Blog, Hírek

„Az ige által vigasztalást ad Isten!” – Örök nyugalomra helyezték Rónai József állandó diakónust

2020. december 29-én, a kétújfalui Szent Mihály templomban celebrált szentmise után a barcsi temetőben örök nyugalomra helyezte Rónai József állandó diakónust.

„Az ige által vigasztalást ad Isten – fogalmazott Keczely Károly kétújfalui plébános szentbeszédében. – Ha egyházi temetést vállal valaki a mai világban, akkor az igazi vigasztalás forrását keresi. Valamennyiünket megrendített József távozása, hiszen már vártuk haza.

image 14

Választanék egy igét, mely elhangzott az evangéliumban: »Éhes voltam, ennem adtatok, szomjas voltam, innom adtatok.« Krisztus szavait idéztük fel. Igen, mi is tápláljuk a híveket az ige táplálékával. Nem csak kenyéren él az ember, hanem minden igével, mely Isten ajkáról való. Ez a táplálék fontos, enélkül belsőleg megyünk tönkre. József testvérünk is a hívek lelki táplálékáról gondoskodott vasárnapról-vasárnapra, ünnepről-ünnepre. Éhesek az emberek és nyugtalanok, mert aki éhes, az nem tud nyugodt lenni.

Kedves testvéreim! Keressük az igehirdetőket! Mikor Józsefre gondolok, látom őt magam előtt. Látom az ő kedves arcát, a küzdelmét. Amikor szolgálni mentünk a falvakba és találkoztunk az úton, olyankor integettünk egymásnak. Tudtam, hogy folyik a munka, nagyon jó volt látni egymást, sokat biztattuk egymást. Jó volt az ő közelségében lenni. Kisközösséget is alkottunk, imádkoztunk, beszélgettünk az Igéről és az élet nehéz dolgairól. Arról, hogy a mai világban mit tudunk tenni? Így teltek napjaink, éveink hosszú sora, huszonhét- harminc éven keresztül.

image 15

Áldalak téged édes Jézusom, mert te adtad őt. Nagyon kedves munkatárs volt, s nem tudom, hogyan tudom elviselni az ő távozását, mely nagyon mélyen érintett.

Édes Jézusom, kérlek, áldd meg a híveket jó igehirdetőkkel, hogy menjen tovább ez a szép munka. Mikor felajánljuk Józsefért ezt a szentmiseáldozatot, kérjük az Atyát és a Fiút a Szentlélekben, hogy szenteltessék meg az Isten azáltal, hogy ebben a huszonnégy faluban és tíz misézőhelyen legyen, aki az igét hirdeti, aki táplálja a híveket. Legyünk mi is aktívabbak, olvassuk a Szentírást, imádkozzunk! Kérjük Istent, adjon nekünk jó pásztorokat és Ő, aki az Úr nevében előttünk ment és a béke álmát alussza, mint egy a szentek közösségében imádkozzon értünk, mi pedig érte! Így legyünk közösségben egymással!” – fogalmazott Keczely Károly plébános.

image 11

Rónai József 1960. június 23-án született Barcson. 2009. december 6-án szentelték állandó diakónussá, ezt követően a kétújfalui Szent Mihály plébánia állandó diakónusaként szolgált.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye