Blog, Hírek

Harmincéves a kaposvári Szent Imre plébánia

November 8-án este búcsúi szentmisével ünnepelték a kaposvári Szent Imre plébánia fennállásának harmincadik évfordulóját.

Az ünnepi szentmisét Varga László megyéspüspök celebrálta, aki 1993. és 2017. között a Szent Imre templom plébánosaként szolgált. A főpásztor homíliájában felelevenítette a plébánián töltött évek emlékét, hálát adva a különböző szolgálatokért.  

image 11

„Ha méltóképp akarnám kifejezni a hálámat – fogalmazott a megyéspüspök –, akkor írnék egy hálaadó zsoltárt azért a huszonnégy évért, melyet itt a Szent Imre templomban, közöttetek tölthettem. Nagyon jó volt együtt szolgálni veletek és azokkal, akik már nem lehetnek itt közöttünk.

Azért, ami a huszonnégy év alatt itt történt, minden hála és minden dicsőség egyedül Istené. Egyedül Őt illeti a hála és a dicséret. Ti is és én is csak eszközök voltunk Isten kezében. Mivel készek voltatok együttműködni velem és egymással, ezért nagyon sok szép dolog született itt az egyházközségben” – fogalmazott a főpásztor.

Az ünnepi szentmisén jelen volt Tomanek Ferenc plébános, Nyéky Kálmán katolikus pap és Váron István zselickislaki plébániai kormányzó is, akik egykoron káplánként teljesítettek szolgálatot a plébánián.

Nyéky Kálmán atya 1999-2001-ig volt káplán. Rövid visszaemlékezésében felidézte a különböző szolgálatokat, melyeket a közösség tagjaival együtt végzett, úgymint a férfiközösséget, a jegyesoktatást, vagy az Alpha kurzust; majd a gyermekekhez fordulva a sokak által ismert bábfigura, Riska szavait tolmácsolta.

image 14

„Mikor ide kellett jönnöm, akkor úgy éreztem, feltámadtam – fogalmazott Váron István atya, aki 2008-tól 2013-ig volt káplán a plébánián. – Minden egyes alkalommal hazajövök, mikor itt szolgálok, s ez nektek köszönhető. Amit nagyon köszönök, az a szabadság. Egyfajta inkubátor volt számomra a plébánia, ahol megélhettem, hogy lehetünk egyéniségek és szabadok. Mindig örömmel látlak benneteket, s örülök a kapcsolatoknak, melyek ez idő alatt születtek.

image 16

Tomanek Ferenc plébános így emlékezett káplán éveire: „Mikor idekerültem, belekóstoltam abba, hogy milyen papként jelen lenni egy plébániai közösség életében. Megtapasztaltam azt, amit hiszek, hogy Isten végigkísér az egész életemen a születésemtől kezdve egészen a földi halálig, s azon túl is, az örök életre.

Jó volt látni – s most is az –, hogy a plébánia közösségében mindenkinek van hely nézőponttól, gondolkozásmódtól függetlenül. Öröm volt megtapasztalni és látni a sok közösséget és a kitartást az imádságban” – fogalmazott a plébános.

image 17

A Szentmisét követően Lőrincz Sándor újságíró, a közösség tagja bemutatta azt a kötetet, melyet az évforduló alkalmából adott ki a plébánia, s melyben a plébániaközösség tagjai tesznek tanúságot, megosztva közösségi élményeiket az olvasóval.

A kaposvári Szent Imre templom előbb a Nagyboldogasszony-székesegyház filiájaként működött, azonban 1989. november 1-jén Szendi József veszprémi püspök megalapította a Szent Imre Plébániát, mely 1990. január 1-jén kezdte meg működését.

Fotó: Kling Márk
Forrás: Kaposvári Egyházmegye