Bízd Rá Magad
Blog, Hírek

II. Bízd Rá Magad Találkozó

II. Bízd Rá Magad Találkozó: sokan, sokféleképpen, együtt

Erdő Péter bíboros, prímás: A világban zajló folyamatok arra kell, hogy ösztönözzék a katolikus közösséget, hogy az élet mind több területén, minél szorosabb együttműködést alakítson ki egymással!

Több mint ötven segítő szervezet szakemberei, egyházmegyei családreferensek, lelkipásztorok egyeztettek arról, hogyan tudják elmélyíteni és kiszélesíteni az együttműködésüket. A II. Bízd Rá Magad Találkozó elsődleges célja az volt, hogy a segítő szakemberek és az általuk megvalósított jógyakorlatok a virtuális téren kívül, a valóságban is találkozzanak.

„Bár eltérő szakterületeket képviselünk, más módszerekkel dolgozhatunk, a célunk azonos: Krisztusról tanúságot tenni a gyógyításon és a támogatáson keresztül. Krisztus Egyházát is felmutatni a világnak, hogy ez az Egyház ma is képes korszerű és hatékony válaszokat adni az egyes emberek sebzettségére, segítő kezet nyújtani a bajban lévőknek, a jó úton járóknak pedig megerősítést és bíztatást adni” – e gondolatokkal üdvözölte Tóth Gábor a Bízd Rá Magad Szolgálat több mint ötven segítő szervezetének képviselőjét, akik Budapesten, a Patrona Hungariae Gimnázium dísztermében részt vettek az országos találkozón.

Erdő Péter: Meg kell tanulni testvéri módon együttműködni!

„Van az Egyháznak olyan formája, ami tud a mai világnak, a ma nyelvén szólni. Ez a nyelv, a segítő szeretet nyelve” – mondta köszöntőjében Erdő Péter bíboros, prímás. A főpásztor megköszönte a segítő szervezetek munkáját és kiemelte, hogy a jövőben még fontosabbá válik, hogy minél szorosabb kapcsolatban legyen egymással a hívő közösség és az élet minden területén összetartson egymással.

A főpásztor felidézte a Bízd Rá Magad születésének körülményeit. A kezdeményezésnek a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom adott keretet, míg a Mozgalom, az Egyház keretein belül működik.
A Bízd Rá Magad Szolgálata által felépített portál, a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tartós gyümölcse. Ugyanis valamennyi világtalálkozón megvalósítanak egy olyan ötletet, amely hosszú távon is segíti a rendező ország hívő közösségét.

A Bízd Rá Magad magas szakmai színvonalon, a katolikus szellemiség jegyében, a segítő szeretet nyelvén szól és támogat az emberi problémáinkban.

Erdő Péter arra emlékeztett, hogy a tavaly Budapesten megrendezett Eucharisztikus Kongresszus is gondviselésszerű volt, rá egy évre már nagy megpróbáltatások között él a világ: háború, gazdasági problémák, szorongások részei az életünknek és ezek lenyomatai megvannak a családok életében is.

Kihangsúlyozta, a Bízd Rá Magad kezdeményezésnek is gondviselésszerű volt az időzítése. Most – tette hozzá a bíboros – egyre fontosabbá válik, hogy a hívő közösség az élet minden területén összetartson egymással. Példaként a közel-keleti keresztényeket említette, akik több mint ezer éve élnek olyan környezetben, amely nem látja őket szívesen. A hívek ebben a környezetben nagyon sok mindenben tudnak testvéri módon együttműködni.

A bíboros kitért arra a diskurzusra, amely az Egyház jövőjéről szól a szekularizálódó nyugati világban, ahol az emberek elidegenednek egymástól. Erdő Péter kiemelte, erre a félig pesszimista módon feltett kérdésre, hogy mi lesz az Egyház jövője, a válasz benne az az Evangéliumban: „arról ismernek meg benneteket, hogy szeretitek egymást.”

