lektoravatás előtt képzés
Blog, Hírek

Lektoravatás előtt az akolitus jelöltek

Az akolitus képzés résztvevői a lektoravatás előtt utolsó találkozójukat tartják. Itt már komolyabban foglalkoznak az elmélet mellett a gyakorlati kérdésekkel is.

Milyen gyakorlatról lehet szó egy akolitus képzésen?
Ezen a hétvégén kerül elő a téma, hogy miként tudnak majd helytállni egy nagyobb ünnepen, ha áldozópap jelenléte nélkül kell megvalósítani a liturgiát, liturgiákat. Szóba kerülnek a húsvét, a karácsony, és más ünnepek sajátos szertartásai.

Már lektoravatás előtt gondolatokat kapnak homiletika tárgyból, hogy miként és milyen segédanyagok segítségével készülhetnek egy prédikációra, tanúságtételre, buzdításra.

Mélyebben vizsgáljuk a liturgikus könyveket, a kellékeket, de szóba kerül a liturgikus év felépítése és ennek eltérő liturgikus elemei.

Elméleti képzésben folytatjuk a biblikus képzést, mélyebbre hatolva az ószövetségi könyvek vizsgálatában, beletekintve az ószövetségi egzegézis rejtelmeibe.

lektoravatás előtt képzés

Természetesen lektoravatás előtt is mélyítjük a személyes kapcsolatunkat a szentírással, folytatva az imaiskola gyakorlatát. Fontos elem ez a képzés során, mert nem a tudásra, az ismeretszerzésre koncentrál, hanem tényleges személyes kapcsolatot alakít ki az Igével, és nem utolsó sorban egymással is. Ez a mozzanat előkészíti a péntek esti kötetlen beszélgetés témáját is, mert nehéz egy ilyen alkalom után hirtelen témát váltani.

Természetesen előkészítjük a lektoravatás szertartását, megnézve a fontosabb elemeket, de közvetlen a lektoravatás előtt lesz próba, ahol már a liturgikus térben tudjuk megnézni a mozgásokat, az olvasmányokat és a kellékeket is.

Szeretettel várunk mindenkit 2022. április 23-án 15:30-kor a kaposvári Székesegyházban tartandó lektoravatásra. Továbbra is kérjük imáitokat, felajánlott böjtöt, vagy szenvedést mindazokért, akik Isten szolgálatára kötelezik el magukat.