zsinat harmadik ülésszaka
Blog, Hírek

Egyházmegyei Zsinat harmadik ülésszaka

2022. február 12-én került megrendezésre a Kaposvári Egyházmegyei Zsinat harmadik ülésszaka.

A zsinat harmadik ülésszaka témái

Az alkalmon az evangelizáció és a hitoktatás témaköréről tanácskozott az egyházmegye különböző pontjairól érkezett közel ötven pap, diakónus, szerzetes és világi munkatárs. A zsinati tagok a témafelelősök bevezetőjét követően először kiscsoportos formában dolgozták fel a munkadokumentumokat, majd plenáris ülésen vitatták és szavazták meg a csoportok módosítási javaslatait.

Evangelizációs munkadokumentum

„Lépjünk ki a falak mögül!” – olvasható a buzdítás az evangelizációs munkadokumentumban, mely rávilágít arra, hogy a templom falain kívül, a hétköznapi élet során kell meglátnunk a lehetőséget Krisztus örömhírének hirdetésére. Az evangelizációnak több útja is lehetséges, melyek által bevonhatjuk az embereket az egyház életébe.

A dokumentum tárgyalja továbbá az evangelizáció és a hitoktatás kapcsolatát, kiemelve a család szerepét, illetve felhívja a figyelmet a személyes evangelizáció jelentőségére, a médiamegjelenésekre és a hitüket gyakorlók személyes példamutatásának felelősségére is. Nagy hangsúlyt kap a dokumentumban a közösség, hiszen a Krisztussal való közösségre hívjuk az embereket az evangelizáció során.

Hitoktatási munkadokumentum

Zsinat harmadik ülésszaka

A délután folyamán tárgyalt hitoktatási munkadokumentum a katolikus neveléssel kapcsolatos ajánlásokat fogalmazza meg. A munkadokumentum összesen négy fő területre tagolódik. Az első a család, hiszen a gyermek első hitoktatója maga a szülő, a gyermeket körülvevő család.

A dokumentumban szó esik a 2013-ban bevezetett hit-és erkölcstanoktatásról, amely egy jó lehetőség a hit továbbadására és azon gyermekek megszólítására, akik a családban nem találkoznak Jézussal. A dokumentum harmadik pontja a plébániai hittan kérdését járja körül, hiszen itt mutatkozik a legnagyobb lehetőség a fiatalok egy közösségbe – első sorban plébániai közösségbe – integrálására. A negyedik fontos tématerület a katolikus iskolák kérdése, kitekintve az egyházmegyében jelenleg működő intézményekre, illetve megfogalmazva a jövőben megvalósítandó célokat.

A 2022 tavaszáig tartó időszakban még egy alkalommal ül össze a zsinat, melynek tagjai a két fennmaradó tématerületről fognak tanácskozni. A zsinat 2022. május 28-án, ünnepi szentmisével zárul a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmisén kerülnek kihirdetésre a zsinaton megfogalmazott és a megyéspüspök által elfogadott javaslatok. Ezeknek célja az egyházmegye közösségi és lelki megújulásának elősegítése.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye
Fotó: Kling Márk