Bízd Rá Magad – Életmentő összefogás

A portál már több mint százötven segítő szervezetet fog össze – erről Soósné Erdő Klára beszélt. A Bízd Rá Magad közösség projekt vezetője felidézte, az elindulás óta eltelt két év mérföldköveit. A segítő szervezeteket és azok szakembereit, jógyakorlatait, programjait bemutató portál, az Egyházhoz hasonlóan a születéstől, a sírig kísér. Hat életszakaszra bontva, problémák mentén rendszerezi, az Egyház ajánlásával rendelkező szervezeteket és azok valós segítséget nyújtó jógyakorlatait. Soósné Erdő Klára felhívta a figyelmet, hogy milyen sokféle módja jelenik meg a segítő szándéknak: van, aki imaháttérrel, kiadvánnyal, előadások vagy lelkigyakorlatok, zarándoklatok szervezésével, mások segélyvonalak vagy online társkereső működtetésével vesznek részt a közösség életében.

Több nagysikerű program is megvalósult a Bízd Rá Magad égisze alatt, ami – tette hozzá a projekt vezető -, azt jelzi, hogy sok, kreatív, felkészült szakember része az Egyháznak. Kiemelte, hogy a házasság hetében az Élménytér játék alapötletét a Szegedi Családpasztorációs Központ hozta. Ezt a Bízd Rá Magad a párkapcsolatokkal foglalkozó szervezeteivel közösen fejlesztette egy országos eseménnyé. Ennek keretében négy héten át 263 településről, 1300 pár játszott a párkapcsolatáért. A program után kötetnyi visszajelzés érkezett a résztvevőktől a kapcsolataik megújításáról, a játék során kikristályosodó leánykérésről szóló elhatározásról.

Soósné Erdő Klára megosztotta, hogy milyen ereje és hatása van a segítő közösségek együttműködésének. Az Ukrajnában dúló háború elől hazánkba menekülő családok, gyermekek ellátásában óriási szerepet vállalt a találkozónak helyszínt biztosító, Patrona Hungariae Gimnázium és Általános Iskola is. A Bízd Rá Magad is beszámolt erről és a híradás kapcsán beérkezett pénzadományok – nem túlzás azt állítani -, de életeket mentettek.

A Bízd Rá Magad portál elindulása óta a segítő szervezetek több mint ezer programjáról adott hírt. Sokak számára a programtervezéskor már kiindulási pontnak számít a portál. Már háromszáz fölötti cikk érhető el, amelyek bemutatják a támogató közösségeket, azok szakembereit, az ő küldetésüket, személyes indíttatásukat ehhez a nehéz hivatáshoz. A projekt vezető arra bátorította a résztvevőket, hogy küldjenek írásokat a tevékenységükről, jógyakorlataikról.

A több mint százötven szervezetet a közös értékrend, az Egyház és a közösségek, Isten, a hit fűzi össze, azok a dolgok, amelyen az általuk végzett munka támaszkodik. Soósné Erdő Klára kiemelte, hogy tekintsünk büszkén az értékeinkre és fontos, hogy ezt tudjuk megmutatni a világnak.

Bízd Rá Magad találkozó

Kapcsolódásban az erő

Jáki Zsuzsanna, klinikai szakpszichológus arra bátorította a jelenlévőket, hogy szőjék még szorosabbra, sűrűbbre annak a hálónak a szálait, amelyet a közösségek alkotnak, hogy minél kevesebben pottyanjanak ki a réseken. A segítő szervezetek találkozójának célja tette hozzá, hogy tudjanak ezek a műhelyek egymás jógyakorlatairól és adott helyzetben a segítség kérőket egymáshoz is el tudják küldeni.

közösségi együttműködés kialakítását és az erejét egy felméréssel támasztotta alá, amely kimutatta, hogy azok a fiatalok voltak a legkevéssé kitéve a depressziónak, amely a COVID hatására mind gyakoribbá vált ebben a korosztályban, akiknek erős társas támogatottsága volt. Arra bátorította a jelenlévőket, hogy ajánljanak olyan szervezeteket, akikről azt gondolják, hogy itt lenne a helyük.

Jáki Zsuzsanna külön köszöntötte és üdvözölte azokat a lelkipásztorokat, akiknek közösségei a közelmúltban új közösségi terekkel gazdagodtak. Együttműködésre buzdította a plébánosokat és a segítőszervezeteket a szakember, hogy közösen töltsék meg élettel, jógyakorlatokkal ezeket a közösségi házakat.

