igazi evangelizáció - kezek
Blog, Lelkiség

Igazi evangelizáció

Mi az igazi evangelizáció?

Michael A. Blume SVD apostoli nuncius 2020 június 26-án, az Opus Dei tagjainak bemutatott szentmisén úgy fogalmazott; „az igazi evangelizáció nem más, mint Krisztus bennetek való életének gyümölcse, hiszen Krisztus kegyelme árad azokból a szívekből, amelyek befogadják Őt”. A Szentlélek segít bennünket, hogy az evangélium hirdetése kapcsán tett erőfeszítéseinkben megtaláljuk és szemléljük Krisztust.

Nem szükséges mély teológiai ismeret a hit továbbadásához. Az evangelizáció alapja, hogy szeressük azokat, akiket megszólítunk. Ha az evangéliumot hirdetjük, a Szentlélek súgja, hogy mit kell mondanunk. (v.ö.: Mk 13,11) Nem csak a bíróságok előtt segít bennünket, hanem minden élethelyzetben, amikor hívjuk Őt.

Pál apostol szerint, akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Ez egy ígéret, de csak akkor, ha valóban Isten fogadott gyermekeiként élünk már itt a világban.

Az Egyház azért létezik, hogy megismertesse Isten országát a világgal. Piergiorgio Perini atya úgy fogalmaz; „az Egyház az evangelizációért létezik. Az az egyház, amelyik nem evangelizál, nem egyház”. Sok testvérünk csak rajtunk keresztül találkozhat az evangélium örömhírével. Nem foszthatjuk meg őket ettől, mert akkor Isten akaratával hadakozunk!

Evangelizáció az életben

Az igazi evangelizáció hitelesség. Megélni mindazt, amit az evangéliumból ismerünk, egyben tanúságtétel a körülöttünk élők számára. Erre a tanúságtételre éhezik a világ. Mindenki keresi Isten örömhírét és mindenki vágyik Isten szeretetére. Ebben egyetlen gát, hogy nem jó helyen keresik a szeretet forrását. Megpróbálják kiélni önmaguk kielégítésével, azzal, hogy másoktól próbálják kicsikarni a szeretet teljességét – amit csak Istentől kaphatnak meg.

igazi evangelizáció - kezek

Mi ennek a szeretetnek egy kicsiny morzsáját hinthetjük rájuk, amit elfogadva találkozhatnak az igazi Szeretettel. „A szeretet, amely Krisztus tanítványaiból sugárzik, felhívja a világ figyelmét arra, hogy az Isten társaságában élt élet szép, logikus, értelmes és igaz”. – fogalmaz Michael A. Blume.

Az igazi evangelizáció abban rejlik, hogy keressük mások társaságát. Ha beérik ez a találkozás, nem törvényeket és hitigazságokat kell mondanunk, hanem szeretni őket. Megélni hitelesen az evangéliumot. Ez a lelkület nélkülözhetetlen, ha másoknak szeretnénk megmutatni az örömhírt. Ismerjük fel másokban Krisztust, és Őt szolgáljuk! Ha így teszünk, biztosan nem tévedünk el hitünk továbbadásának rögös útjain.

cottonbro fotója Pexels