Püspökség megáldása
Blog, Hírek

Megáldották a Püspökség épületét

2022. január 18-án a Püspöki Hivatal dolgozói összegyűltek, hogy közös imádsággal ajánlják Isten oltalmába a Püspökség épületét, dolgozóit és a betérőket. A ház megáldását Varga László megyéspüspök és Tomanek Péter irodaigazgató végezte.

A ház megáldás Varga László megyéspüspök bevezetőjével kezdődött.
„Urunk Jézus Krisztus! – kezdte az imádságot a megyés főpásztor. – Alázattal lépjük át naponta ennek a Püspökségnek küszöbét. Költözzön ide boldogság, áldás, öröm, szeretet és egészség! Távozzék erről a helyről a gonosz lélek ártalma és viszálykodása. Lakjanak itt a békesség angyalai! Dicsőítsd meg Urunk szent nevedet bennünk! Áldd meg amit teszünk, szenteld meg szolgád látogatását, mert te szent és kegyes vagy, s az is maradsz, az Atyával és a Szentlélekkel együtt mindörökké!” – hangzottak az áldás szavai.

A közös imádság után a Püspökség dolgozói énekelve és imádkozva jártak körbe az épület minden szárnyán, miközben az irodaigazgató szenteltvizet hintve megáldotta az irodákat. Idén is a dolgozók többsége megjelent az eseményen. A közös imádság és éneklés a közösségi jelleg gondozását is segíti. A ház megáldása minden évben vízkereszt ünnepe környékén történik az épületben.

2022. március 25-én 10 óra 30-kor a kaposvári Nagyboldogasszony Székesegyház is újra megáldásra kerül a felújítás után. Ebben a szentmisében áldja meg a megyés főpásztor az orgonát és az új oltár felszentelésére is sor kerül. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!