személyi változások - diakónusszentelés
Blog, Hírek

Személyi változások a Kaposvári Egyházmegyében

Varga László megyéspüspök a következő személyi változásokat rendelte el:

Június 19-től

Pisztora Ferenc kaposfüredi plébániai kormányzót 2023. június 19. hatállyal saját kérésére felmentettem a Kaposfüredi Plébánia ellátása alól és hivatástisztázó évre engedtem.

Tomanek Ferenc Áron plébánost 2023. június 19. hatállyal ideiglenesen megbíztam a Kaposfüredi Plébánia oldallagos ellátásával.

Személyi változások július 1-től

Dr. Sitkei Lukácsot szentelése után 2023. július 1. hatállyal a kaposvári Nagyboldogasszony Plébániára küldtem diakónusi szolgálatra.

Csizmadia Tibort szentelése után 2023. július 1. hatállyal a Zalaszentbalázsi és a Magyarszerdahelyi Plébániákra küldtem diakónusi szolgálatra.

Pohnert Dávidot szentelése után 2023. július 1. hatállyal a Siófoki Plébániára küldtem diakónusi szolgálatra.

Augusztus 10-től

Csertán Dániel plébánost 2023. augusztus 10. hatállyal felmentettem a Mernyei és Gamási Plébániák ellátása alól és megbíztam a Nagydobszai Plébánia, valamint a Kétújfalui Plébánia oldallagos ellátásával.

Vida Zoltán siófoki káplánt 2023. augusztus 10. hatállyal felmentettem a kápláni beosztása alól és plébániai kormányzónak neveztem ki a Kaposfüredi Plébániára, a Mernyei és a Gamási Plébániák oldallagos ellátásával.

Tomanek Ferenc Áron plébánost 2023. augusztus 10. hatállyal felmentettem a kaposvári Szent Imre Plébánia ellátása alól és kineveztem a Marcali Plébánia plébánosává. 2

Varga Péter plébánost eddigi feladatai megtartása mellett 2023. augusztus 10. hatállyal megbíztam a kaposvári Szent Imre Plébánia oldallagos ellátásával.

John Simoneaut eddigi feladatai megtartása mellett 2023. augusztus 10. hatállyal kineveztem a kaposvári Szent Imre Plébánia kisegítő lelkészévé.

Vörös Péter, Antal Zsolt, Kisiván Csaba plébániavezető lelkészeket 2023. augusztus 10. hatállyal felmentettem a Taszári Plébánia ellátása alól.

Horváth Lóránt plébánost 2023. augusztus 10. hatállyal eddigi feladatai megtartása mellett megbíztam a Taszári Plébánia oldallagos ellátásával.

Fodor Bélát eddigi feladatai megtartása mellett 2023. augusztus 10. hatállyal kineveztem a Siófoki Plébániára kisegítő lelkésznek.

Dr. Matykó Árpádot 2023. augusztus 10. hatállyal felmentettem a Göllei és a Mosdósi Plébánián betöltött diakónusi szolgálata alól és az oldallagosan ellátott Mernyei és Gamási Plébániára küldtem.

Udvardy Mártont 2023. augusztus 10. hatállyal felmentettem Kaposfüredi Plébánián betöltött diakónusi szolgálata alól és a kaposvári Szent Imre Plébániára küldtem.

Várnai Lászlót 2023. augusztus 10. hatállyal felmentettem a Homokkomáromi Plébánia ellátása alól.

Nikli Zsoltot 2023. augusztus 10. hatállyal eddigi feladatai megtartása mellett megbíztam a Homokkomáromi Plébánia oldallagos ellátásával.

Imádkozzunk Egyházmegyénkért, papjainkért, hogy Isten akarata szerint végezzék szolgálatukat a személyi változások után is!