Közös gondolkodás, közös munka

Az országos találkozó során a szervezők lehetőséget biztosítottak a segítő szervezeteknek a bemutatkozásra. Workshopok keretében 12 témakörben ismerhették meg a résztvevők egymás programjait, módszertanát olyan területeken többek között, mint: a családi életre nevelés, a kamaszkor kihívásai, a párkapcsolatok ápolása, a krízisben lévő kismamák ellátása, a szenvedélybetegséggel küzdők támogatása, az elvált hívek helyzete az Egyházban vagy éppen az önkéntesség és a fogyatékkal élő hívők kapcsolódása a közösségekhez. Délután kiscsoportokban egy-egy pasztorációs terület nehézségeiről, erősségeiről és az együttműködés lehetőségeiről osztották meg gondolataikat a résztvevők. Az elhangzott javaslatokat valamennyi jelenlévő bevonásával kerekasztal-beszélgetés keretében ismertették.

A Bízd Rá Magad: öröm, ajándék

Részt vett a találkozón Marton Zsolt váci megyéspüspök, az MKPK Családügyi Bizottságának elnöke is, akinek feladatai közé tartozik többek között a Bízd Rá Magad portálra javasolt szervezetek jógyakorlatait megismerve, javasolja azok felvételét a közösségbe.

A püspök bemutatta az egyházi keretek között működő Család Bizottság közel három évtizedes tevékenységét. Kitért arra, hogy mivel gazdagodott az ő vezetése alatt, az elmúlt két évben a családpasztorációs munka és elárulta, hogy rövidesen elindul egy új sorozat, amelynek témája a házasságra való felkészítés lesz.

Marton Zsolt a folytatásban kiemelte a segítő szervezetek szerepét az Egyház és a családok életében. Úgy fogalmazott: „A Bízd Rá Magad nagy öröm és ajándék. Közösség, mozgalom. Nem pusztán egy honlap, hanem egy kincsesláda, amely segítséget ad mindannyiunknak.”

A püspök célként jelölte meg, hogy mélyíteni kell a szervezetek, közösségek kapcsolódását, együttműködését. Példaként hozta a korábbi időszakból ismert maszek, magánszektorban dolgozó kisiparost, aki önmaga próbált meg boldogulni. Marton Zsolt úgy vélekedett, hogy az Egyházban is van időnként ilyen jelenség, kiváló maszekok működnek, de sokunknak mégis az a felfedezése, ha nemcsak maszekolunk, hanem összekapcsolódunk, mint a puzzle darabok, akkor sokkal többre jutunk, mintha külön-külön foglalkoznánk valamivel. A családügyi bizottság elnöke köszönetet mondott a Bízd Rá Magadnak, hogy megmutatja ezeket a puzzledarabokat és a kapcsolódási pontokat!

Keress társakat!

„Ha sietni akarsz menj egyedül! Ha messzire akarsz jutni, keress társakat! – ez a mi feladatunk, ebben próbálunk utat mutatni” – mondta a találkozó zárásaként Dávid Bea szociológus. A Bízd Rá Magad Szolgálat vezetője a privát életéből hozott példát a jövőre vonatkozó elképzelésről. A felújítás alatt álló otthonukat állította párhuzamba, a Bízd Rá Magad közösséggel. Azt az érzést, hogy ő már látja, hogy milyen lesz a romhalmaz ellenére is a család leendő konyhája, a nappalija, és a fürdője.

„Amikor a Bízd Rá Magad útján elindultunk, akkor láttam dolgokat és ragaszkodtam is hozzájuk. Ezek közül ezen a találkozón megvalósult az egyik, akár az új otthon egyik helyisége. Meg kell tanulnunk együttműködni, tudnunk kell egymásról!” Dávid Bea arra bátorította az egyes szakterületen működő szervezeteket, hogy szervezzenek kisebb szakmai találkozókat.

A közösség következő feladatai közül kiemelte azt, hogy: „Jussunk el a plébánosokhoz, a plébániákra!” A Bízd Rá Magad Szolgálat vezetője kulcskérdésnek nevezte ezt, hiszen a lelkipásztoraikhoz sokszor olyan emberek fordulnak tanácsért, akik számára a plébánosuk az utolsó mentsvár. Akkor kell, hogy a lelkivezetőnek eszébe jusson, hogy rendelkezésre áll a rengeteg segítő szakmai szervezet.

Dávid Bea hozzátette, nincs még kulcsra kész állapotban az otthon, vagyis van még teendő!  Szép a konyha és fürdő, de a nappali még nincsen kész. Munkára fel! – zárta gondolatát és a találkozót a szakember.

Forrás: BRM