Marcaliban az áldás
Blog, Hírek

Lelki adoptálás Marcaliban a szoborbúcsúztató szentmisén

Marcaliban, a Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom adott otthont az ÉLET útja következő állomásának.

2021. Április 18-án, vasárnap 9 órakor Marcaliban, a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban kezdődött az az ünnepi szentmise. Az ünnepen az „Élet útja” elnevezésű rendezvénysorozat keretében búcsút vettek a „Meg nem született gyermek” szobrától. Martin Hudáček, szlovák szobrászművész alkotása ugyanis a tavasz folyamán a Kaposvári Egyházmegyében vándorúton van. Hirdeti az abortuszok, a vetélések szomorú emlékét, illetve segíti a múlt sebeinek a feldolgozását.

Az eseményről

A záró szentmisét Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános celebrálta. A lelkipásztor elmondta, hogy a marcali hívek közül sokan bekapcsolódtak abba a kezdeményezésbe, amelynek keretén belül, az ún. Lelki adoptálás révén lehetőség van 9 hónapon át mindennap imádkozni egy – egyedül Isten előtt ismert – halállal fenyegetett magzat életéért. Ezt követően a „Meg nem született gyermek” szobráról és küldetéséről dr. Gyulai Botond, marcali akolitus olvasott fel ismertetőt.

Az szertartáson jelen volt Udvardy Márton állandó diakónus, püspöki szertartó és Udvardyné dr. Tóth Lilla biológus felesége is, akik az életvédelem „nagykövetei” a Kaposvári Egyházmegyében és ennek jelentőségéről beszéltek a megjelenteknek. Többek között nyíltan beszámoltak a hivatalosan is ismert hazai és külföldi abortuszok statisztikai alakulásáról, társadalmi megítéléséről. Szó volt az érintettek fizikai és lelki állapotváltozásairól, valamint arról hogy ezeknek, az emlékeknek a feldolgozására van gyógymód. A hit, és Isten végtelen szeretete, megbocsátó kegyelme által jöhet helyre. Végül mindenkit arra biztattak, közösen tegyenek azért, hogy minél több megfogant gyermek születhessen meg. Hangsúlyozták, hogy ehhez a szüntelen imádságon át vezet az út. Ha valaki szeretne bővebb információkat, vagy segítséget kérni ebben a kérdéskörben, akkor bátran fordulhat hozzájuk elérhetőségeiken.

Lelki adoptálás Marcaliban

Ezt követően több, mint 30 fő, akik előzetesen jelentkeztek a lelki adoptálásra, mécsesekkel a kezükben mondtak ünnepélyes fogadalomtételt. A szentmisén az egy tized rózsafüzér, valamint az adoptálási ima elmondása mellett, önkéntes felajánlásokra is elköteleződtek. Ezután a Szervezők és dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna, aki marcaliban hitoktatónő, egy kis emlékeztető ajándékcsomaggal kedveskedett a kezdeményezéshez csatlakozó híveknek. A csomag stílusosan a napi imádságot, egy tizedes rózsafüzért, egy 10 hetes magzat pontos mását és egy mécsest tartalmazott.

A szentmise végén Iván atya megköszönte Udvardy Márton és felsége közreműködését a marcaliban végzett ünnepi liturgiában. Ezt követően a Fény Gyermekei Zenekar közreműködésével elénekelték az Ároni áldást is a házaspárra, valamint evangelizációs munkájára.

A „Meg nem született gyermek” szobrát Marcaliból Nagykanizsára, a Jézus Szíve templomba szállítják, ahol tovább folytatja életvédő, nemes küldetését.

Kiss Kálmán cikke alapján
Fotó: Kiss Kálmán