Zsinati logo
Blog, Hírek

Zsinati hírek a Kaposvári Egyházmegyében

A zsinati előkészítő időszak bár csendesebb, de mégsem eseménytelen: munkatársaink jelenleg a kérdőívek feldolgozásán, a plébániákon papír alapon kihelyezett és a hívek által kitöltött kérdőívek adatbevitelén munkálkodnak.

A kapott adatok végső feldolgozására és elemzésére majd a zsinati kérdőívek beadási határidejének lezárását, azaz március 31-ét követően kerül sor. Fontosabb részeredmények már így is körvonalazódnak. A hölgyek (65%), és a felsőfokú végzettséggel bírók (56%) lelkesebbek a kitöltésben, a falvakban, városokban és a megyeszékhelyen élők eloszlása megközelítőleg egyforma. A kitöltők 81%-a már nem tanul. A kérdőív kitöltésére elsősorban katolikus hitük szerint aktív imaéletet élők és templomba járó hívek vállalkoztak, a többségnél a legmeghatározóbb hitéleti mintát a szülők, nagyszülők és a papok adták. Közel 1000 kérdőív előzetes elemzése alapján az is kiderült, hogy a válaszadók bár közel 80%-ban élik a katolikus hitüket, de meghatározó hányaduk mégsem tartozik semmilyen közösséghez.

A válaszadók 90%-a fontosnak tartja a fiatalok megszólítását az egyházon keresztül, és ugyanígy a karitász szolgálatának segítését.

A közvélemény-kutatással párhuzamosan zajlik a zsinat kateketikai, spirituális előkészítése. Ennek keretében az atyák minden hónap első hétvégéjén a zsinat eredményességéért mutatnak be szentmisét, valamint prédikálnak és katekézisket tartanak a zsinati munkát megalapozó témákban. Decemberben hallhattunk az egyházról, mint Krisztus testéről, mely egy, szent, katolikus és apostoli. Januárban jobban megismerhettük a liturgiát és annak kapcsolatát az egyházzal és hitéletünkkel. A hónap elején az egyház társadalmi tanítását bontották ki számunkra az atyák. Ezekről a témákról 1-1 rövid tanítás videó formájában elérhető a https://zsinat-kaposvar.egyhazmegye.hu/ linken.

Továbbra is bíztatunk mindenkit, hogy véleményével és gondolataival segítse az egyházmegyei tanácskozás, zsinat munkáját. Március 31-ig várjuk a hozzászólásokat a zsinati témák munkadokumentumaihoz, melyek szintén elérhetők a fenti linken.

A hozzászólásokat e-mailben várjuk zsinat.kaposvar@gmail.com címre.

A vírushelyzet sajnos nem teszi lehetővé, hogy az előre eltervezett plébániai zsinati tanácskozásokat megtartsuk, de mindenkit biztatunk, hogy legalább az említett online formákban hallassa szavát. A te véleményed is számít!

Forrás: Kaposvári Egyházmegye