Blog, Hírek

„Jöjj, nézd meg” – Ferenc pápa üzenete a Tömegkommunikációs Világnapra

A Tömegkommunikáció 55. Világnapjára írt pápai üzenet János evangéliumából vett felszólítással (Jn 1,46) kezdődik, alcíme pedig a következő: „Kommunikálni, találkozva a személyekkel ott, ahol vannak, úgy, amilyenek”. A „Jöjj, nézd meg” minden hiteles tájékoztatás módszere – szögezi le Ferenc pápa.

Az üzenetben, amelyet Szalézi Szent Ferenc, az újságírók védőszentje ünnepnapjának vigíliáján tettek közzé, Ferenc pápa arra buzdítja a tömegtájékoztatásban dolgozókat, hogy keressék fel azokat a helyeket, ahová „senki sem megy el”, ne pusztán a gazdagabb világ szempontjai szerint tájékoztassanak a világjárványról, óvakodjanak a „fénymásolt” újságírástól.

„Jöjj, nézd meg” – ez a keresztény hit közlésének a módja – ez is tömegkommunikáció

A Tömegkommunikációs Világnapi üzenet tehát tartalmazza azt a felhívást, amelyet Fülöp intéz Nátánáelhez: „Jöjj, nézd meg” – olvassuk János evangéliumában, amely azt jelenti, hogy nem „érveléseket kínálunk” fel, hanem javasoljuk a „közvetlen megismerést”. A pápa hangsúlyozza, hogy több mint kétezer éve találkozások láncolata közvetíti a „keresztény kaland varázsát”. Másrészt a „kommunikációban soha semmi sem helyettesítheti teljesen a személyes találkozást”. A pápa javasolja tehát a „jöjj, nézd meg” felszólítást a kommunikáció minden őszinteségre törekvő kifejezési formájának: napjaink kommunikációs galaxisának, kezdve az újságoktól a világhálóig, de vonatkozik ez az egyház szokásos igehirdetésére és a politikai vagy szociális kommunikációra is.

A „fénymásolt újságok” veszélye, a „cipőtalpak koptatása nélkül”

A pápa üzenetében nagy súlyt fektet a mozgás dinamikájára, arra, hogy szenvedélyesen és kíváncsian lépjünk ki a „már ismert” kényelmes feltevéséből, az önhittségből. Figyelmeztet a hírközlés ellaposodásának, a „fénymásolt újságoknak” a veszélyére, amikor a tv és rádió híradók, internetes honlapok lényegében egyformák, amikor a hírek hátterének kivizsgálása, az oknyomozás teret veszít a „föntről érkező”, „előre becsomagolt információk előnyére. Az tömegtájékoztatás így egyre kevésbé képes arra, hogy felismerje a történések igazságát és a személyek konkrét életét. Nem képes megragadni a legsúlyosabb társadalmi jelenségeket, sem azokat a pozitív energiákat, amelyek a társadalom alaprétegéből szabadulnak fel. Ferenc pápa szerint a lapkiadói válság oda vezethet, hogy a szerkesztőségekben, a számítógép előtt hozzák létre a híreket, a „cipőtalpak koptatása nélkül”.

A világháló csapdái és lehetőségei ez a tömegkommunikáció aktív formája

A közösségi médiával rendelkező hálózat megsokszorozhatja a hírek terjesztésének kapacitását és sebességét, például vészhelyzet esetén azonnal tájékoztathatja a lakosságot és csodálatos eszközként szolgálhat. Mindnyájan lehetünk olyan események tanúi, amelyeket egyébként a hagyományos média figyelmen kívül hagyna, felszínre hozhatunk több pozitív eseményt is – állapítja meg üzenetében Ferenc pápa. Másrészt rámutat a valóság ellenőrzése nélküli közösségi kommunikáció veszélyére. Nem kell tehát démonizálni, morális veszélyként feltüntetni a tömegkommunikáció esetén használt eszközöket, de rendelkezni kell a helyes megkülönböztetés nagyobb képességével és felelősséget kell vállalni a közzétett információk tartalmáért.

Világjárvány és kettős könyvelés

Az üzenetre határozottan rányomja bélyegét a pandémia témája, amely 2020 kezdetétől fogva elárasztotta az egész világot. A pápa figyelmeztet annak a veszélyére, hogy a többihez hasonlóan ezt a válságot is pusztán a világ gazdagabb részének szemszögéből mutatják be, egyfajta „kettős könyvelés” szerint. A pápa utal az oltások és az orvosi ellátások kérdésére, annak a kockázatára, hogy ezekből kizárják a leginkább rászoruló népességet. „Ki fogja nekünk elbeszélni, hogy hogyan várakoznak a gyógyulásra Ázsia, Latin-Amerika és Afrika legszegényebb falvaiban?” – teszi fel a kérdést Ferenc pápa, majd rámutat: olyan veszélyről van szó, amely érinti a „szerencsésebb világot” is, ahol nagyrészt rejtve marad a hirtelen szegénységbe süllyedt családok szociális drámája. A gazdasági különbségek tehát azzal a veszéllyel járnak, hogy befolyásolják a koronavírus ellenes vakcina kiosztásának sorrendjét: a szegények lesznek mindig a legutolsók. Elméletben megerősítik az egészséghez való jog elvét, de kiürítik annak tartalmát, megfosztva valódi értékétől.

Köszönet az újságíróknak, akik elbeszélik az elfeledett háborúk történetét

A pápa szívből jövő köszönetet mond olyan sok kommunikációs szakember bátorságáért. A munkájuk során gyakran kockáztató újságírók, operatőrök, vágók érdeme, ha ma ismerjük a világ különböző részein üldöztetést szenvedő kisebbségek nehéz helyzetét; az ő érdemük, hogy feltárták a szegények és a teremtett világ elleni visszaéléseket és számos igazságtalanságot; hogy ismertetik olyan sok elfeledett háború történetét. A Tömegkommunikáció 55. Világnapjára írt üzenetében Ferenc pápa megállapítja, hogy szegényebbek lennénk, ha megszűnnének ezek a hangok.

Forrás: Vatican News