és csak neki szolgálj”. Ha olyan gyógymódokat keresünk, ami más vallásból, hiedelemből ered, vétünk ez ellen a parancs ellen. A természetes cikluskövetés és a NaPro Technológia keresztény szemmel is elfogadható és – a közhiedelemmel ellentétben – valóban hatásos.
A másikban ugyanakkor nem veszik észre a gyilkosságot. Az abortusz után nem is sejtik, hogy életre szóló testi és lelki következményei lehetnek, melyre külön lelkigyakorlatokat szervezünk. Rengeteg nőt érint és nem beszél róla a társadalom.

Van értelmes alternatíva?

• Azok számára, akik súlyos betegségben megbízható gyógymódot keresnek, nincs alternatívája a tudományos irányultságú orvoslásnak. Léteznek azonban alkalmas kiegészítő gyógymódok.
• Eredményesen egészítheti ki a terápiát az igazán természetes anyagok gyógyhatása (víz, levegő, mozgás, diéta).
• Keresztény szempontból nemcsak értelmes, hanem kívánatos gyógymód is az Ige és a találkozás.
• Tartózkodik a gyógyulás és a boldogság túlzó ígéreteitől a keresztény szemléletű orvoslás. Inkább  abban segít, hogy az ember el tudja fogadni határait, és helyesen álljon a szenvedéshez, sőt a halálhoz is.

Segítség a tájékozódásban:

A Katolikus Egyház New Age-ről vallott álláspontját ismerteti a Kultúra Pápai Tanácsa és a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanács által kiadott Jézus Krisztus az élő víz hordozója című dokumentum.
Részletesebb tájékozódásra nyújt lehetőséget Gál Péter: A New Age keresztény szemmel című (internetről letölthető) könyve, illetve Kovács Gábor: Mágia és hit című (internetről letölthető) könyve.

A cikk a Magyar Kurir korábbi cikkje alapján készült.