tanítvány
Blog, Lelkiség

Jézus hív, hogy tanítvány legyél

Jézus arra hív, hogy legyünk a tanítványai. Ki is a tanítvány? A tanítvány a mester életét tanulja, nem csak a tudományt.

János evangéliumában a két tanítvány, azt kérdezi Jézustól; „Mester hol lakol?” (Jn 1,38) Nem voltak kíváncsiak keresztelő János tanúságtétele után, hogy mit tanít. Az életére voltak kíváncsiak először. Más rabbiktól eltérően Jézus maga hívta meg tanítványait. Az evangéliumok egyértelműen minden tanítvány meghívásánál jelzik, hogy mindent otthagyva követték Jézust. Jézus követése teljes embert igényel.

Mit tesz a jó tanítvány?

Leül a Mester lábához.
Hallgatja a Mestert, issza a szavait, elfogadja ellenvetés nélkül.
Hisz a Mesternek, vakon megbízik benne.
Követi a Mestert. Rang alapján nem lehettél tanítvány, vele kellett élni, mert a tanítvány úgy él, mint a mestere.
Követi az új gondolkodásban. Minden rabbinak volt egy sajátos stílusa és gondolkodásmódja.
Engedelmeskedik a Mesternek. Ez nem kényszer, hanem bizalomból fakadó magatartás. Ha olyan akarok lenni, mint ő, úgy kell tennem, csak azért, mert ő mondta.

Ezek általános érvényű szabályok voltak a tanítványokra. Jézus tanítványai azonban a kapcsolataikban alapvetően mások.

Jézus tanítványai és a kapcsolatok

  • Kapcsolatuk a Szentlélekkel; ugyanaz a Lélek élteti őket, aki Jézust felkente hatalommal és vezette Őt. Ugyanez a Lélek formálja a tanítványt érett emberré, és Ő vigasztalja a nehézségekben. Ő adja a karizmákat, mellyel szolgálnak az Egyházban.
  • Kapcsolat a testvérekkel; a hívő embereket testvérekként tekintik, így szeretettel vannak egymás iránt. Akiben nincs meg ez a szeretet, nem lehet tanítvány. „Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt”.
    A szeretet elsősorban döntés, nem érzelem. Döntés mások szolgálata, segítése és hibáinak megbocsátása mellett. Ehhez hozzá tartozik időnként a feddés, de csak a felelősség szintjén. Ennek a feddésnek segítségnek kell lennie és nem tehernek.
  • Kapcsolat a világi dolgokkal; belső szabadságban érdemes élnünk. Szabadon a pénztől, a tvtől, az italtól, az internettől, a játéktól, a munkától, sikerektől, hatalomtól. Nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni. Ezek a másik urak, amiket a felsorolás tartalmaz, mind haraghoz, veszekedéshez, gyilkossághoz és később háborúhoz vezetnek. Anyagi javakra szükségünk van, és szükséges, hogy pénzt kezeljünk. Mindezeket lehet jól is kezelni, azzal a tudattal, hogy később számot kell adnunk a gazdálkodásunkról, nem csak az APEH felé.
  • Kapcsolat önmagunkkal; Jézus a szeretet parancsában azt tanítja, hogy a felebaráti szeretet mértéke a helyes önszeretet. (Lk 10,27) Ha magunkban nem szeretünk valamit, azt másokban sem szeretjük. Jézus tanítványaként nem szabad a gazdagok és hatalmaskodók előtt meghunyászkodni, mert egy tanítvány is ugyanolyan értékes, mint a gazdag. Isten Fia annyira értékelte egyenként az embereket, hogy meghalt értük. Mindezek miatt óvnunk kell magunkat a rossztól, és lelkileg is érdemes a növekedés felé igyekezni.
  • Jézus tanítványa minden nap kapcsolatba lép Jézussal. A kapcsolat eleven és átjárja a tanítvány szívét. Jézus minden alkalommal szeretetből imádkozott. Nem a kötelesség vezérelte, és nem is kompenzálni akart. Egy szerető kapcsolat feltöltődést és erőt ad. Ha még nincs konkrét imaéletünk, keressük meg a számunkra építő imát. Mindenkinek más az igénye, a szüksége. A nulla nem igény!
  • Jézus tanítványa sosem egyedül tevékenykedik. Jézus kettesével küldi őket maga előtt. Nagyon megerősítő egy imacsoport, vagy egy imatárs. A világ mindent megtesz, hogy elvonja Istenről a figyelmünket, ezért különösen fontos, hogy tudjunk rendszeresen beszélgetni és beszélni a lelkiekről.

Követnem kell Jézust, ha tanítvány akarok lenni

Bennünk mi az akadálya a tanítványságnak? Az evangéliumok olvasásakor Jézus lábánál ülhetünk. Hallgathatjuk és hihetjük szavait. Követhetjük Őt, és engedelmeskedhetünk. Mindössze ennyi az általános tanítványság jellemzője. A többit kialakítja bennünk.

Nem hivatkozhatunk a bűneinkre. Lévinek a vámasztalnál mondta, hogy

Kövess engem!

Lévi pedig mindent otthagyva azonnal követte. Később meghívta a bűnösöket, és Jézus náluk vendégeskedett.

Mi miért ragaszkodunk a vámasztalunkhoz?