Blog, Hírek

Személyi változások a Kaposvári Egyházmegyében

Varga László megyéspüspök által elrendelt személyi változások:

Személyi változások

Szalai Tamás plébánost 2022. június 15. hatállyal felmentettem az Andocsi és Karádi Plébániák ellátása alól és kineveztem az Öreglaki, Buzsáki és Niklai Plébániák plébánosává.

DrNyéky Kálmánt 2022. június 15. hatállyal kineveztem az Andocsi és Karádi Plébániák plébánosává.      

Sándor László nagyatádi plébánost 2022. augusztus 10. hatállyal felmentettem a Kutasi Plébánia oldallagos ellátása alól. 

Vajda Gábor plébánost 2022. augusztus 10. hatállyal felmentettem a kaposvári Jézus Szíve Plébánia ellátása alól és kineveztem a Balatonboglári Plébánia plébánosává.

Laczkó Flórián plébánost 2022. augusztus 10. hatállyal felmentettem a Balatonboglári Plébánia ellátása alól és kineveztem a Kutasi Plébánia plébánosává.

Horváth Lóránt plébánost 2022. augusztus 10. hatállyal felmentettem a Lengyeltóti Plébánia ellátása alól és kineveztem a kaposvári Jézus Szíve Plébánia plébánosává.

Várnai László esperes plébánost eddigi feladatai megtartása mellett 2022. augusztus 10. hatállyal megbíztam a Homokkomáromi Plébánia oldallagos ellátásával.

Arányi Zoltán plébánost 2022. augusztus 10. hatállyal felmentettem az Újudvari, Gelsei és Homokkomáromi Plébániák ellátása alól és kineveztem a Lengyeltóti Plébánia plébánosává.

Balsai Tamás plébánost 2022. augusztus 10. hatállyal a Somogyvári és Osztopáni Plébániák megtartásával felmentettem a Buzsáki és Nikliai Plébániák ellátása alól.

Nikli Zsoltot 2022. augusztus 10. hatállyal felmentettem a nagykanizsai Sarlósboldogasszony Plébánián betöltött kisegítő lelkészi feladati alól és kineveztem az Újudvari és a Gelsei Plébániák plébánosává.

Béri László Renátó atyát 2022. augusztus 10. hatállyal kineveztem a nagykanizsai Jézus Szíve Plébánia kisegítő lelkészének homokkomáromi lakhellyel. Feladatai közé tartozik a homokkomáromi kegyhely lelkipásztori ellátása, valamint lelkigyakorlatok és lelki programok tartása.

John Simoneau atyát 2022. augusztus 10. hatállyal a nagykanizsai Jézus Szíve Plébániáról a kaposvári Nagyboldogasszony Plébániára helyeztem kisegítő lelkészi szolgálatra.

Fejes János káplánt 2022. augusztus 1. hatállyal felmentettem a Nagyatádi  Plébánián betöltött kápláni beosztása alól és a siófoki Sarlós Boldogasszony Plébániára küldtem ugyanazon minőségben.

Koszoru Péter káplánt 2022. augusztus 1. hatállyal saját kérésére elengedem a Jezsuita Rend jelöltjei közé.

Dr. Magyar Lóránt állandó diakónust 2022. augusztus 10. hatállyal felmentettem kaposvári Szent Kereszt Plébánián és oldallagos plébániáin betöltött feladatai ellátása alól és központi szolgálatra rendeltem.

Varga László
megyéspüspök

A személyi változások különböző dátumai a részletekben olvashatók.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye