akolitusok képzése korábban
Blog, Hírek

Elkezdődött az akolitusok képzése

2021 szeptember 17-én elindult az akolitusok képzése Egyházmegyénkben.

A képzésről

17 fővel kezdjük meg a 2021-2022-es tanévet, idén először másik egyházmegyéből is van résztvevőnk. A jelentkezők nagy része már jelenleg is szolgál az egyházközségben, ahol él. A képzésük egy évet ölel fel, mely első részében tartalmaz biblikus alapképzést, imaiskolát, és lelki felkészítést. A második félévben elmélyítik a biblikus képzést, liturgikus és alapvető lelkivezetői ismeretekre tesznek szert.

Tartalmaz a tanfolyam közösségvezetői, közösségszervezői alapismereteket, motivációs gondolatokat, kommunikációs és evangelizációs foglalkozásokat. Az oktatás gyakorlati elemeket is magában foglal, próba-igeliturgiák, ájtatosságok vezetése, buzdítás és tanúságtétel formájában. Megismerik a liturgikus könyvek felépítését és a direktórium használatát.

Az akolitusok feladatai

Az akolitusok feladatai a II. Vatikáni Zsinat határozata alapján összevonásra kerültek a szubdiakónusok feladataival, melyek alapvetően a következők;

  • közösség építés
  • igeliturgia vezetés
  • áldoztatás
  • temetés

Konkrét feladatait a közösség igénye és a plébános útmutatásai alapján végzi. Ruházata (egyszerű fehér) tükrözze a szolgálat egyszerűségét, helyi szokás szerint a liturgikus időszaknak megfelelő színű cingulus is viselhető.

Az akolitusok fontos szerepet töltenek be azokon a helyeken, ahol nincs helyben pap, vagy csak ritkán tud jelen lenni. Aktívan tevékenykednek a közösségek életében és létrehozásában.

Ferenc pápa E.G. apostoli buzdításában (102.pont) ezt írja: „A világiak alkotják Isten népének mérhetetlen többségét. Az ő szolgálatukban áll egy kisebbség: a felszentelt szolgák. A világi identitás és küldetés tudata megnőtt az egyházban. Sok, bár nem elegendő világi hívőnk van, akiben mély közösségi érzés és nagy hűség él a szeretet, a katekézis, a hit ünneplése feladatai iránt. A világiak képzése, és különféle szakmai és értelmiségi csoportok evangelizálása komoly lelkipásztori kihívást jelent.”
Ebben a szellemben igyekszünk a képzésüket végezni.

Kérjük, aki teheti, hordozza imádságaiban a jelentkezőket, valamint az egész képzést, hogy Isten akarata szerint tudjuk végigvinni!

Szeretettel várunk mindenkit a lektor-, és akolitusavatás ünnepére! A lektoravatás terveink szerint 2022. 04. 23-án 15:30-kor lesz Kaposváron. Az akolitusavatásra 2022.06.18-án szintén 15:30-kor kerül sor a megújult kaposvári Székesegyházban.