Kaposvári érdeklődők a győri szemináriumban
Blog, Hírek, Tanúságtételek

Kaposvári érdeklődők a Győri Szeminárium nyílt napján

2023. december 2-án nyílt napot tartottak a győri Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézetben. A kaposvári érdeklődők látogatásáról Pohnert Dávid hivatásreferens beszámolóját adjuk közre.

Reggel hat órakor indultunk útnak Siófokról a győri Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet nyílt napjára. A Kaposvári Egyházmegyéből három fiatal jelentkezett a Szeminárium nyílt napjára, így utaztak fel velem Győrbe.

A program imádsággal kezdődött, amelyet Veres András győri püspök atya végzett. Elmélkedésében felidézte azt az élményét, amikor egy pap megkérdezte tőle, hogy nem akar-e pap lenni. A fiataloknak bátran kell bízniuk a papokban, akik terelgetik őket ezen az úton, hogy egész életük Isten dicséretében teljék. Ezek után Reiser Ferenc rektor atya köszöntője következett. A rektori buzdítás után a ház új lakói tettek tanúságot hivatásuk eddigi alakulásáról. A nap hátralevő részében kiscsoportos beszélgetésre és a Szeminárium bejárására is sor került. A program napközi imaórával és ebéddel zárult.

Bízom abban, hogy a kaposvári érdeklődők, akik közül ketten a Siófokról, egyvalaki pedig Segesdről csatlakozott hozzám, megerősödtek annak felismerésében, hogy mi is az Úristen szándéka életükben. Imádkozzanak értük, hogy az a terv, az a mag, amelyet a mennyei Atya elültetett szívükben, százszoros termést hozzon.

Imádkozzunk minden papság után érdeklődő fiatalért, és mindazokért, akik már papi szolgálatot látnak el!

Szöveg és fotó: Pohnert Dávid hivatásreferens
Forrás: Kaposvári Egyházmegye