Blog

Akolitusavatás a Székesegyházban

2024. június 15-én Varga László megyéspüspök akolitussá avatott tizenkét jelöltet a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban. Az akolitusavatás előtt a jelöltek részt vettek a Kaposvári Egyházmegye és a Joppé Evangelizációs Központ akolitusképzésén, ahol többek között olyan témákkal ismerkedtek, mint a közösségformálás- és építés, az ószövetségi és újszövetségi ismeretek, illetve az evangelizáció. A továbbiakban az akolitusok saját plébániáikon kapcsolódnak be a közösség életébe, pap távollétében igeliturgiát végeznek, illetve segítséget nyújtanak az áldoztatásban is.

Az akolitusavatás prédikációjából

– A keresztség pillanatában és a keresztségünk által részesedtünk Jézus Krisztus papi, prófétai és királyi méltóságában. Én most a három közül a prófétait emelném ki – kezdte szentbeszédét a megyéspüspök. – Hiányoznak a próféták az Egyházban és korunkban. Hamis próféták, álpróféták bőven vannak. Mi a különbség az igazi és hamis próféta között? A hamis próféta bele van szerelmesedve saját üzeneteibe, melyeket véleménye szerint Istentől kapott. Az igazi próféta Istenbe és Isten igéjébe van beleszerelmesedve, s attól egy tapodtat sem akar tágítani, kerüljön, amibe kerül.

Vállaljátok fel a prófétai küldetést, melyet a keresztségben kaptatok! Ha egyszerűen akarom megfogalmazni, hogy mit jelent számotokra ez a küldetés, akkor ezt mondanám: legyetek evangelizátorok, legyetek misszionáriusok! Szüksége van a világunknak és az Egyházunknak is Isten országának örömhírérre. Erről csak az tud tanúságot tenni, aki vállalja ezt a küldetést és megismeri Isten országának igazságosságát, örömét, békéjét a Szentlélekben és erről nem tud hallgatni, erről beszélni akar és másokat is meg akar nyerni. Evangelizáció, misszió a küldetésetek.

Az olvasmányban Illés prófétáról és Elizeus prófétáról hallottunk. Amikor Illés átadja Elizeusnak azt a prófétai küldetést, melyet Istentől kapott, akkor azt olvastuk, hogy Elizeus feláldozta azt a tizenkét pár ökröt, amitől az élete függött, hiszen ezzel művelte a földjét. Föláldozta és még az ekét is elégette. Ha valaki vállalja a küldetést, akkor rá kell bíznia magát Istenre. Elizeus azzal, hogy felszámolta a megélhetését, ezzel szabaddá vált a küldetésre. Az első kérdése Jézusnak, amikor elindulunk az ő követése útján, hogy mit hagysz el értem? Miről mondasz le értem, mi az, ami fontosabb, mint én? Arról le kell mondani.

Ha követni akarjuk és tanúságot akarunk tenni, akkor ezt meg kell mutatnunk. Mit hagysz el Jézus Krisztusért? A válasz a Szentlélek által a szívetekben van, de faggassátok a Szentlelket, hogy mi az, amiről ezért a küldetésért le kell mondanom? Illés próféta a választott nép lenagyobb prófétája volt. Ahhoz, hogy tanúságot tudjatok tenni, az ő élete példájából három dolgot emelnék ki. Illés megtapasztalta Isten hatalmát a Kármel-hegyen. Amikor legyőzte Baál prófétáit, s az élő Istent hívta segítségül, Isten tűzzel válaszolt. Az oltárra készített áldozati állatot Isten az égből küldött tűzzel megsemmisítette. Mindenki elámult és Illés is ereje teljében, küldetésének tudatában cselekedett. S megmutatta nem Isten hatalmát, hanem az övét: lemészároltatta Baál prófétáit, mind a négyszázat. Megtapasztalta Isten hatalmát és erejét.

Ahhoz, hogy tanúságot tudjunk tenni Isten országának igazságáról, öröméről és békéjéről, szükségünk van tapasztalatra. Valahol át kell élnünk, meg kell tapasztalnunk, hogy Isten Jézus Krisztusban mindenekfölött lévő Úr. Mert amit megtapasztaltunk, arról könnyű beszélni. Ha valaki átél valamit, Međugorjében, vagy egy profánabb helyen, például egy stadionban győz a csapata, akkor nagyon könnyen beszél róla. Nem kell külön irodalmi képzettség hozzá, ahogyan tudja, úgy mondja, mert átélt valamit. A tapasztalatról könnyű beszélni.

Mindenkinek lehet tapasztalata Isten szeretetéről, irgalmáról, jóságáról, az örömhírről. Szerezzetek tapasztalatot, hogy legyen miről beszélni és tudjatok tanúságot tenni. Fontos a képzés, amiben részt vesztek és fontos a tudás, de a tapasztalat nagy súllyal lép a latba. Illésnek tapasztalata volt arról, hogy nincs más isten, csak a választott nép Istene. Ahhoz, hogy teljesíteni tudja a küldetését, még egy tapasztalatot kellett szereznie. A megtöretés tapasztalatát, mert amikor ezt megtette, hogy lemészároltatta Baál prófétáit, a királyné meg akarta ölni, hiszen a királyné papjai voltak. Illésnek menekülnie kellett a királyné haragja elől. A pusztában át kellett élnie azt, hogy a gyengeségében, amikor teljesen ki volt szolgáltatva, Isten gondoskodott róla. Akinek ilyen tapasztalata van, az Isten szeretetéről, irgalmáról könnyen tud beszélni. Van mit mondania, mert átélte – fogalmazott a megyéspüspök prédikációjában.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye
Fotó: Kling Márk