Küldetési szentmise
Blog, Hírek

Küldetési szentmise Marcaliban

Küldetési szentmisével és püspöki áldással zárult a férfiaknak szervezett Élet a Lélekben Szeminárium Marcaliban.

2022. november 28-án, hétfőn este 18 órakor püspöki szentmisével zárult az „Élet a Lélekben Szeminárium” Marcaliban, a Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomban.

Az istentiszteletet Varga László kaposvári megyéspüspök celebrálta, Kiss Iván c. prépost, Marcali plébános és Udvardy Márton püspöki szertartó, állandó diakónus közreműködésével. Ezt az ünnepi alkalmat azoknak a férfiak szervezték, akik részt vettek az október 3. – november 28. között, hétfőnként megtartott kurzuson a helyi Római Katolikus Egyházközség közösségi házában (X-ház, Dózsa u. 3.).
A Joppé Evangelizációs Központ szervezésében az Élet a Lélekben Szemináriumot Udvardy Márton vezette, munkatársai Daxner Gábor és Szabó István voltak. Az előadássorozaton a résztvevők a hitről, Isten szeretetéről, a Szentlélekről, a Jézussal és más embertársaikkal való személyes kapcsolataikról volt elsősorban szó. Ezen kívül megoszthatták még egymással a fenti témákhoz kapcsolódó tapasztalataikat, esetleges kérdéseiket is. Végül az egész eddigi életükre kiterjedő életgyónásban is részük volt. A program célja: az evangelizáció, az egyházi tanítás szélesebb körű megismertetése a külvilággal, olyan felnőtt férfiak révén, akik kellő hitbeli ismeretek birtokában alkalmasak erre a megbízatásra.

A záró szentmisén Varga László megyésfőpásztor szentbeszédében örömét fejezte ki, hogy Marcali is helyt adott a kezdeményezésnek, ami az egyházmegyében elindult, a helyi Férfi Kör tagjainak pedig útravalóul a következőket hangsúlyozta ki:

„Legyetek világosság, legyetek a föld sója, legyetek kovász, legyetek apostolok ebben a világban”

– utalt a küldetésükre. Majd ezeket a gondolatokat részletesebben is kifejtette: „Isten irántunk való szenvedélyes szeretete, lángoló tűz, olyan, amelyik képes lángot gyújtani a mai emberek szívében”. Prédikációját a következőkkel folytatta: „A Szentlélek Isten szenvedélyes szeretetének a lelke kell, hogy lángra gyújtsa a szívünket, hogy világítson az életünk.” Jézus azt mondja tanítványainak: „Legyetek a föld sója és a világ világossága. A só legszebb tulajdonsága, hogy kibontja az ízeket az ételben. Jézus a szeretet által bontja ki az ízeket: a szeretet, a hit, a remény ízét” – utalt az egyház tanítására. „Isten országa köztetek van. Úgy küldünk benneteket, hogy legyetek a többiek számára kovász. Isten szeretet országának a kovásza. Legyetek Krisztus tanítványai.” – fejezte be gondolatát a megyéspüspök.

Küldetési szertartás

Ezután a szeminárium résztvevői, a Szentlélek közbenjárást kérve, közös megerősítő imádságot mondott el. Majd a püspök egyesével elvégezte a küldetési szertartást, valamint megáldotta őket. Ajándékba mindenki egy mécsest, egy 2023-as igeliturgikus útmutatót és egy tégely megáldott sót kapott – jelezve a küldetésük legfontosabb céljait.

A szentmisét követően a résztvevőket szeretetvendégségre és kötetlen baráti beszélgetésre hívták az X-házba a lelki rendezvénysorozat zárásaként. A szeretetvendégségen, a résztvevő férfiak elhatározták, hogy közösségként folytatják a megkezdett munkát önmagukon és környezetükben is.

Szöveg: Kiss Kálmán
Fotók: Kiss Kálmán