Blog

Ülésezett a püspöki konferencia

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) 2024. június 4-én tartotta nyári rendes ülését, amelyen részt vett Michael W. Banach érsek, Magyarország apostoli nunciusa is – közölte június 6-án kiadott sajtólevelében Tóth Tamás, az MKPK titkára.

A Szentatya, Ferenc pápa május 23-án felhatalmazta a Szenttéavatási Dikasztériumot, hogy Isten szolgálója Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására vonatkozó dekrétumát kihirdesse. Mint ismeretes, Bódi Mária Magdolnát 1945. március 23-án hit iránti gyűlöletből ölték meg Litéren. A plenáris ülésen a boldoggá avatással kapcsolatban Michael W. Banach úgy fogalmazott, hogy Bódi Mária Magdolna élete mélyebb gondolkodásra hív minket a vértanúság értelméről az Egyház életében. Krisztus követése, mint a keresztény hit középpontja, magában foglalja a Krisztus életében való részesedést is, végső soron a Krisztus sorsában való részesedést. A vértanúk életfelajánlása az erényük kinyilatkoztatásának bizonyult az egész világ előtt, nagy erőt adva tanúságtételüknek.

2024. április 23–25. között nemzeti zarándoklaton vett részt mintegy másfél ezer magyar Rómában, Ferenc pápa 2023-as magyarországi apostoli látogatásának első évfordulóján. A zarándoklat mindhárom napján magyar nyelvű szentmisét mutattak be valamelyik nagy római bazilikában. A nemzeti zarándoklat zárónapján, április 25-én Ferenc pápa a VI. Pál teremben magánkihallgatáson fogadta a magyar zarándokokat.

A püspökök testülete meghosszabbította Martos Levente Balázs püspök úr rektori kinevezését a Központi Papnevelő Intézetben, továbbá Török Csaba tévéreferensi kinevezését. A püspöki konferencia újra Zsódi Viktor piarista tartományfőnököt bízta meg a Katolikus Hittan Érettségi Bizottság vezetésével. Az országos katolikus egyetemi lelkészi referens megbízatást Kulcsár Dávid fogja a jövőben ellátni.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Pro Ecclesia Hungariae díj II. fokozatát adományozta a Magyar Kurír három újságírójának, Bodnár DánielnekBókay Lászlónak és Mészáros Ákosnak a katolikus sajtóban végzett több évtizedes lelkiismeretes munkájuk elismeréseként. A rangos elismerést Veres András, az MKPK elnöke adta át június 4-én Budapesten.

Ferenc pápa 2025-re jubileumi szentévet hirdetett. A szentév előkészítéseként Ferenc pápa 2024-re meghirdette az imádság évét. Ehhez kapcsolódóan az egyházmegyék saját programokat, liturgikus eseményeket szerveznek, és erre buzdítják a plébániai, egyházi közösségeket is. 2025 májusára az egyházmegyei, valamint szerzetesi fenntartásban működő katolikus iskolák fiataljai számára közös zarándoklatot szerveznek Mátraverebély-Szentkútra.

2024. július 28. – augusztus 4. között Rómában rendezik meg a nemzetközi ministránstalálkozót. Magyarországról és a környező országok magyar lakta területeiről mintegy 1300 ministráns jelezte részvételét. A csoport számára magyar nyelvű szentmise lesz a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában, és a Szentatyával is találkozni fognak. A zarándoklat püspöki vezetője Martos Levente Balázs püspök úr lesz.

2024. szeptember 27–29. között kerül megrendezésre a Katolikus Társadalmi Napok, azaz a KATTÁRS. Az idei esemény házigazdája Budapest lesz, jelmondata pedig: „Légy jelen!” A rendezvénysorozat központi témája a katolikus oktatás lesz. A programban többek között – a szentmisék és a dicsőítő est mellett – koncertek, kiállítások, konferencia, kerekasztal-beszélgetések és színpadi produkciók kapnak helyet. Szeptember 27-én, pénteken este a Szent István-bazilikában katolikus iskolák kórusainak koncertjére várják az érdeklődőket, 28-án, szombaton egész napos programmal készülnek a Nemzeti Múzeum kertjében. Szombaton délben ünnepi szentmisét celebrál Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK Caritas in Veritate Bizottságának elnöke. Szeptember 29-én, vasárnap a Szent István-bazilikában mutatja be a záró szentmisét Erdő Péter bíboros úr. A hétvége dicsőítő esttel zárul szintén a Szent István-bazilikában.

A püspökök testülete ezúton szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk egyházi 1 százalékával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait támogatták.

Katolikus Karitász budapesti RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálata áprilisban ünnepelte 30. jubileumát. Elhivatott szakembereik ingyenesen nyújtanak segítséget szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem jóvoltából a Karitász 10500 zöldségpalántát tudott szétosztani a rászorulók között „Zöldellő kertek” programja részeként. Az öngondoskodást segíti a „Szép otthonok” program is, mely során hátrányos helyzetű családok lakókörülményeinek javítása zajlik a következő hónapokban, amihez a Karitász biztosítja az eszközöket, a családok pedig elvégzik a szükséges javításokat.

A segélyszervezet orvosmissziója túl van 70. útján: a határon túli magyarságnak és a Budapesten élő ukrajnai menekülteknek havonta szerveznek alapvető egészségügyi szűréseket. A szünidőben országszerte karitásztáborok várják majd a nélkülöző gyermekeket, amihez a Katolikus Karitász örömmel fogad pénzadományokat, hogy minél több rászoruló gyerek üdülhessen napközis vagy bentlakásos táborokban a Balatonnál és az ország különböző helyszínein.

Forrás: Magyar Kurir
Fotó: Lambert Attila