meg nem született gyermekek emlékhelye
Blog, Hírek

A Megfogant, de meg nem született gyermekek emlékhelye 2022-ben

Azzal a szándékkal jött létre a Megfogant, de meg nem született gyermekek emlékhelye, hogy a spontán vetélés és az abortusz következtében elhunyt gyermekek szülei lehetőséget kapjanak az emlékezésre, gyertyagyújtásra. Ezeket a gyermekeket nem tudták eltemetni, elgyászolni a szüleik.

2021. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén adták át a Megfogant, de meg nem született gyermekek emlékhelyét Kaposváron a Keleti Temetőben.

A meg nem született gyermekek emlékhelye halottak napja közelében

Idén is meglátogattuk Kling József szobrászművész kompozícióját, gyertyát helyeztünk el a sokaknak segítő alkotás előtt.

A nem várt látvány sokkal többet adott, mint amit el tudtunk képzelni.

Az emlékhely segítség

Látható, hogy valóban igaz a lelkigyakorlatokon megfogalmazott igény, hogy legyen egy hely a temetőben, ahol imádkozhatnak és gyertyát gyújthatnak az érintettek. Különösen fájdalmas, hogy ezt a gyászt legtöbben elfojtják, egy megrekedt gyászfolyamatban küzdenek, mivel erről – úgy gondolják – nem beszélhetnek másokkal. Tabuként kezelik a témát, pedig sokakat érint. A gyászfolyamat lényeges eleme kellene, hogy legyen a temetés, mely tudatosítja a visszafordíthatatlanságot. Ezekben az esetekben ez a mozzanat elmarad.

A Meg nem született gyermekek emlékhelye sokaknak segít a továbblépésben, a gyászban. Az országban számos ponton található hasonló emlékhely. Bátorítjuk az érintett édesanyákat, édesapákat, családokat, hogy látogassák meg, emlékezzenek ilyen módon is azokra, akiket nem tudtak magukhoz ölelni.

Szent II. János Pál Pápa Evangelium vitae kezdetű enciklikája (IV. fejezet, 99. pont, 3. bekezdés) – az abortuszon átesettekhez szól:
Külön szeretnék hozzátok fordulni, akik abortuszon estetek át. Az Egyház tudja, hogy mi minden befolyásolhatta döntéseteket, és biztos abban, hogy sokszor fájdalmas, esetleg drámai volt a döntés. A lelketeken esett seb valószínűleg még nem hegedt be. Valóban, ami történt, mélységesen igazságtalan dolog volt és marad.
De ne bátortalanodjatok el és ne hagyjatok föl a reménnyel! Sokkal inkább próbáljátok megérteni a maga igazságában azt, ami történt. Ha nem tettétek volna meg, alázattal és bizalommal nyíljatok meg a bűnbánatra: az irgalmasság Atyja vár titeket, hogy megbocsásson és megbékítsen a bűnbánat szentségében.
Akkor majd megértitek, hogy semmi sincs elveszve, s még a gyermeketektől is bocsánatot kérhettek, aki most az Úrban él.