Zsinat negyedik ülésszak
Blog, Hírek

Megtartották a Kaposvári Egyházmegyei Zsinat negyedik ülésszakát

2022. március 26-án tartották a Kaposvári Egyházmegyei Zsinat negyedik, egyben utolsó ülésszakát.

A zsinat negyedik ülésszaka

Az alkalmon a liturgia és a karitász témaköréről tanácskozott az egyházmegye papsága és a világi munkatársak. A zsinati tagok a témafelelősök bevezetőjét követően először kiscsoportos formában dolgozták fel a munkadokumentumokat, majd plenáris ülésen vitatták és szavazták meg a csoportok módosítási javaslatait.

A liturgia, mint téma

„Az Egyház evangelizál és evangelizálódik a liturgia szépsége által, mely szintén az evangelizáló tevékenység ünneplése és az önátadáshoz szükséges megújult ösztönzés forrása.” (Evangelii Gaudii 24) – idézi Ferenc pápa szavait az Egyház megszentelő feladata című munkadokumentum, mely hangsúlyozza: az evangelizáció olyan liturgiát kíván az Egyházban, amely képes Istenhez emelni az emberi szíveket.

Az előkészítő munka folyamán a téma felelősei olyan kérdésekre keresték a hívekkel együtt a választ, mint hogy mitől szép a liturgia; mely népi ájtatosságok, áhítatgyakorlatok vannak élettel telve az egyes plébániákon; illetve, hogy mely áldásokat használják a gyakorlatban, s melyeket lehetne bevezetni, újraéleszteni?

Zsinat negyedik ülésszak

Szeretetszolgálat

A délután folyamán tárgyalt, a Kaposvári Egyházmegye szeretetszolgálata című munkadokumentum az Egyházmegyei Karitász feladatát, támogató-tanácsadó szerepét mutatja be.

Feladatkörük a kor igényeivel, a gazdasági és társadalmi helyzet változásával folyamatosan bővül. A segítségnyújtás egy kiemelt területének a családok támogatását tekintik, akiket élelmiszerrel, ruhával és gyógyszerrel segítenek. Rendszeresen szükséges, hogy krízistámogatást nyújtsanak, amikor egy-egy akut probléma adódik (rezsi, tűzifa, hirtelen haláleset, súlyos betegség). Mindemellett támogatják a családokat gyermekeik iskoláztatásában, nyári családi programokat, táborokat szerveznek számukra.

Feketéné Szabó Márta, a Kaposvári Egyházmegyei Karitász igazgatója elmondta: jelen pillanatban 32 csoport szolgál az egyházmegyében. Tapasztalataik szerint egyre inkább előtérbe kerül a lelki segítségnyújtás igénye a támogatottak körében. Sok elmagányosodott idős, vagy beteg ember él, akiknek szükségük van az anyagi segítségnyújtás mellett a lelki támogatásra is. Kiemelte, hogy szükséges továbbképezni az önkénteseket és segíteni őket abban, hogy szakszerű lelki segítséget nyújthassanak a rászorulóknak.

A zsinat 2022. május 28-án, ünnepi szentmisével zárul a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmisén hirdetik ki a zsinaton megfogalmazott és a megyéspüspök által elfogadott javaslatokat, melyek célja az egyházmegye közösségi és lelki megújulásának elősegítése.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye