Blog, Hírek

A bíborossá kinevezett Cantalamessa azt kéri, ne szenteljék püspökké

Raniero Cantalamessa kapucinus szerzetest, aki 1980 óta a Pápai Ház prédikátora, november 28-án kreálja bíborossá Ferenc pápa. Felmentését kérte azonban a püspökké szentelés alól, mondván: „A ferences ruhámban szeretnék meghalni.”

A lehetőség, hogy püspökszentelés nélkül váljon bíborossá, nem szerepel a kánonjogi előírások között, de Szent II. János Pál pápa már korábban engedélyezte ugyanezt a 2001-ben bíborossá kreált jezsuita Roberto Tuccinak, aki a hetvenes években a Vatikáni Rádió igazgatója volt. Most ezt kéri Cantalamessa atya is.

Cantalamessa a rieti egyházmegyei sajtónak nyilatkozott erről: „A püspöki feladat abban áll – ahogyan egy nemrég megjelent, püspököknek szóló lelkigyakorlatos könyvem címe is mondja –, hogy a püspök pásztor és halász. Az én koromban, 86 évesen keveset tudnék tenni mint pásztor, másrészt viszont lehetek halász, folytathatom Isten szavának hirdetését… A másik ok, hogy a ferences ruhámban szeretnék meghalni: ezt nemigen engednék meg, ha püspök lennék.”

A szerzetes a Pápai Ház prédikátoraként adventben és nagyböjtben minden péntek reggel elmélkedést tart a pápa és a Vatikánban szolgáló bíborosok, prelátusok, rendfőnökök és a személyzet tagjainak jelenlétében. Csak nagypénteken prédikál a Szent Péter-bazilikában, a passióra emlékezve. Elmondta: „A Szentatya megkért, hogy folytassam prédikátori szolgálatomat, már dolgozom az adventi igehirdetéseken, amelyeket idén a VI. Pál teremben tartok, hogy be tudjuk tartani a járványügyi intézkedések által előírt távolságot.”

Cantalamessa hangsúlyozta azt is, hogy a nyolcvan év feletti bíborosoknak nincsenek különleges lelkipásztori feladataik, vagyis nyugodtan folytathatja eddigi tevékenységeit:

életkora és a járvány adta kereteken belül prédikálhat, és lakhat az Irgalmas Szeretetről elnevezett remeteségben (Eremo dell’Amore Misericordioso) Cittaducaléban,ahol évek óta él néhány klarissza szerzetesnővér társaságában, miközben tagja a Pápai Háznak és a kapucinusok római rendi elöljáróságának.

Raniero Cantalamessát II. János Pál nevezte ki a Pápai Ház prédikátorának, 2005-ben XVI. Benedek, 2013-ban pedig Ferenc pápa is megerősítette tisztségében. Sokfelé hívják a világban igét hirdetni, gyakran más keresztény felekezetekhez is.

Olaszországban szinte mindenki ismeri, mert 1982-től kezdve éveken keresztül kommentálta az evangéliumot a Raiuno televíziós csatornán, 1995 és 2009 között televíziós programot is vezetett, amelyet „Olaszország legnagyobb plébániájának” is neveztek, mert milliók követték.

Raniero Cantalamessa feladata volt a legutóbbi két konklávé esetében az is, hogy a bíborosoknak, mielőtt belépnének a konklávéra, elmondja a két buzdítás egyikét.

Fordította: Thullner Zsuzsanna
Forrás: Magyar Kurir