Folytatódott az ÉLET útja 2023
Blog, Hírek

Göllében és Balatonkeresztúron folytatódott az ÉLET útja 2023

Tovább folytatódott az ÉLET útja 2023 vándorlása Martin Hudacek „Meg nem született gyermek” szobra, és a Szent Janka kiállítás az ereklyével a Kaposvári Egyházmegyében.

Gölle

Az elmúlt időszakban Gölle, Fekete István szülőfaluja adott otthont az ÉLET útja 2023 életvédelmi
körútnak. Az itt szolgálatot teljesítő állandó diakónus, Matykó Árpád, és felesége, Mária példaértékű
aktivitással vállalt részt a helyi programok szervezésében. Imaórákat tartottak, nem egyszer a
környék plébániáinak a híveit is vendégül látva, családos zarándoklatot szerveztek, és immár
hagyományos módon jöttek össze a lelki adoptálás ügyében. Ezen a vidéken – Gölle, Fonó, Kisgyalán,
Vásárosdombó, Dombóvár, Baté, Nak, Mosdós, Nagyberki településekről – összesen mintegy 80 fő
kapcsolódott be a lelki örökbefogadás nemes szolgálatába, hogy minél több megfogant élet
megszülethessen.

Balatonkeresztúr

Folytatódott az ÉLET útja 2023, Gölléből Balatonkeresztúrra érkezett a szobor és a kiállítás, ahol a korábbi helyszínekhez hasonlóan Udvardy Márton és Udvardyné Tóth Lilla életvédő referensek beszéltek az egybegyűlteknek az élet védelmének fontosságáról. Kiemelték, hogy „sokszor drámain nehéz az az élethelyzet, melyben egy újonnan elindult emberi élet sorsáról kell dönteni. Ilyenkor akár csak egy támogató, segítő hozzáállás is életet menthet. Ha a krízisben levő kismama megérzi, hogy a méhében növekvő élet mekkora érték, könnyebben nyitja meg szívét és életét a váratlanul érkező gyermek befogadására.”
Egy krízishelyzetben való helyes döntéshez a hit is nagyban hozzájárulhat. Erről tett tanúságot Balatonkeresztúron egy négy gyermeket nevelő édesapa, aki édesanyja hite és bizakodása révén
születhetett meg. A hívek sorából szót kérő férfi elmondta, amikor vele volt várandós az édesanyja,
egy komoly egészségügyi probléma kapcsán az orvosok az abortusz felé irányították a családot. Az
édesanyja – aki nem sokkal fia születése után megvakult – végül gyermeke megtartása mellett
döntött, így adva tovább nem csak az életet, de a végtelenül szerető Istenbe vetett hitet is.
Balatonkeresztúron is többen vállalták egy ünnepélyes fogadalomtétel keretében, hogy őrzője
lesznek a megfogant életeknek, és 9 hónapon át imádkoznak egy veszélyben levő magzatért.

Az ÉLET útja 2023 következő állomása Balatonfenyves lesz, ahova július 5-én érkezik a „Meg nem
született gyermek”
szobra és Gianna Beretta Molla életét bemutató kiállítás, és a szent ereklyéje.