Akolitusavatás Kaposváron
Blog, Hírek

Akolitusavatás Kaposváron

2022. június 18-án szombaton volt az akolitusavatás Kaposváron. Az ünnepen 15 új akolitust avatott Varga László megyéspüspök a Kaposvári Egyházmegye szolgálatára.

A képzésük egy évet ölelt fel, ahol lehetőségük volt megélni a közösséget, tanultak egy közösségi imádságról a Szentírás segítségével, melyet imaiskolának hívunk. A képzésük tartalmazott biblikus alapképzést, liturgikát, alapvető lelkivezetői ismereteket, homiletikát, valamint közösségvezetést, közösségszervezést. A felavatott akolitusok jártasak az evangelizáció ismereteiben, a sekrestyében is jól eligazodnak szükség esetén. Ismeretet szereztek a liturgikus könyvek, eszközök és szimbólumok használatában.

Sor került próba-igeliturgiák végzésére, ahol kiértékeltük, hogy mit csináltak jól, és miben lehet jobbá tenni szolgálatukat. Átvettük az alapvető ájtatosságokat, a temetést, valamint a betegek áldoztatásának rendjét.

A képzés során, az esti beszélgetésekben szinte kivétel nélkül a tanult anyagokból kiindulva folytattunk eszmecserét, mely már kötetlenül, vidáman folyt, így feltehették kérdéseiket, javíthattuk, amit nem jól értettek, vagy a szolgálataik során nem jól tapasztaltak.

Lektoravatás

Az év egyik csúcspontja a lektoravatás volt, melynek megkoronázása június 18-án szombaton az akolitusavatás Kaposváron volt.

Az akolitusok feladatai a II. Vatikáni Zsinat határozata alapján összevonásra kerültek a szubdiakónusok feladataival, melyek alapvetően a következők;
– közösség építés
– igeliturgia vezetés
– áldoztatás
– temetés
Konkrét feladatait a közösség igénye és a plébános útmutatásai alapján végzi. Ruházata (egyszerű fehér) tükrözze a szolgálat egyszerűségét, helyi szokás szerint a liturgikus időszaknak megfelelő színű cingulus is viselhető.

Kérjük, hordozzák imáikban az akolitusok szolgálatát, hogy Isten akarata szerint tudják munkájukat végezni!

Várjuk azok jelentkezését, akik hívást éreznek erre a szolgálatra. További információ és jelentkezési feltételek az akolitusképzés oldalán találhatók. A jelentkezési határidő 2022. július 20.